Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Få koll på miljön

Mängder av rapporter och statistik har lagt grunden för verktyget Panorama, som visualiserar Sveriges klimatpolitik. Tanken är att verktyget ska ge en bättre förståelse för både nuläget och vad framtida förändringar kan innebära för klimatet.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock, Klimatpolitiska rådet 3 juni 2020 digit

Strand960640

– Att jobba med ett verktyg som tydligt visar möjligheterna inom klimatområdet föder optimism och motiverar beslutsfattare att fatta långsiktigt hållbara beslut, säger Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet om verktyget Panorama, som lanserades för snart ett år sedan.

Panorama är resultatet av ett samarbete mellan myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I bakgrunden finns det klimatpolitiska ramverk för Sverige som riksdagen antog för tre år sedan.

– Det har varit ett ovanligt projekt som började med tanken att samla allt material, som tunga rapporter och statistik, med myndigheternas breda kompetens om klimatfrågor, och paketera i ett koncist och tillgängligt format. Vanliga myndighetsuppdrag brukar börja med ett behov av information, men i det här egeninitierade projektet vände vi på det och diskuterade möjliga användare.

Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp.

– Verktyget visar till exempel potentialen i att minska utsläpp genom olika lösningar och följer upp utvecklingen med en lista över olika tillgängliga styrmedel. Modelleringen utgår från offentlig statistik och vi gör själva så lite bedömningar som möjligt.

Fossilfri industri

Analysen av möjliga användare resulterade i ett proaktivt utvecklingsarbete som började för ungefär två år sedan.

– Vi träffade flera större bolag, som cementindustrin, för att få deras återkoppling om hur vi har använt näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i Panorama. Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp. Panorama används också av olika intresseorganisationer, myndigheter, och av akademien.

Noak Proffe

Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet.

Idag arbetar en redaktion med fyra representanter från de tre myndigheterna med verktyget Panorama. Arbetet går snart in i en förvaltningsfas.

– Nu lägger vi in nya styrmedel, nya bedömningar med fakta och relevanta siffror om hur Sverige kan nå regeringens klimatmål. Vi jobbar mycket med transparens, det är viktigt att beskriva vilka datakällor och beräkningar som används. Vi jobbar också för att förfina målgrupperna och säkra att alla får relevant information.

Glad överraskning

Det händer mycket inom klimatområdet, där Noak Westerberg nämner stålindustrin som exempel på bransch med stor klimatpåverkan som jobbar mycket aktivt för att minska sitt fossila fotavtryck. Panorama visar också exempel på framgång som ligger lite närmare i tid.

– Under de senaste två åren har elbilsutvecklingen skjutit i höjden. Den överträffar alla våra förväntningar på vad som kan hända inom miljöområdet även på kort sikt.

Rekommenderad läsning

forare-pratar-i-kommradion.jpg

Tunga krav på regeringen

17 dec 2018 digit

För transportsektorn innebär det nuvarande stora teknikskiftet mot uppkopplade och självkörande bilar stora möjligheter för klimatet, ekonomin och rekryteringen. Men för att ta vara på fördelarna krävs en del insatser från såväl Skolinspektionen som regeringen.

svensk ritad flagga med färgklickar.png

Nya departementet invigt

1 apr 2019 digit

Det nya Infrastrukturdepartementet har öppnats. Här ska arbetet med digitalisering, infrastruktur och energi sammanföras och intensifieras.

rott-hus-i-monopol.jpg

DIGG:s förslag till regeringen

28 maj 2019 digit

Grunddata är en förutsättning för den offentliga verksamhetens digitalisering. Informationen är också värdefull för andra delar av samhället. Nu har DIGG lämnat ett förslag till regeringen på hur informationen om personer, fastigheter och företag kan bli mer tillgänglig.

sweden-960640.jpg

Ny nationell CTO

14 maj 2019 digit

Sverige borde utnämna en Chief Transformation Officer. Det framkommer i en OECD-rapport, som nu är överlämnad till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

gammal-telefon.jpg

PTS nya uppdrag

18 jun 2019 digit

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen uppdraget att stödja och följa implementeringen av IPv6, det vill säga internetprotokoll version sex. Arbetet ska ske genom insatser riktade till myndigheter, kommuner och regioner.

en ljus gränd i visby en sommardag.jpg

AI på Sveriges to-do

13 sep 2019 digit

Data som resurs och en kartläggning av AI-användningen är två av en handfull nya regeringsuppdrag som presenteras i ljuset av OECD:s genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik.

sverige960640.jpg

Nya i rådet

8 jul 2019 digit

Nu har fem nya ledamöter utsetts till regeringens Digitaliseringsråd. Rådets roll är att vara konsulterande i regeringens arbete med digitaliseringspolitiken. 

ai-mater-ai-scb.jpg

AI mäter AI

12 aug 2019 digit

Regeringen har gett Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga användningen av AI i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

riksdagshuset-fran-luften.jpg (1)

40 miljoner till AI

10 maj 2019 digit

I fjol satsade regeringen 20 miljoner på vidareutbildning inom AI, och i år ytterligare 20 miljoner. Målet är att underlätta arbetsmarknadens behov av fördjupade kunskaper inom AI, och bidra till livslångt lärande. På så sätt ökar Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar.