ett samarbete mellan Microsoft och Voister

AJ:s agila arbete

Med Power BI får AJ Produkter bättre koll på lönsamhet, nyckeltal och affärer. Det menar Johan Petersson, CIO på AJ Produkter.

– Vi har under de senaste två åren haft stort fokus på att få kontroll på data och skapa underlag som kan användas för att fatta beslut i organisationen som i sin tur ska leda till ökad lönsamhet och nöjdare kunder, säger Johan Petersson, CIO AJ, Produkter.

AJ Produkter säljer produkter till framförallt kontor, lager och industri och har verksamhet i 14 länder. Företaget är ett traditionellt katalogföretag men håller på att gå över till digital försäljning med e-handel och effektiva logistiklösningar.

Mycket av arbetet handlar om att förstå hur kunder reagerar på bolagets kampanjer, vilka kundsegment som växer eller minskar, hur sortimentet kan delas upp beroende på hur marknaden ser ut i de 14 länder som bolaget finns representerat i.

Vi har en mycket större insikt i vår affär.

– Här gäller det att skapa en kultur av att hela organisationen ska vara datadriven. Vi är ett bolag med en hög grad av entreprenörsanda och med ett datadrivet arbetssätt vill vi skapa förutsättningar för våra dotterbolag att växa och att vara lönsamma.

Agilt arbetsätt

Traditionellt kan det vara långa ledtider vid insamling av data och det kan dröja innan användaren får ut något värde av analysen. För att påskynda processen och upprätthålla en datadriven företagskultur arbetar därför Johan Petersson och hans medarbetare med agila processer och korta sprintar. Det handlar bland annat om att strukturera och samla in data och bygga modeller som representerar AJ:s processer. 

Data kan kombineras från olika processer för att kunna se samband och dra slutsatser som inte varit möjliga tidigare. Den snabbare utvecklingstakten blir möjlig genom ett tekniskt ramverk för automatiserad utveckling av datalagerintegrationer.

aj petersson proffe.png

Johan Petersson, CIO AJ Produkter.

– Vi har använt Power BI för att skapa ett bibliotek med exempel där olika dataobjekten visualiseras på ett bra sätt. Vi jobbar nu vidare med att öka kompetensen hos användarna att analysera och vi på tekniksidan fortsätter att arbeta med automatisering.

Information där beslut fattas

Enligt Johan Petersson är fördelen med en förvaltningsmodell med processägarskap att det ger möjlighet att ta datadrivna beslut. Information finns helt enkelt tillgängligt där besluten ska fattas.

– Med insyn och kunskap om lönsamhet och omsättning kan försäljningsbolagen styra verksamheten mot sina uppsatta mål. Vi har förflyttats från en situation med övergripande reaktiva beslutsunderlag, till att nu kunna agera tidigare vid avvikelser och med en mycket större insikt i vår affär och samtidigt kan vi på ledningsnivå få en tydlighet i våra nyckeltal.  

27 april 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng