Electrolux gröna väg

För Electrolux går it och hållbarhet hand i hand. Bolaget satsar på virtuella servrar, mätning av hållbarhetsdata i fabriker, ramavtal på all hårdvara och videomöten. Nu önskas en ökad transparens inom molnsektorn. 

På många sätt går it och hållbarhet ihop för oss. För att kunna presentera en hållbarhetsrapportering måste vi ju kunna mäta, vilket kräver data. Vi använder därför ett globalt system för att samla hållbarhetsdata i alla våra fabriker, lager och kontor, så att vi lättare kan mäta och följa upp mål för energi, vatten och avfallsminskningar. En liknande lösning räknar även av koldioxidavtrycket för alla våra transporter i Europa, Nordamerika, Brasilien och snart Asien, säger Helena Babelon, Head of IT Sustainability på Electrolux.

1993 dumpade Greenpeace ett hundratal kylskåp utanför Electrolux huvudkontor. Det var en protest mot att företaget fortfarande använde sig av miljöfarliga freoner. Aktionen kan klassas som lyckad då det blev ett av startskotten för ett omfattande hållbarhetsarbete hos Electrolux, vilket nu genomsyrar hela företaget.

Fyra fronter

Utöver de automatiserade systemen i fabriker och transporter har Electrolux fyra fokusområden för hållbarhet och it, och de är datacenter & cloud, hårdvara, samarbetsverktyg och inköpskrav. Mest energi drar företagets datacenter.

Vi arbetar bland annat med virtuella servrar för att dra ned på vår energiförbrukning, och sedan 2018 använder vi oss av 100 procent förnybar el till våra två globala datacenter. 75 procent av all el som koncernen använder inom fabriker, lager och kontor kommer idag från förnybar energi och målet att vara klimatneutrala till 2030.

Vad gäller inköp av hårdvara som exempelvis datorer, monitorer, skrivare och nätverksutrustning har Electrolux it ett ramavtal där man begär att få veta energiförbrukningen per år på produkterna och man efterfrågar även TCO-certifiering, där det finns.

Det är inte alltid så lätt att få fram bra siffror på hur mycket energi som exempelvis datorer förbrukar. Här skulle jag gärna se en utveckling där energianvändning per modell blir mer tydlig och efterlikna energimärkning på exempelvis kylskåp.

Helena Babelon

Helena Babelon, Head of IT Sustainability på Electrolux.

När det gäller samarbetsverktyg menar vi att om it-organisationen tillhandahåller bra verktyg för virtuella möten och kommunikation kan vi minska vårt resande. Här ser vi att coronakrisen lett till att anställda blivit mer vana att nyttja virtuella möten och lärt sig att använda samarbetsplattformar. När rådande situation är över tror jag att vi helt naturligt kommer att resa mindre på grund av dessa nya vanor och lärdomar.

Ett hållbart moln

Det finns även vissa hållbarhetsutmaningar vad gäller användandet av molntjänster. Där har Electrolux som ambition att veta vilka koldioxidutsläpp och vilken energiförbrukning de genererar, sådan information är inte alltid speciellt lätt att få tillgång till. Här hoppas Helena Babelon på en förändring de kommande åren.

 Ser jag framåt tror jag att vi kommer ställa högre krav på våra molnleverantörer. Nu efterfrågar vi information om vårt utsläpp och om förnybar el, vi har ännu inte bestämt vilken gräns vi ska sätta och vad vi skall ha för krav. Vi jobbar för att få mer kontroll och förstå vårt avtryck för att sedan gå vidare med kravställning.

Avslutningsvis tycker Helena Babelon att det är viktigt att it:s klimatavtryck uppmärksammas mer runt om i världen.

 Om de flesta användare av molntjänster kräver vetskap och transparens tror jag att det går att få till en förändring. Det kommer förhoppningsvis att leda till viktiga effektiviseringsåtgärder och påskynda övergången till förnybar el som är extremt viktig för att nå de globala hållbarhetsmålen, avslutar Helena Babelon.

27 maj 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Electrolux

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng