Hållbar i molnet

Gron Moln960640

Att byta från traditionell it-infrastruktur till molnet kan minska världens totala it-utsläpp med 5,9 procent. Det motsvarar runt 60 miljoner ton koldioxid per år, eller utsläppen från 22 miljoner bilar. Det visar en ny rapport.

 Hållbara molnbaserade tjänster kan leverera värde både för aktieägare och samhälle genom att minska kostnader och koldioxidutsläpp. Dessutom kan koldioxidminskningen som uppnås genom en övergång till molnet bidra till kampen mot klimatförändringar och skapa ny innovation, vilket i slutändan leder till såväl en grönare balansräkning som en grönare planet, säger Josefine Olsson, Europe Lead for Future Tech på Accenture.

Rapporten The Green Behind the Cloud är gjord av Accenture och visar att en övergång till molnet kan sänka koldioxidutsläppen med 84 procent, jämfört med att använda sig av traditionell infrastruktur. Genom att utforma applikationer specifikt för molnet kan utsläppen minska med upp till 98 procent.

Av de totala it-utsläppen innebär det en minskning med 5,9 procent, vilket motsvarar 60 miljoner ton koldioxid per år, eller utsläppen från 22 miljoner bilar. 

Bra för ekonomin

Utöver de stora miljöfördelarna menar Accenture även att hållbara molnlösningar kan vara bra för ekonomin. 30-40 procent av de totala kostnaderna kan sparas genom att byta till molnet.

Men de ekonomiska och gröna fördelarna varierar beroende på tre nyckelfaktorer, nämligen valet av molnleverantör, vilken ambitionsnivå för molnoptimering man har, samt mängden hållbara molnbaserade lösningar.

Många företag flyttar till molntjänster eftersom det ger både innovation och kostnadsbesparingar, och hållbarhet måste också ses som en primär drivkraft. Det finns dock ingen generisk strategi för hållbara molnbaserade tjänster. Företag måste ta beslut kring migrering, design och teknologi, vilket direkt kommer att avgöra hur hållbara lösningarna är, och vilka fördelarna blir, säger Jens Lidholm, Nordic Cloud Lead and Managing Director på Accenture.

Källa: Accenture

27 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng