Ett samarbete mellan Dell och Voister

Dells väloljade hybrid

Dell Technologies Cloud Platform inkluderar allt från självbetjäning och automation till mjukvarudefinierad lagring och nätverk. För alla som vill testa hur det fungerar för just deras verksamhet finns det nu en demomiljö hos Atea. 

– Dell Technolgies Cloud Platform är ett komplett paket som riktar sig till dem som helt eller delvis sköter och driver sina egna it-lösningar och vill göra sin leverans till en tjänst, säger Martin Edquist, presales manager På Dell Sverige.

För de teknikintensiva

Mjukvaruplattformen VMware Cloud Foundation tillsammans med Dell EMC:s hårdvara VxRail bildar Dell Technologies Cloud Platform. Hela paketet riktar sig dels till stora och medelstora bolag som har många it-lösningar att handskas med, dels bolag som har en väldigt teknikintensiv affärsverksamhet. På det stora hela alltså bolag där det finns ett behov av att ständigt konsumera och skapa nya it-tjänster, och som vill ha en hybrid molnmiljö.

– Tidigare var det framförallt de allra största bolagen och organisationerna som tittade på sådana här lösningar, men samtidigt som lösningarna har blivit mindre och smidigare och teknikintensiteten ökat för alla verksamheter oavsett storlek är det nu aktuellt för fler aktörer.

Hårdvaran ska vara anonym, osynlig och fungera.

Ett smart paket

Enligt Martin Edquist kunde det för ett par år sedan vara ett ganska stort projekt att dra igång en privat molnlösning, från utvecklingsstadiet till att avsätta it-resurser och bygga upp lösningen. Men nu börjar tiden bli mogen på allvar för verksamhetsnära it-tjänster där verksamheten styr vilka tjänster som behövs. 

– Allt finns nu i ett smartare paket än någonsin. Mjukvaruplattformen VMware Cloud Foundation, VCF, ger användaren ett gränssnitt att sköta allt ifrån. Det går snabbt att sätta upp, och därmed kan det riktiga arbetet komma igång, alltså det verksamhetsnära arbetet.  

En revolution

För en majoritet av bolag har molntjänster och hybrida molnmiljöer varit något av en revolution för hur digitala tjänster utvecklas. Detta tack vare att det har potentialen att ge ägaren kontroll och säkerhet samtidigt som det är snabbt, flexibelt och lätt att skala upp. Enligt Martin Edquist är i stora drag två faktorer som styr var ett bolag eller organisationer har sin it.

Dell Technologies Cloud Platform

Plattformen och Ateas demomiljö är uppbyggt kring VxRail och mjukvarusviten VMware Cloud Foundation från VMware. Den inkluderar allt från självbetjäning och automation till mjukvarudefinerad lagring och nätverk. Den stödjer även moderna applikationer baserade på ramverket Kubernetes, som används för en agil mjukvaruutveckling med hjälp av containers.

För det första kan det vara fysiska begränsningar som gör att verksamheten måste ha sin it nära sig, till exempel i tillverkningsindustrin. För det andra finns regulatoriska krav i  både privat och offentlig sektor som gör att delar av vissa offentliga verksamheter och banker har svårt att använda publika moln i datalagringsyfte.

VMware Cloud Foundation fungerar oavsett om lösningarna finns i molnet eller in-house, och det varierar från organisation till organisation. Tillsammans med VxRail, själva hårdvaran som levererar den virtuella infrastrukturen, får användaren en helhetslösning som både it och verksamhet dra nytta av.

Edquist Proffe (1)

Martin Edquist, presales manager på Dell Sverige.

– Hårdvaran ska vara anonym, osynlig och fungera. Det är den automatiserade och smarta mjukvaran som i slutändan ska leverera värde till organisationen. Det ska vara som en mobil, där man bara trycker på en knapp. Här erbjuder Dell Technologies en sådan helhetslösning som dessutom fungerar lika bra med virtuella maskiner, containermiljöer och molntjänster, säger Martin Edquist.

– Dell använder sig av VMwares teknik vilket resulterar i ett unikt samspel mellan hård- och mjukvara som för användaren upplevs som ett mer väloljat system än teknologier som byggs med färre gemensamma komponenter, säger Jonas Emilsson, concept manager hybrid platform på Atea.

Demomiljö

Nu finns det möjlighet att testa lösningen via Atea, som tillsammans med Dell Technologies har satt upp ett virtuellt testcenter. 

– Genom att använda vår demonstrationsmiljö kan de som är intresserade testa och konkret förstå hur hybrida moln byggs, hur teknologin fungerar och hur lösningen skapar verksamhetsnytta, säger Jonas Emilsson.

– Över 90 procent av våra kunders datacenter är byggda med VMwareteknik vilket gör att den här plattformen har en mycket stor potential att passa kunder inom både publik och privat sektor.

11 september 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock, voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng