Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Skellefteås IoT-satsning

Från robotar i klassrummet till sensorer som mäter lärarnas rörelser under lektionen. Skellefteå kommun ser nyttan med smarta digitala lösningar i undervisningen. Nästa steg är att mäta vilka vinster skolan gör med den nya tekniken.

Text Elisabeth Nore Foto Fredrik Kron, Adobestock, robbit.se 11 december 2019 it i skolan

– Sedan ett år arbetar vi i IoT Hubb Skola, som är ett samlingsnamn för ett projekt tillsammans med Rise och nio andra huvudmän. Där försöker vi hitta nya användningsområden för IoT och diskuterar juridik och vad vi får, bör och vad vi ska göra. Vi vill hitta smarta IoT-lösningar som stöttar både lärare och elever, säger Maria Hurtig, utvecklingsledare i Skellefteå kommun.

Har du något exempel?

– Just nu kommer vi att lansera Robbit som är en hjälp för barn och ungdomar som av någon anledning, till exempel sjukdom, inte kan vara med i klassrummet med sina kompisar.

Hur fungerar Robbit?

– Det är en liten vagn som 3D-printas och som har ett litet gyro och en mikrobit, ett utbildningsfokuserat utvecklingskort. Den kopplas till en vanlig mobiltelefon och då kan man styra den via en nedladdningsbar app och så har man den i klassrummet tillsammans med eleverna och lärarna som är där. Den elev som inte finns i klassrummet kan använda en läsplatta eller en dator för att styra den här roboten och vara med i klassen på det viset.

Har ni börjat använda Robbit i Skellefteå?

– Vi har gjort lite försök men inte i skarpt läge med elever som är hemmasittare, utan vi väntar på de juridiska riktlinjerna som gör att vi ska kunna ta fram en riskanalys och som ska se till att de juridiska och de etiska aspekterna är helt klarlagda innan vi går vidare med elever.

Hur jobbar ni med sensordata?

– I våras satte vi upp en sensor som mäter luften ute på en skola här i Skellefteå och den kopplas upp på ett nät där vi kan följa luftdata från hela Europa och från alla som har en sådan här sensor. Nu går vi vidare med att titta på inomhusmiljön för att se hur det ser ut i klassrummen när det gäller temperatur, luftfuktighet, och även rörelser i skolan och allt är för att förbättra lärandet.

Varför ska ni mäta rörelser och läraren interagerar?

– Vi har ju ganska mycket tyst kunskap i skolan om vad som funkar och inte funkar, men det kan vara svårt att ta på, så därför ska vi börja mäta lärares rörelser. Det handlar om hur läraren rör sig och var han eller hon riktar sin uppmärksamhet under olika delar av lektionen. Den här datan kan sedan användas för att komplettera den andra delen av dokumentationen, som en lärare gör kring sin undervisning och elevernas lärande.

robbit.jpg

Roboten Robbit.

Vad säger lärarna om det?

– Det här är något som lärarna själva har drivit under workshops vi hade med dem när vi startade upp det här IoT-projektet, så det är något som de själva gärna vill veta för att kunna analysera i efterhand.

Vad är nästa steg med era projekt tillsammans med Rise och Vinnova?

– Vi har lämnat in en ny utmaningsdriven innovation steg ett-ansökan till Vinnova, där vi ska titta på learning analytics. Det handlar om att vi vill se hur man kan göra lärandet mer anpassat för eleverna och minska stressen kring prov och nationella prov, och andra mätpunkter som finns för att betygsätta elever. Förhoppningen är att vi får en mer datadriven insamling kontinuerligt där vi ska stötta lärarna att bedöma elevernas individuella prestationer.

Rekommenderad läsning

skolflicka-med-lunchbricka.jpg
video

Smartare skola med sensorer

10 jul 2019 it i skolan

Ofta har digitaliseringsprojekt i skolan fokuserat på effektivare administration. Nu tittar Rise på möjligheter, att via sensorer och IoT, hjälpa skolan att lösa sina kärnuppgifter och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

Lund 960640
video

Lunds smarta klassrum

7 maj 2020 it i skolan

Lunds kommun använder Jamf för att ha kontroll över elevernas Apple-enheter. Det innebär ett enklare sätt att hantera appar och Apple-ID:n och även en trygghet om en elev blir av med sin enhet. Nästa steg är Apple Classroom för att hjälpa eleverna i skolarbetet. 

böcker på hög i vänsterkanten.jpg

Så undervisar Årets nytänkare

17 dec 2019 it i skolan

Med Youtube som undervisningsstöd och språkprogrammering på schemat, tog Fredrik Johansson emot priset som Årets nytänkare. Nu hoppas han på att skolan inser att det är skarpt läge för att få igång programmering i undervisningen. 

många får tittar mot kameran på grönt grä.jpg

Ett molnbaserat lantbruk

28 okt 2019 it i skolan

Molnbaserat lärande och Chromebooks är vardag för eleverna på Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier i Kalmar och Kronoberg. Nästa steg är att stödja landets övriga sällskap inom digitalisering.

tjej sitter hemma och jobbar vid datorn och pekar mot kameran med lite halvarg min.jpg
video
ett samarbete mellan atea skola och voister

Chromebooks på villkor

8 nov 2019 it i skolan

Elever i fem klasser i Falu kommun fick vars en Chromebook. Som motprestation skulle lärarna undersöka och dokumentera hur just deras användning av det digitala läromedlet påverkade undervisningen. Ett år senare finns det flera tydliga resultat. 

uppslagen laptop lutad mot böcker.jpg

Digital skola från start

30 jan 2020 it i skolan

Just nu sker byggandet av en av Sveriges största gymnasieskolor och smarta, digitala lösningar är självklara från start. På Karlstads Sundsta-Älvkullegymnasium kommer elever och lärare att jobba i trådlösa lärmiljöer, klassrum med touchpaneler och whiteboardtapeter.

skola-goteborg960640.jpg
video

Göteborg jagar jämlikhet

21 nov 2019 it i skolan

Interaktiva skärmar, whiteboards och projektorer finns i de flesta klassrum, men nivån på tekniken skiljer sig mycket beroende på skola. För att jämna ut skillnaderna behövs en långsiktig budget, hjälp till äldre skolor och en gemensam stor upphandling.

elever i trapphus.jpg (1)
video

Fördel Stenkulaskolan

14 nov 2019 it i skolan

Alla elever ska få rätt kunskaper med sig in i vuxenlivet. Deepening learning är ett område som Stenkulaskolan i Malmö satsar på och som redan har gett resultat.

jordglob-960640.jpg
video

Så förändrar IoT skolan

24 sep 2019 it i skolan

Forskaren Jan Hylén ser över möjligheterna med IoT i skolan, ett tidigare outforskat område. Hans arbetsgrupp tittar bland annat på hur man kan mäta och följa elevers lärande för att ge mer individuell hjälp och minska betydelsen av enstaka prov.