Elever om distansskola

Gymnasie På Distans

Distansundervisning innebär större arbetsbörda, mer personligt ansvar och oro över hur man ska visa sina kunskaper. Drygt hälften är av gymnasieelever är nöjda med sin arbetsmiljö men många upplever en ökad stress och ensamhet. Det visar en ny undersökning från Sveriges elevkårer. 

Det är skönt att vara hemma, men lärarna tar inte hänsyn till att det är svårare att jobba hemma utan lägger istället på mer jobb. Det är svårare att behålla fokus på arbetet när man är hemma och man kan inte hjälpas åt på samma sätt, allt blir mer otydligt, skriver en av de svarande i undersökningen. 

Sveriges Elevkårer har skickat ut en enkät till alla sina medlemmar om hur skolarbetet på distans, till följd av coronaviruset, fungerar. De drygt 7 000 som svarade är jämnt fördelade över gymnasiets olika årskurser och bor runt om i hela landet.

Några av fynden ur undersökningen handlar om att elever nu känner en större arbetsbörda, minskad motivation och att det krävs mer eget ansvar. Var femte elev svarar att distansundervisningen fungerar mindre bra eller inte alls bra, vilket överlag inte beror på tekniken utan mer på att motivationen saknas och att det är svårt att hålla fokus.

Många elever menar att situationen lett till fler uppgifter och vissa tycker även att det kan vara svårt att få tag på sina lärare, speciellt ifall man behöver extra stöd. 28 procent anser att stödet vid hemmastudier är mindre bra eller inte alls bra, och en del tycker att kommunikationen blir svårare när man inte kan ses ansikte mot ansikte.

För elever som är vana att själva ta ansvar går det ganska bra. För elever som sällan tar egna initiativ och är i behov av mer stöd går det sämre, skriver en elev. 

Oro över prov

Bland eleverna finns också en oro över hur prov ska fungera och att det känns svårt att på distans visa vad man kan. 37 procent menar att de saknar tillräcklig information över vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg, 44 procent anser att de bara delvis fått tillräcklig information. Runt 25 procent känner en viss oro över att de nationella proven ställts in. Samtidigt menar nästan tre av tio att de saknar tillräckliga chanser att visa sina kunskaper på distans.

Lärare sköter distansundervisningen via olika forum, det blir oklart var uppgifterna ska hittas i de olika ämnena då alla lärare gör olika, skriver en elev.

För mig som har svårigheter i matematik och kanske inte kommer kunna få godkänt i det ämnet känns det jobbigt att nationella proven ställs in. Min lärare sade att de proven skulle vara min bästa chans att kunna få godkänt i ämnet, skriver en annan respondent. 

Fysiska och psykiska arbetsmiljön

Jag sitter i mitt rum under skoldagarna, resten av huset är upptaget av övriga i familjen.

Rådande situation innebär även en annorlunda arbetsmiljö för landets gymnasieelever, både fysiskt och psykosocialt. Majoriteten upplever deras fysiska arbetsmiljö hemifrån som bra eller jättebra, 22 procent ser den som helt okej och 21 procent som mindre bra eller inte alls bra. 33 procent menar att deras psykosociala arbetsmiljö är mindre bra eller inte alls bra, där stress och ensamhet ofta återkommer bland elevsvaren.

Jag sitter i mitt rum under skoldagarna, resten av huset är upptaget av övriga i familjen. Jag har inget bra pluggställe och somnar ofta i sängen, skriver en elev.

Under denna tiden har jag bara socialiserat med min familj. Jag känner mig ensam och saknar kontakt med andra. Jag förstår självklart att man får offra saker under en pandemi men det känns fortfarande jobbigt, skriver en annan elev.

Dessutom ser situationen angående skolmat olika ut, till stor del beroende på vilken kommun man bor i. 61 procent menar att de inte får någon form av skolmat. Många upplever även tidsbrist som ett problem, att laga mat själv, hämta på restaurang eller i skolan är svårt att hinna med under fullspäckade skoldagar.

Vi måste laga egen mat. Det leder till ökade kostnader för oss och det tar mycket längre tid så man får knappt någon rast, skriver en elev.

Källa: Sveriges elevkårer

26 maj 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng