Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Få koll på miljön

Strand960640

Mängder av rapporter och statistik har lagt grunden för verktyget Panorama, som visualiserar Sveriges klimatpolitik. Tanken är att verktyget ska ge en bättre förståelse för både nuläget och vad framtida förändringar kan innebära för klimatet.

– Att jobba med ett verktyg som tydligt visar möjligheterna inom klimatområdet föder optimism och motiverar beslutsfattare att fatta långsiktigt hållbara beslut, säger Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet om verktyget Panorama, som lanserades för snart ett år sedan.

Panorama är resultatet av ett samarbete mellan myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I bakgrunden finns det klimatpolitiska ramverk för Sverige som riksdagen antog för tre år sedan.

– Det har varit ett ovanligt projekt som började med tanken att samla allt material, som tunga rapporter och statistik, med myndigheternas breda kompetens om klimatfrågor, och paketera i ett koncist och tillgängligt format. Vanliga myndighetsuppdrag brukar börja med ett behov av information, men i det här egeninitierade projektet vände vi på det och diskuterade möjliga användare.

Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp.

– Verktyget visar till exempel potentialen i att minska utsläpp genom olika lösningar och följer upp utvecklingen med en lista över olika tillgängliga styrmedel. Modelleringen utgår från offentlig statistik och vi gör själva så lite bedömningar som möjligt.

Fossilfri industri

Analysen av möjliga användare resulterade i ett proaktivt utvecklingsarbete som började för ungefär två år sedan.

– Vi träffade flera större bolag, som cementindustrin, för att få deras återkoppling om hur vi har använt näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i Panorama. Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp. Panorama används också av olika intresseorganisationer, myndigheter, och av akademien.

Noak Proffe

Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet.

Idag arbetar en redaktion med fyra representanter från de tre myndigheterna med verktyget Panorama. Arbetet går snart in i en förvaltningsfas.

– Nu lägger vi in nya styrmedel, nya bedömningar med fakta och relevanta siffror om hur Sverige kan nå regeringens klimatmål. Vi jobbar mycket med transparens, det är viktigt att beskriva vilka datakällor och beräkningar som används. Vi jobbar också för att förfina målgrupperna och säkra att alla får relevant information.

Glad överraskning

Det händer mycket inom klimatområdet, där Noak Westerberg nämner stålindustrin som exempel på bransch med stor klimatpåverkan som jobbar mycket aktivt för att minska sitt fossila fotavtryck. Panorama visar också exempel på framgång som ligger lite närmare i tid.

– Under de senaste två åren har elbilsutvecklingen skjutit i höjden. Den överträffar alla våra förväntningar på vad som kan hända inom miljöområdet även på kort sikt.

3 juni 2020 Reporter anne hammarskjöld digit Foto adobestock, Klimatpolitiska rådet

Rekommenderad läsning

Svenska Flaggor Utanför Riksdagen

Krav på datautskott

28 okt 2020 digit

För att Sverige på allvar ska kunna bli bäst i världen inom digitalisering behövs ett data- och digitaliseringsutskott i Riksdagen. Det menar Markus Selin, riksdagsledamot (s), som lagt en motion i frågan.

Nedbrunnen Bil

It mot kriminalitet

2 sep 2020 säkerhet

Regeringen inrättar ett råd för att digitalisera och därigenom utveckla rättsväsendet. Arbetet ska leda till effektivare ärendehantering och ökade analys- och uppföljningsmöjligheter. 

Svenskt Tåg I Farten

Surfa snabbt

17 jun 2020 digit

Sverige kommer att få bättre uppkoppling och nät på tåg. Det beslutet fattades efter en överenskommelse mellan representanter från telekomföretag, tågoperatörer och regeringen. 

tre händer som håller upp hörlurar kretskort och kassettbandstejp.jpg

Polisens nya vapen

1 apr 2020 digit

Med den nya lagen om hemlig dataavläsning får polisen ett kraftfullt nytt vapen. Lagen gäller från den första april och är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

skylt på trelleborg central.jpg

Hopp om ny lag

18 mar 2020 digit

Medan myndigheter har lagstöd för att använda automatiserat beslutsstöd finns det inget sådant för kommuner. Nu hoppas SKR att regeringens utredning ska innebära en ändring i kommunallagen.

rosenbad2.jpg

Mot bättre välfärd

16 mar 2020 digit

Utredningen om framtidens välfärdsteknik har nu överlämnats till regeringen. Rapporten handlar bland annat om hur den svenska äldreomsorgen bättre kan nyttja modern välfärdsteknik. 

svenska flaggan i målarfärg.jpg

AI sparar 140 mdr

16 jan 2020 digit

Ökad AI-användning kan stärka välfärden motsvarande ungefär 140 miljarder kronor årligen. Det framgår av en nyligen överlämnad delrapport från DIGG till regeringen.

sverige-flagga-data.jpg

Vinst med samlad data

13 dec 2019 digit

Regeringen hoppas att miljarder ska sparas genom en gemensam digital infrastruktur. Därför har man nu beslutat om en förvaltningsgemensam sådan för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

AdobeStock_171767199.jpeg
video

Smarta möten på myndigheter

18 nov 2019 digit

Idag är mer än 60 myndigheter anslutna till den gemensamma satsningen Resfria möten. Nu vill en av initiativtagarna i Sverige införa liknande klimatsmarta möten inom EU.