Internet och pandemiåret

Tre Personer På Behörigt Avstånd Från Varandra

Enorma kliv för Tikok, en ökad e-handel och män som nätbedrägerioffer. Nu presenteras Internetstiftelsen sin rapport Svenskarna och internet, som i år har stort fokus på pandemins påverkan.

Svenskarnas användning av internet fortsätter att öka och har totalt gått upp med en procentenhet, från 95 till 96 procent, sedan 2019 och precis som andra undersökningar har visat har hemmaarbete skjutit i höjden för de som haft möjlighet, där arbete hemifrån heltid mer än tiofaldigats under pandemin.

E-handel, bedrägerier och Tiktok

En annan inte helt oväntad ökning rör e-handeln som går upp i alla åldersgrupper. Var fjärde person har nätshoppat mer under pandemin jämfört med tidigare. Största ökningen står pensionärerna för, till exempel har 8 procent av personer över 76 år e-handlat för första gången under pandemin och runt hälften av alla pensionärer fortsätter gärna med det även efter pandemin.

Det är också inom e-handeln som de största skillnaderna mellan män och kvinnor syns. Kvinnor sticker ut i kategorin att handla en vara som en känd influencer rekommenderar, vilket framförallt är tydligt i de yngre åldersgrupperna. Vad det gäller nätbedrägerier är det framförallt män som blir utsatta.

Trender som håller i sig är att vi fortsatt konsumerar mer och mer media digitalt, till exempel streamingtjänster och Youtube fortsätter att öka på bekostnad av tablå-tv. I likhet med andra år fortsätter också användningen av de stora sociala medierna att öka. Den dagliga användningen har ökat med fem procentenheter sedan pandemin bröt ut.

Eleverna efterfrågar att vara i skolan och det ska man inte underskatta.

Årets stora sociala mediervinnare är Tiktok. Det gäller framförallt när frågan ställts till barn i yngre tonåren. 2019 använde knappt 3 av 10 barn i åldern 12-15 år Tiktok. Under senare delen av 2020 har den siffran stigit med drygt 40 procentenheter och 7 av 10 använder nu Tiktok.

Elever vill till skolan

Ett annat tydligt resultat i Svenskarna och internet 2020 är elevernas syn på distansundervisning. Hela 62 procent av alla svarande gymnasieelever säger att de föredrar undervisning i ett fysiskt klassrum och 41 procent tycker inte att lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans, som fysiskt i skolan.

Det trots att en stor majoritet är nöjd, både med de verktyg de har till sitt förfogande och med lärarens insats.

– Eleverna efterfrågar att vara i skolan och det ska man inte underskatta. Det är en väldigt viktig samlingsplats både för kunskap i klassrummen och för livet i korridorerna, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer i samband med att rapporten Svenskarna och internet 2020 släpps.

Seniorernas stora kliv

Den åldersgrupp som ser det största uppsving i sitt internetanvändande i nästan alla kategorier är pensionärerna. Bland annat använder de sociala medier i högre utsträckning. Personer över 76 år har nästan dubblerat sin användning av videosamtal under pandemin och numera är 8 av 10 också anslutna till mobilt bank-id och Swish jämfört med 6 av 10 i början av 2019.

– Det är en stor demokratisk framgång och det finns en enorm glädje bland många seniorer att de har kunnat hålla sig aktiva och ha social kontakt under pandemin tack vare internet. Det här är inte bara bra för Sverige seniorer, utan för hela samhället i stort, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.  

Och medan en majoritet av befolkningen i stort tycker att digitala kulturevenemang inte är något man vill fortsätta med efter pandemin, så är 54 procent av pensionärerna positiva till digitala event.

– Jag är helt övertygad om att det här bara är början av en mer digital användning även i den äldre befolkningen. Men det återstår utmaningar, för ska vi gå mot ett allt mer digitalt samhälle som politiken signalerar om måste det också tas ett samhällsansvar så att alla får möjlighet att vara delaktiga, säger Eva Eriksson.  

ÅRETS UNDERSÖKNING

Internetstiftelsen genomförde undersökningen som alltid i början av året men när pandemin kom ändrades spelplanen, och ytterligare en undersökning genomfördes under årets tredje kvartal. Med andra ord har årets Svenskarna och Internet av naturliga skäl ett nästan uteslutande fokus på hur pandemin har påverkat vårt digitala liv på nätet. Totalt svarade 2 670 svenskar i åldrarna 16-76+ på den första undersökningen och 2 844 på den andra.

15 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng