Preppat för fjärrundervisning

skola-fjarrundervisning.jpg

För att lyckas med fjärrundervisning har Cedergrenska satsat på fem studiedagar för lärare, en egen digital enhet till alla elever samt fler IKT-specialister och supportpersonal. Det har lett till en minskad stress och en bra energi bland lärarna. 

– Det är klart att lärarna är nervösa men när de gick hem sista dagen innan fjärrundervisningen startade kunde de ändå känna att de fått bra förutsättningar för att lyckas. Vi ser att de går in med energi och glädje in i det nya arbetssättet, vilket är en förutsättning för att kunna ta oss i mål fram till sommarlovet, säger Niklas Pålsson, vd på Cedergrenska. 

Sedan måndagen den 23 mars sker all undervisning på distans på grund- och gymnasieskolor som går under Cedergrenska. För att lyckas med förändringen satsade man tidigt på förberedande åtgärder, på många olika sätt.

– Vi såg tidigt vad som var på väg att ske med bland annat ökade frånvarotal hos både elever och lärare. Då bedömde vi att coronasituationen eventuellt kan hålla i sig fram till sommarlovet, vilket kommer innebära en markant förändrad relation till elever under lång tid. Visst har vi system på plats för att arbeta på distans om en elev eller lärare är sjuk några dagar, men inte alls kring examinationer eller hela kursmoment. 

Fem studiedagar

niklas-palsson.jpg

Niklas Pålsson, vd på Cedergrenska.

Därför satte Cedergrenska igång med att försöka hitta maximalt med tid till att ställa om, vilket resulterade i fem studiedagar för att förbereda sig så mycket det går. Under de här dagarna kunde lärare utbilda sig i de digitala systemen, samt testköra dem med varandra och med elever.

– Andra skolor har förberett sig på allt mellan tre timmar eller en eller två studiedagar. Vi ser att den nya situationen kan innebära ytterligare ett stressmoment för alla lärare, men genom de här fem dagarna fick vi in mycket lugn i organisationen.

Men Cedergrenskas förberedelser handlar inte bara om lärarna, utan även eleverna. I många årskurser kör man redan ett-till-ett, det vill säga att alla elever har tillgång till en egen digital enhet, men inte i alla. Här krävdes investeringar.

– Vi gjorde inköp i miljonklassen för att se till att alla har en ipad, chromebook eller pc, men det var fullt nödvändigt då vi inte vill ha någon kompromisslösning. Man kan inte besluta om fjärrundervisning för att sedan förlita sig på att hemmen ska hålla med verktygen. Vi har också köpt in ett antal nya licenser till verktyg som behövs i olika årskurser.

In med specialister

På Cedergrenskas skolor finns numera även ett antal nya IKT-specialister och ett utvidgat it-supportcenter.

– En IKT-specialist ska maximalt ansvara över sju lärare så därför har vi kompletterat den vanliga organisationen med några flera. De ska guida lärarna och se till att distansundervisningen fungerar bra. I vårt it-supportcenter sitter en del it-personal som arbetat sedan tidigare, samt ett antal nya konsulter som stärker upp teamet. Hemifrån ökar antalet situationer där elever kan behöva ställa frågor, så därför har vi bemannat upp för att möta en större efterfrågan.

Cedergrenska

Cedergrenska innefattar bland annat Tibble gymnasium, Marina Läroverket, Fredsborgskolan och Täby Friskola. Cedergrenska hette tidigare Sedibus. 

Hur har arbetet tagits emot av lärare?

– Det har nästan utan undantag varit positiva tongångar. Jag är väldigt stolt över lärarna som tagit till sig av allt nytt och sett det som kompetensutveckling. Många ser det som ett stort steg vidare i sin lärarkompetens och ett sätt att bredda sin verktygslåda i att möta elever på olika sätt.

Kan arbetet ni gjort vara till nytta även efter coronakrisen?

– Absolut, vilket är ett skäl till att lärarna är så positiva. Först ska vi självklart se till att lösa coronasituationen i skolan, men när krisen är över så har lärarna blivit än mer mångsidiga. Jag har redan hört ett antal gånger att de fått syn på funktioner och verktyg som kan göra det enklare att hantera sin klass oavsett om många är sjuka, eller om de själva är sjuka, avslutar Niklas Pålsson.

Tips för lyckad fjärrundervisning

  1. Var ödmjuk inför situationen. Nöj dig inte med vad du kan idag, utan se potentialen i hur bra det faktiskt kan bli. En sådan här stor förändring tar tid. Det räcker inte med fem studiedagar för att lära sig allt, utan vi kommer ha många sådana framöver.
  2. Kompromissa inte, varken med teknik för elever, studiedagar eller IKT-specialister för lärare. Det är viktigt att alla känner sig trygga i den här nya situationen.

24 mars 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng