Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Säker data med Veritas

Allt färre företag klassificerar sin data, det finns en ökad oro för kostnader i molnet och kritisk nertid för it ökar. Det visar en ny undersökning från Veritas. För att komma åt problemen krävs mer kontroll av information och ett ökat fokus på säkerhet.

Utvecklingen kring klassificering är alarmerande då det är helt avgörande för att få kontroll över sin data. Vet du inte vilken din affärskritiska information är så går det inte att på sikt skydda verksamheten. I och med GDPR:s inträde kan det här även leda till kraftiga kostnadsmässiga konsekvenser för företag, vilket vi redan sett på vissa håll runt om i Europa, säger Ola Rehnberg, Strateg informationshantering på Veritas.

Veritas har i sin nya undersökning The Databerg Revisited 2020 intervjuat it-chefer på företag inom bland annat bank-, retail- och telekomsektorn om den ökade dataanvändningen, molnet och hur vi lagrar och skyddar vår information. Den senaste undersökningen på temat gjordes 2015, och under de här fem åren har en hel del skett i de berörda länderna Sverige, Danmark och Norge.

Från USP till oro 

Ett företag har i genomsnitt mellan fem och sju gånger så mycket data som 2015. Då valde företag lagring i molnet primärt på grund av minskade kostnadsskäl, nu är istället kostnaderna i molnet den största oron. 2015 låg 29 procent av företagens data i molnet, nu är siffran på 39 procent. Det är en mindre ökning än vad många förutspådde och som delvis beror på oron för eskalerande kostnader. Den här utvecklingen går hand i hand med att andelen klassificerad data minskat från 58 till 43 procent.

Ola Rehnberg Some

Ola Rehnberg, Strateg informationshantering på Veritas.

Det innebär stora onödiga kostnader om du i molnet lagrar data som är helt irrelevant eller bara tar upp tom plats. Det kan även handla om känslig eller affärskritisk information som inte skyddas på rätt sätt. Här måste alla företag ta ett samlat grepp och börja ta kontroll över sin information innan de lägger upp den i molnet.

En annan oroande utveckling, enligt Ola Rehnberg, är att antalet driftstopp har ökat kraftigt den senaste femårsperioden. 2015 svarade 31 procent att de aldrig haft ett stopp, men i år var siffran bara 6 procent. 65 procent upplever driftstopp fyra eller fler gånger per år.

Utvecklingen borde gå åt andra hållet här eftersom vi blir allt mer beroende av en fungerande it. Det verkar som att vi i Norden fokuserat mycket på funktionalitet i utvecklingen av nya tjänster, och tagit in kvalitet och säkerhet senare i ekvationen. Det är inte helt optimalt inför fortsättningen om vi ska kunna konkurrera på en internationell arena.

Ola Rehnbergs tips för att jobba effektivt med data och molnet

  1. Klassificera din information innan du placerar den i molnet, på så sätt betalar du enbart för lagring av affärskritisk information och inget annat.
  2. Definiera din policy för att skydda data och se till att den verkställs. Det gäller oavsett om du lagrar i egna datacenter eller med andra leverantörer.
  3. Planera din export och import av data noggrant och ta fram konkreta, tydliga processer. Annars kan det lätt bli kostsamt.
  4. Över tid kommer du att placera din data på olika ställen. Var därför noga med att du enkelt kan migrera information mellan olika leverantörer och plattformar.
  5. Kritiska tjänster drabbas av mer störningar. Definiera kraven för dina tjänster och se till att du inte överdesignar.

26 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng