ett samarbete med cisco

Halmstad säkrar med wifi 6

När kärnverksamheter som vård och skola inte har den wifi-prestanda de behöver krävs nya lösningar. Med relativt små förändringar av teknik och planering är Halmstads kommun redo för wifi 6.

– Skolans nuvarande utmaningar med digital undervisning har visat oss att det börjar bli dags att testa wifi 6. När alla elever började arbeta digitalt har wifi 5-prestandan inte riktigt klarat av att leverera den kapacitet som krävs, och vi har fått tweaka en hel del för att lösa problemen, säger Niklas Larsson, nätverksadministratör i Halmstads kommun.

Alla bitar på plats

Halmstad har en historia av ett proaktivt digitaliseringsarbete. Här finns både en teknisk beredskap och ett stort intresse från ledning och förvaltning för vad den nya standarden kan erbjuda. 

– Diskussionen om wifi 6 tog fart redan förra året men vi valde att avvakta. Nu finns fler wifi 6-kompatibla enheter på marknaden och med den utvecklingen börjar tiden bli rätt för oss att ta nästa steg.

Under de senaste åren har it-avdelningen skapat förutsättningar för wifi 6 inom ramen för deras pågående underhållsarbete. 

– Vi har en femårsplan för byte av kommunens samtliga accesspunkter och sedan två år tillbaka har vi haft wifi 5-stöd på samtliga. Vår centrala hårdvara, det vill säga vår trådlösa controller, har däremot stöd för wifi 6, och vi har därför ett bra utgångsläge för nästa steg. Det gör att vi enkelt kan uppgradera till rätt mjukvarurelease för att stötta de enheter som klarar av wifi 6.

Växer med iot

Möjligheterna med IoT och kanske en framtida, trådlös nätverksstandard är bara några möjligheter som diskuteras inom kommunen. Bland annat efterlyser äldreomsorgen en utbyggnad från dagens begränsade ytor till bra, trådlös täckning i hela fastigheter, som äldreboenden.

Niklas Larsson Proffe

Niklas Larsson, nätverksadministratör, Halmstads kommun.

– Vi får ständigt nya förfrågningar från verksamheten om möjligheterna att supportera fler IoT-enheter, bland annat genom ett samarbete med vårt stadsnät. Det handlar både om att lägga till nya användningsområden och att utöka antalet befintliga enheter. Ett exempel är fastighetsförvaltningen som vill ha fler kameror på skolor och andra platser. Idag körs det på kabel, som bland annat innebär höga kostnader för kabeldragning och switchar. 

– Nu finns ju också flera IoT-enheter som inte kan gå via kabel. Vi är en serviceorganisation som ska hålla jämna steg med teknikens utveckling och verksamhetens behov. Vi får helt andra möjligheter med wifi 6.

Hur ser ROI ut för införandet av wifi 6 i Halmstads kommun?

– Som en intäktsfinansierad verksamhet har vi goda möjligheter att budgetera för det. Dessutom har vi centrala investeringsmedel och där ingår byten och uppgraderingar, säger Niklas Larsson. 

Vill du få tillgång till Voister Paper om wifi 6? Maila nyheter@voister.se 

15 maj 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock, halmstad kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng