Få koll på miljön

Strand960640

Mängder av rapporter och statistik har lagt grunden för verktyget Panorama, som visualiserar Sveriges klimatpolitik. Tanken är att verktyget ska ge en bättre förståelse för både nuläget och vad framtida förändringar kan innebära för klimatet.

– Att jobba med ett verktyg som tydligt visar möjligheterna inom klimatområdet föder optimism och motiverar beslutsfattare att fatta långsiktigt hållbara beslut, säger Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet om verktyget Panorama, som lanserades för snart ett år sedan.

Panorama är resultatet av ett samarbete mellan myndigheterna Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I bakgrunden finns det klimatpolitiska ramverk för Sverige som riksdagen antog för tre år sedan.

– Det har varit ett ovanligt projekt som började med tanken att samla allt material, som tunga rapporter och statistik, med myndigheternas breda kompetens om klimatfrågor, och paketera i ett koncist och tillgängligt format. Vanliga myndighetsuppdrag brukar börja med ett behov av information, men i det här egeninitierade projektet vände vi på det och diskuterade möjliga användare.

Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp.

– Verktyget visar till exempel potentialen i att minska utsläpp genom olika lösningar och följer upp utvecklingen med en lista över olika tillgängliga styrmedel. Modelleringen utgår från offentlig statistik och vi gör själva så lite bedömningar som möjligt.

Fossilfri industri

Analysen av möjliga användare resulterade i ett proaktivt utvecklingsarbete som började för ungefär två år sedan.

– Vi träffade flera större bolag, som cementindustrin, för att få deras återkoppling om hur vi har använt näringslivets färdplaner för fossilfri konkurrenskraft i Panorama. Inom näringslivet finns ett stort intresse för ett kraftfullt verktyg om klimatfrågor och möjligheterna för att minska sina utsläpp. Panorama används också av olika intresseorganisationer, myndigheter, och av akademien.

Noak Proffe

Noak Westerberg, samordnare på Klimatpolitiska rådet.

Idag arbetar en redaktion med fyra representanter från de tre myndigheterna med verktyget Panorama. Arbetet går snart in i en förvaltningsfas.

– Nu lägger vi in nya styrmedel, nya bedömningar med fakta och relevanta siffror om hur Sverige kan nå regeringens klimatmål. Vi jobbar mycket med transparens, det är viktigt att beskriva vilka datakällor och beräkningar som används. Vi jobbar också för att förfina målgrupperna och säkra att alla får relevant information.

Glad överraskning

Det händer mycket inom klimatområdet, där Noak Westerberg nämner stålindustrin som exempel på bransch med stor klimatpåverkan som jobbar mycket aktivt för att minska sitt fossila fotavtryck. Panorama visar också exempel på framgång som ligger lite närmare i tid.

– Under de senaste två åren har elbilsutvecklingen skjutit i höjden. Den överträffar alla våra förväntningar på vad som kan hända inom miljöområdet även på kort sikt.

3 juni 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock, Klimatpolitiska rådet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng