Jakten på rätt edtech

bok ligger uppbläddrad utomhus i solen.jpg

Att leta efter digitala läromedel kan vara en djungel för lärare och skolledare. I det Vinnova-finansierade projektet Swedish Edtest får lärare och edtech-bolag chansen att träffa varandra för att tillsammans utveckla morgondagens digitala skolverktyg. 

– Eleverna är de stora vinnarna om verksamhet och bolag hittar bra former för att tillsammans utveckla digitala lärresurser. Swedish Edtest ska bidra till ökad kunskap för alla parter som lärare, skolhuvudmän, elever och entreprenörer, säger Sara Lundberg, tf utvecklingschef på Uppsala kommuns utbildningsförvaltning.

Den Vinnova-finansierade, nationella testbädden Swedish Edtest genomförs under två år och testperioderna är fördelade under perioden. Målet är att strukturerade testbäddar ska bli en självklar del i utvecklingen av digitala läromedel. Kunskapen hos båda sidor är nödvändig för att utvecklingen ska sätta elevernas bästa i centrum.

Vi arbetar för att sätta beprövad, pedagogisk erfarenhet i centrum för produktutvecklingen.

– Beställarkompetens behöver öka när det gäller digitala lärresurser till utbildningsväsendet och inom många delar av skolväsendet. Den digitala marknaden skiljer sig från den analoga och både verksamhet och entreprenörer tjänar på ett tätare samarbete här.

– Lärare, rektorer och skolhuvudmän kan känna sig osäkra i dialog med techbolag, som i sin tur har dålig koll på vad skolvärlden egentligen efterfrågar och hur deras praktiska och ekonomiska verklighet ser ut. Vi vill öppna upp och skapa en arena där lärande och kunskap om varandras verklighet ökar.

Erfaren forskare

Skolorna som är med i projektet har aktivt valt att delta i Swedish Edtest, precis som de cirka 70 entreprenörerna från hela världen som anmält sitt intresse. Inför varje testomgång matchas skolor och bolag utifrån lärarnas önskemål om vad de vill testa och bolagens beskrivning av produkten.

Fyra av Uppsalas grundskolor deltar i den nationella testbädden. Efter varje testperiod på ca tre-fyra veckor sammanfattar och utvärderar lärarna sina upplevelser av såväl läromedlet som testprotokollet. Forskaren Anna Åkerfeldt, som har lång erfarenhet av arbete med att värdera digitala läromedel, är ansvarig för utvecklingen av protokollet.

– Det krävs inga förkunskaper hos skolorna eller lärarna som vill vara med i projektet men det ska finnas en vilja att lära och en nyfikenhet över att få vara med och utveckla digitala läromedel för framtiden. Företagen som deltar får inte betalt utan ska också drivas av en genuin vilja att närma sig skolvärlden och utveckla sina produkter utifrån användarnas synpunkter och behov.

Väg genom djungeln

Utbytet mellan lärarna och de skolor som deltar är ett viktigt inslag i testbädden.

– Vi arbetar för att sätta beprövad, pedagogisk erfarenhet i centrum för produktutvecklingen och för att lärarna ska känna sig bekväma med att bjuda in bolag att testa sina produkter. Vi kommer också att skapa olika arenor för kunskapsspridning inom och utanför projektet. Här blir digitala plattformar viktiga redskap.

Sara Lundberg ser fram mot den andra testperioden som startar i höst.

– Första gången man gör något nytt är alltid lite skakigt men inför den testperioden som startar i höst kommer lärarna ha inhämtat kunskap gällande vad de kan ställa för krav och vad de kan fråga efter i valet av läromedel att testa.

– Bolagen kan i sin tur testa sina produkter en omgång till, enligt de synpunkter de fått in under våren. Idag kan det ibland upplevas som en djungel för skolor och lärare att leta bland de många digitala läromedel som finns på marknaden.

Swedish Edtest

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan.

Projektpartners är Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet, FEI, Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden, Region Halland, och branschorganisationen Swedish Edtech Industry.

I referensgruppen ingår forskare, myndigheter och representanter från Helsingfors stad och Nesta i Storbritannien. 

5 mars 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng