Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

voister trend 2020

En smartare it-nyhetssajt

Lantmäteriets satsningar

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen. 

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 12 oktober 2020 digit

Husnyckel Mot Gul Bakgrund

Läs Voister Trend 2020 och ta del av hur it-branschen har agerat under pandemin, de största utmaningarna och vilken teknik som är i fokus. 

– Att Sverige har en ganska tillbakalutad inställning till blockkedjor beror bland annat på att vi har en bra infrastruktur, hög grad av digitalisering som fungerar väl och ett grundmurat förtroende för offentlig verksamhet. Vi har så att säga inte behövt öka den förtroendenivån till skillnad från många andra länder, säger Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Jumbo igen

För andra året i rad kommer blockkedjor på jumboplatsen i Voister Trend när Sveriges it-ledare ska ange vilka tekniker som är intressanta för deras verksamhet.

Under de kommande tre till fem åren bedömer jag att tekniken kommer på bred front inom övriga EU.

– Det finns både en utbredd osäkerhet kring affärsmodeller och governance för distribuerad teknik och fortfarande en hel del kunskapsproblem om blockkedjeteknikens möjligheter. Det är ett par tunga skäl till varför många organisationer väljer att inte implementera blockkedjor.

Det är en situation som kan komma att förändras. Lantmäteriet var tidigt med att prova på tekniken och har representanter i Sveriges deltagande i European Blockchain Partnership, ett initiativ med 26 EU-länder och Norge.

– Under de kommande tre till fem åren bedömer jag att tekniken kommer på bred front inom övriga EU och vi ser redan utveckling på områden som digitala id-lösningar, betyg, och examensbevis som bygger på blockkedjeteknik. Det finns mycket driv kring det här i EU som kommer påverka oss i Sverige.

Miljoner sidor

Om många är tveksamma till blockkedjor är desto fler intresserade av möjligheterna med AI och machine learning. Mats Snäll framhåller några satsningar som är i startgroparna.

Inom ramen för Smartare samhällsbyggnadsprocess leder och samordningar Lantmäteriet regeringens uppdrag att digitalisera äldre detaljplaner. Målet är att förenkla hanteringen av bland annat bygglov och detaljplaner för ökat bostadsbyggande.

– Inom fastighetsbildningen behöver man säkra kunskap och åtkomst till de e-arkiv som omfattar miljontals skannade bilder av akter från lång tid tillbaka, en del flera hundra år tillbaka i tiden. Utvecklingen inom ML gör det möjligt att läsa och tolka både maskin- och handskriven text samt handritade kartor.

– Sedan vi gjorde en proof of concept för några år sedan har det hänt jättemycket. Vi har precis avslutat en RFI, request for information, där tjugotalet leverantörer presenterat möjliga lösningar att digitalisera och automatisera arkivutredningsprocesser.

Lita på AI

Lantmäteriet har också ett regeringsuppdrag tillsammans med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, för att förbättra förutsättningarna för automatisering i offentlig sektor med bland annat AI.

Snäll Proffe

Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Uppdraget vilar på idén att skapa ett koncept som förvaltar eller till och med ökar förtroendet för automatisering som sker med AI.

– I uppdraget har vi kontakter och diskussioner med forskare och leverantörer om möjligheterna. Idén är att skapa en förtroendemodell som redovisar hur AI fått förmågan att utföra åtgärder och förstärka beslut inom ramen för myndighetsprocesser.

– Denna förtroendemodell är bland annat tänkt att omfatta en blockkedjekomponent för transparent och säker loggning. Man kan likna det vid en Svanenmärkning av offentlig AI.

Hur har pandemin påverkat Lantmäteriet?

– Ur ett ledningsperspektiv har den såklart påverkat oss jättemycket, som en ständigt närvarande faktor att ta hänsyn till. Men verksamheten har påverkats ganska lite trots att de flesta av våra 2 200 medarbetare har arbetat utanför kontoren. Vi är en digitalt mogen organisation och vana att jobba digitalt och på distans, säger Mats Snäll.

 

Rekommenderad läsning

gröna växter i stort jordbruksfält en solig dag.jpg

Lantmäteriets lovande lösningar

9 jan 2018 digit

På Lantmäteriet blygs man inte digitala innovationer. De senaste åren har myndigheten introducerat blockkedjor, AR och gamification – allt för att förbättra kundupplevelsen.

vallmo-sadesfalt-960640.jpg

Lantmäteriet utvecklar EU-blockkedja

18 jan 2019 digit

Lantmäteriet är, som många vet, en myndighet som alltid försöker vara i digital framkant. Bland annat arbetar de mycket med AI och blockchain. Nu har arbetet fört Mats Snäll, chef för digital utveckling, in i EU:s projekt European Blockchain Partnership. 

svensk-idyll.blockchain.jpg

Fallet för blockkedjan

10 okt 2019 digit

Sverige ligger efter när det kommer till intresse och tillämpning av blockkedjor. I Finland testar både Försäkringskassan och Statskontoret tekniken. Om inte regeringen tar frågan på allvar kommer Sverige att tappa i konkurrenskraft. Det menar Mats Snäll på Lantmäteriet.

dalahastar.jpg

Beslut om blockkedja

6 dec 2019 digit

Lantmäteriet och DIGG har fått i uppdrag av regeringen att prova ny teknik för automatisering i offentlig förvaltning. När uppdraget är slut ska materialet samlas in för att kunna användas vidare. 

riksdagshuset.jpg

Plan för Sveriges data

3 maj 2019 digit

Regeringen ger DIGG i uppdrag att lägga upp en plan för hur Sveriges offentliga förvaltningar bättre kan använda öppna data och AI.

Sverige Resväska

Bäst på resfria möten

17 jun 2020 digit

Om vi ökar våra resfria möten med 30 procent kan det innebära besparingar på 40 miljarder. Det visar en ny rapport från Cisco. Anders Ygeman deltog i diskussionen då rapporten presenterades och anser att vi fortfarande tänker analogt när det gäller möten och önskar att fler inför krav på att effektivisera.

Kth Alzheimer

KTH mot alzheimer

3 jul 2020 digit

Med hjälp av molekylär AI och machine learning kan mysterierna kring alzheimer och andra hjärnsjukdomar komma närmare en lösning. Metoden ska ge en bättre bild av hjärnan än vad mikroskop ger. Det menar forskare på KTH och Karolinska Institutet.

lantmateriet-mixedrealirt-960640.jpg

MR och containrar för Lantmäteriet

15 okt 2018 digit

När Lantmäteriet omvärldsbevakar så är det bland annat Windows Server 2019, mixed reality, containrar och automatisering som är i fokus. Gemensamt för lösningarna är att de ska kunna leda till en ökad effektivisering inom flera olika områden. 

 

kth-självseglande-båt-960640.jpg

Självkör i vind

15 mar 2018 digit

Snart kan du ute till sjöss möta på en segelbåt utan besättning. På KTH forskas det om autonoma segelbåtar som ska kunna segla i en månad oberoende av väder helt utan mänsklig hjälp.