Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Regionens 27 framtidspaket

Region Uppsala ska bli bäst på digitalisering och nu är grunden lagd. Under två år har en arbetsgrupp tagit fram 27 arbetspaket och nästa steg är att de ska bearbetas av en arkitekturorganisation för att sedan implementeras. 

Text Anne Hammarskjöld Foto Mostphotos, Region Uppsala 9 november 2020 digit

Studenter Håller Upp Studentmössor

– Region Uppsala ska vara bäst i Sverige på digitalisering och nu har vi ett ramverk, eller en ritning, som ska göra det möjligt. Vi har haft ett brett perspektiv på verksamheten för att formulera vad som behövs av organisation, kompetens, system, och tekniska lösningar för att nå målen, säger Jenny Ugalde, projektledare på Region Uppsala it-centrum som under två år drivit projektet Region Uppsalas Digitaliseringsramverk, RUD.

Grunden för allt

RUD inleddes som ett statsfinansierat projekt på ett år, som Region Uppsala nu drivit i mål. Hösten för två år sedan hade Jenny Ugalde precis rekryterats till it-centrum.

– De första månaderna ägnade jag helt åt att förankra projektet inom organisationen och att rekrytera en projektgrupp med representanter för bland annat it- och beslutsstöd, process- och verksamhetsutveckling och alla it-arkitekter i någon omfattning.  

– En avgörande framgångsfaktor var nog att vi hade med en enterprisearkitekt i arbetet. Mitt arbete handlade mer om kommunikation, förankring och att få arbetet att gå framåt, metoden med att driva fram resultatet stod egentligen enterprisearkitekten för.

Jag liknar RUD vid ritningen till en ny stad.

Nya modellen

Jenny Ugalde fick inventera hela sin verktygslåda för projektledning för att hitta en modell för det allt mer omfattande arbetet.

– Vi jobbade agilt från vecka till vecka med Open Group Architecture Framework, som ramverk. Utgångsläget var organisationens strategiska förmågor och steg för steg gick vi ner till tekniska möjliggörare för att nå drömscenariot, till exempel för hur regionen jobbar med automation.

Det fanns några viktiga föregångare som hjälp med att formulera projektets mål.

– Vi lutade mycket av vårt arbete på det som andra regioner, framförallt Östergötland och Västra Götaland, arbetat fram inom området och det blev sedan styrande för det resultat som sedan växte fram i projektet.

Gartner och DIGG

Projektgruppen och flera olika referensgrupper samlade information om verksamhetens syn på behoven.

– Den stora reaktionen var ”jaaaaa, det här behöver vi”. Under en tidig fas låg RUD-gruppens fokus på it och system, men vi insåg snabbt att vi i högre grad behövde prata information och informationshantering. Då kompletterade vi också gruppen med den kompetensen.

Mycket kunskap och idéer hämtades också utanför organisationen.

– Vi gjorde en hel del omvärldsbevakning hos leverantörer och hade en dialog med flera olika, vi läste ett antal rapporter från bland annat Gartner och DIGG kopplat till de områden vi jobbade med i projektet. Vi ägnade också mycket tid åt att kompetenshöja hela projektgruppen för att kunna omsätta verksamheternas och omvärldens behov till den arkitektur vi anser att vi behöver.

27 arbetspaket

Idag har projektgruppen levererat 27 arbetspaket som Region Uppsalas behöver arbeta vidare med för att bli bäst på digitalisering. Det finns en direkt koppling mellan varje arbetspaket, till exempel behovet av tydlig styrning av AI-projekt i regionen, till en gap-analys.

Jenny Uppsala Proffe

Jenny Ugalde, projektledare på Region Uppsala it-centrum.

– Huvudleveransen är en arkitekturbeskrivning med nuläges- och framtidsarkitektur och en handlingsplan som överlämnades till digitaliseringsdirektören och projektbeställaren Anneli Kjellberg vid halvårsskiftet. Nu skapas en arkitekturorganisation som kan driva arbetet med implementeringen vidare i regionen.

Jenny Ugalde ser tillbaka på ett utmanande projekt med en bit kvar till mål.

– Jag liknar RUD vid ritningen till en ny stad, där handlingsplanen bygger infrastrukturen. Nu återstår arbetet med att bygga husen i staden utifrån de behov och idéer som finns ute i verksamheterna. Det viktiga att förstå är att allt hänger ihop och att vi måste jobba med de arkitekturella frågorna och förmågorna i ett längre perspektiv för att vi ska lyckas bra med vår digitaliseringsresa i Region Uppsala.  

Rekommenderad läsning

Husnyckel Mot Gul Bakgrund
voister trend 2020

Lantmäteriets satsningar

12 okt 2020 digit

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen. 

1177 Chatt

1177-chatt granskas

11 nov 2020 digit

Chatten på 1177 Vårdguiden har påverkat arbetsmiljön både positivt och negativt. En ny undersökning visar att sjuksköterskors tidspress har minskat och miljön upplevs som lugnare, men samtidigt finns det utmaningar med parallella chattar och att chatten inte kan användas av alla. 

Katt 960640

Appen för katten

20 nov 2020 digit

Nu finns det en app, som med hjälp av AI, översätter kattens läten. Än så länge finns 13 fraser i appens ordförråd, till exempel mata mig, jag är arg och lämna mig ifred.

Apple 1

Apple och framtiden

24 nov 2020 digit

Steve Wozniak, medgrundare av Apple, misstror datorer som är för stora för att kasta ut genom ett fönster och menar att dagens stängda teknik förhindrar innovationer. Det och mycket annat hann Apple-legendaren säga i sitt keynotepass under Internetdagarna. 

Solros Hållbarhet

Gröna regioner

6 nov 2020 digit

Sveriges regioner fortsätter att minska sin klimatpåverkan, bland annat är gemensamma krav i upphandling ett framgångsrecept i miljöarbetet. Det visar en ny rapport. 

 

Titta Ut Från Kärnan I Helsingborg

AI tar tempen

17 nov 2020 digit

Smarta sensorer som mäter kroppsvärme kommer att placeras ut på Helsingborgs centralstation. Syftet är att upptäcka trender i av förhöjd kroppstemperatur vid till exempelvis virussjukdomar.

Kläder Höst AI 960640

AI för mode

27 okt 2020 digit

AI och big data kan innebära en klädindustri med mer kundanpassade produkter och en hållbarare produktion och konsumtion. Det slås fast i en avhandling från Högskolan i Borås.

Ai Alzheimer

AI spårar alzheimer

26 okt 2020 digit

AI kan upptäcka alzheimer genom att analysera röstsvar kring vad som händer på en teckning. Modellen kan, sju år tidigare än en vanlig läkare och med 70 procents noggrannhet, förutse ifall en person kommer få sjukdomen.

Gaming Beroende

Hjälp mot spelberoende

4 nov 2020 digit

Den första mottagningen för dataspelsberoende har öppnat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I Skåne och Stockholm startas liknande satsningar.