Smart it för odling

En Grön Och Lila Kålplanta

Ett hållbart lantbruk behöver automatisering och robotar. Det menar Joakim Stehn, it-chef på Sydgrönt, som även vill utöka spårbarheten av grödorna.

– Vi vill effektivisera resan från odlare till slutkund. Därför måste vi satsa på nya it-lösningar för oss själva, men framförallt för våra odlare, säger Joakim Stehn, it-chef på producentorganisationen Sydgrönt.

Växt kraftigt

Det senaste decenniet har Sydgrönt kontinuerligt fått fler anslutna odlare. Tidigare hade organisationen tio lastbilar som hämtar och lämnar varor och nu är det närmare 60 stycken.

I ljuset av det behövde även it-avdelningen växa för att bättre hantera intern hård- och mjukvara och kunna genomföra digitalisering och automatisering som både slutkunderna och medlemmarna har nytta av.

I början av året klev därför Joakim Stehn in som Sydgrönts första it-chef. En av de första punkterna att åtgärda var att starta ett pilotprojekt för att automatisera klienthanteringen.

Sydgrönt

Sydgrönt är en producentorganisation som ägs av ett nittiotal odlare i södra Sverige. Sydgrönts uppgift är skapa värde för sina medlemsodlare och att fungera som länken mellan odlare och slutkund, från lantbruk till butik.  

– Vi får datorerna färdiginställda med Office 365 och all annan mjukvara som vi behöver i vårt arbete, och användaren kan starta upp och vara igång på 30 minuter. Tidigare har vi annars behövt lägga ganska många timmar på det.

Bättre system

En annan angelägenhet handlar om att se över hur de redan befintliga systemen kan användas bättre, vilket innebär en del detektivarbete.

– Vi har olika affärs- och verksamhetssystem, som tillsammans kan användas mer effektivt. Vi kan vidareutbilda våra användare ytterligare, men också förädla system som är klumpiga, där det finns utrymme för att automatisera och standardisera vissa delar.  

Underlätta för odlarna

Parallellt med att förenkla och effektivisera den interna it-strukturen, pågår också det mer verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Det handlar till exempel om att hitta lösningar för att underlätta och modernisera spårbarheten av grödorna från lantbrukarna.

Idag finns spårningssystem på plats, men Joakim Stehn tycker att det är omständligt och att det inte flyter på så bra som det skulle kunna.

– Lantbrukarna ska ägna sig åt det de gör bäst och vi ska hitta smarta och effektiva sätt för dem att paketera och spåra sina varor.

– På samma sätt kan vi också göra mycket för att uppdatera våra egna lager med ökad automation, med till exempel robotar eller liknande. Där måste vi dra lärdomar från hur andra gör och ta ytterligare steg för att automatisera vår godshantering.

Hållbarhet viktigt

En annan viktig del i Sydgrönts verksamhet är hållbarhetsfrågor. Även på det området tror Joakim Stehn att nya tekniska lösningar kan hjälpa dem att bli bättre, dels när det handlar om grödornas hållbarhet genom att modernare spårbarhet introduceras, dels i transportsammanhang.

Joakim Stehn 311X323

Joakim Stehn, it-chef på Sydgrönt.

– Vi har just nu en app där våra förares rundor registreras och där de därefter får poäng ju mer hållbart de har kört avseende bränsleförbrukning och tomgångskörning.

Ligga i framkant

Innan årets slut hoppas Joakim Stehn att Sydgrönt har kommit så pass långt i sin interna it-hantering att fokus istället helhjärtat kan läggas på verksamhetsutvecklande arbete.

– Det händer väldigt mycket när det kommer till lagerhantering och smart och hållbart lantbruk. Mycket av fokus kommer som så ofta handla om att få med alla på tåget. Då kan vi lägga oss i framkant, säger Joakim Stehn.

16 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng