Jämställd 2050

Kvinna Orange Bakgrund 960640

It och telekom är fortsatt en mansdominerad bransch. Trots en viss ökning av antalet kvinnor i branschen sker förändringen långsamt och det kan ta upp till 30 år innan branschen är jämställd.

Antalet kvinnor som jobbar inom it och telekom ökade med två procentenheter under 2019 och fördelningen är nu 33 procent kvinnor och 67 procent män. Men fördelningen inom yrkesgrupper går långsamt. Det visar en rapport från Nyckeltalsinstitutets branschrapport 2020.   

Medianvärdet för jämställdhet i yrkesgrupper, det vill säga när det är minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män, är 28 procent för it och telekom och enligt rapporten kan det ta 30 år innan branschen når 50 procent jämställda yrkesgrupper.

Manliga ledningsgrupper 

Så trots att andelen kvinnor inom it och telekom ökar, jobbar kvinnor i en annan typ av yrken än män, eftersom trenden mot en jämn könsfördelning i yrkesgrupperna inte är lika positiv som ökningen av antalet kvinnor i branschen.

Enligt rapporten har 61 procent av bolagen som ingår i undersökningen inte jämställda ledningsgrupper, det vill säga med minst 40 procent kvinnor. Knappt en tredjedel har en jämställd ledningsgrupp och något enstaka bolag har fler kvinnor än män i ledningsgruppen.

Byter jobb 

Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar är något mindre jämfört med andra branscher. Kvinnor inom it och telekom tar i genomsnitt ut cirka 23 dagar mer än vad män tar ut. Jämfört med alla branscher är motsvarande siffra 30 dagar.

Under 2019 lämnade 14 procent av de anställda inom it- och telekom sitt jobb, vilket innebär att branschen är mer rörlig än många andra. Drygt 60 procent har haft sin nuvarande arbetsgivare i högst fem år och bara en procent har jobbat i mer än 20 år hos samma arbetsgivare. Det är en anmärkningsvärd skillnad jämfört med andra branscher där många stannar betydligt längre på samma jobb.

Källa: Nyckeltalsinstitutet

 

16 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng