Chefens lagliga koll

Ett Öga På En Kvinna

Arbetsgivaren får kontrollera medarbetarens it-utrustning, men däremot är till exempel varken loggning eller gps-positionering generellt okej. Det anser Datainspektionen som nu har tagit fram nya riktlinjer i enlighet med gdpr.

– En arbetsgivare kan normalt inte använda samtycke som rättslig grund för att behandla personuppgifter om anställda. Det beror på att anställda är i beroendeställning till arbetsgivaren och därför som regel inte kan lämna sådana frivilliga samtycken som krävs, säger Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen.

Koll på it-utrustning

Datainspektionen har kommit med nya riktlinjer om hur arbetsgivare får hantera sina medarbetares personuppgifter. En av riktlinjerna behandlar en medarbetares it-utrustning. Det kan till exempel handla om när medarbetaren får använda sina verktyg och på vilket sätt arbetsgivaren har rätt att kontrollera den.

– Kontrollen får aldrig vara mer ingripande än nödvändigt. Loggning uppfattas ofta som mycket integritetskänsligt och får inte utformas eller användas på ett sätt som innebär ett otillbörligt intrång i de anställdas integritet, säger Katarina Högquist.

Kameraövervakning

I riktlinjerna finns också information för rekryteringssystem och kompetensdatabaser och kamerabevakning på arbetsplatser. Även uppföljning av prestationer och annan övervakning av anställda som exempelvis GPS-positionering av fordon omnämns, där Datainspektionen anser att det normalt inte är tillåtet att använda positioneringssystem för att kontrollera hur länge den anställda arbetar eller tar raster.

Källa: Datainspektionen

5 oktober 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng