Sweco tävlar innovativt

Sweco Innovation

Konsultbolaget Sweco tävlar i innovation. Senast vann en hållbarhetslösning som gör företag klimatneutrala och ett arbetssätt att med hjälp av drönare och fotogrammetri kunna dokumentera svåråtkomliga områden. Båda används nu av Sweco och deras kunder.

Med det här priset vill samla in goda exempel och visa upp innovationskraften bland våra anställda. Eftersom vi är 1 000 medarbetare runt om i landet kan det annars vara svårt att synliggöra och sprida allt bra som görs, säger Elisabet Spross, Innovation Manager, Sweco.

Sweco ser innovation som en central del för att vara konkurrenskraftiga och kunna erbjuda kunder bättre tjänster. Swecos division för transportinfrastruktur och anläggning har ett antal olika innovationsaktiviteter, där en av dem är den årliga innovationstävlingen. I den får anställda skicka in sina egna eller nominera andras olika innovationer och utvecklade lösningar. En gång om året väljs sedan en eller flera vinnare ut.

De goda exemplen vill vi även sprida internt och erbjuda i fler uppdrag, för att skapa mervärde åt våra kunder. Tävlingen är också viktig för att bygga en innovationskultur. Med den premierar och uppmuntrar vi nytänkande och uppmärksammar innovativa medarbetare.

Den senaste prisutdelningen var i början av 2020. Då kunde inte juryn enas om en enda vinnare utan man fick dela in priserna i tre kategorier: hållbarhet, digital transformation och smarta arbetssätt.

Hållbarhetspriset delades ut för innovationen Carbon cost, ett verktyg som beräknar klimatpåverkan och kostnader i infrastrukturprojekt, och därigenom kan vägleda kunder till att minska sina koldioxidutsläpp.

Vill du höra mer om Swecos innovationsarbete? Lyssna på Elisabet Spross i Ateas podcast I huvudet på en innovationsledare tillsammans med Stefan Fasth. 

– Fram tills nu har man räknat på klimat och kostnad som två separata parametrar i infrastrukturprojekt. Med vårt verktyg får man kunskap om det faktiska sambandet mellan klimat och kostnad, samt den brytpunkt där kostnad och klimat inte längre utvecklas parallellt.

Nu ser vi Carbon cost som ett naturligt sätt för oss och våra kunder att minska koldioxidutsläppen, och det finns redan som en ordinarie tjänst i vårt erbjudande.

Drönare i svåra områden

I kategorin digital transformation vann tre personer för utvecklandet av ett arbetssätt för att dokumentera svåråtkomliga områden med drönare och fotogrammetri.

Informationen läggs sedan in i en 3D-modell där man genomför karteringen i digitalt format på kontoret. En bra sak med det är att vi inte påverkar trafiken på något sätt, en annan är att vi inte behöver vara fysiskt på plats i det svåra området.

Spross 480

Elisabet Spross, Innovation Manager, Sweco.

Den modell som arbetas fram är till stor hjälp när komplicerade tekniska frågeställningar ska kommuniceras med våra kunder då den på ett tydligt sätt visar problemområden och vilket arbete som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt.

Innovationen för smarta arbetssätt vann en anställd för ett samordningsverktyg som med automatik genererar sektioner med information om längdmätning, plushöjder och rutnät. Ett verktyg som är effektivare än programvarornas originalfunktioner.

Automatiseringen frigör tid till att göra annat och nu kan vi aktivera och visa dynamiska sektioner direkt på möten. Vi sammanfogar traditionella 2D-sektioner med 3D-modeller och knyter ihop dessa på ett sätt som är fördelaktigt för alla, oavsett vana av 3D-modeller.

Varför vann dessa innovationer?

I alla tre innovationer finns potential till att skala upp och hjälpa våra kunder. Jag menar att en innovation skapas först när den genererar ett värde för användaren, innan det är det bara en uppfinning eller en smart lösning. Ju större användande, desto större värde. Vi försöker alltid fokusera på ökad nytta för oss och kunder, och därför valde vi dessa tre.

Elisabet Spross tre tips för lyckad digital innovation.

  1. En grundförutsättning är att ledningen prioriterar frågan och förstår behovet, annars kommer det inte sippra ner i organisationen.
  2. Ha en strategi för dina innovationer. Sätt ett specifikt fokusområde, exempelvis automatisering, och ta fram tydliga mål, en riktning och en process. Hur ska vi oss till målet och varför är det viktigt?
  3. Digital kompetens är väldigt viktigt. Sedan behöver inte alla på ett företag vara programmerare, men den typen av kompetens är väldigt viktig om man ska lyckas med sina digitala innovationer.

15 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng