Mer kod i Karlskrona

karlskrona-hustak.jpg

När Karlskrona kommun anställde en programmerare blev det en snabb utveckling som sparar tid för anställda, elever och lärare. Först ut var digital blankett- och vaccinationshantering och snart kommer en chattbot och en e-hälsoapp, som flera andra kommuner har visat intresse för. 

– Genom flera e-tjänster har vi förenklat kommunens blanketthantering. Nu kan anhöriga navigera till en webbsida, fylla i några fält och signera med BankID så skickas automatiskt all data som förr var flera blanketter, säger Mostafa Hassan, system software developer, Karlskrona kommun. 

– Det underlättar för vårdnadshavare, elever, lärare och skoladministratörer. Dessutom fylls en stor del av fälten i automatiskt, eftersom vi hämtar data från Skatteverket och vi säkerställa kvalitetén på datan. Genom att göra vissa fält tvingande vet vi att vi har rätt information, till exempel adress till vårdnadshavare. Det har varit si och så med det tidigare.

Sedan Karlskrona kommuns kunskapsförvaltning anlitar programmeringsläraren Mostafa Hassan har många digitala förändringar ägt rum. Kommunen har även digitaliserat vaccinationshanteringen, vilket har lett till en kortare och mer effektiv process.

Tidigare fick elever ta med vaccinationslappar från vårdnadshavaren och lämna till mentorer, som gav till skolsköterskan som i sin tur scannade dokumentet till verksamhetssystemet. Nu fyller vårdnadshavaren i vaccinationsuppgifterna digitalt, signerar med BankID och därefter hamnar datan direkt hos skolsköterskan.

­

Mostafa.jpg

Mostafa Hassan.

– Vi har automatiserat hela flödet och tagit bort arbetsuppgifterna för alla inblandade. Alla uppgifter av rutinmässigt slag vill vi digitalisera bort. Lärare ska inte använda sin tid till sådant. Om en elev byter skola inom kommunen hänger datan med vilket förbättrar överlämningen. Sedan finns också en miljöaspekt då vi minskar användandet av papper.

Hälsoapp med tipsfunktion

Till höstterminens start i augusti ska Karlskona kommun även lansera en elevhälsoapp. Den ska förenkla för elever att ta kontakt med skolans kuratorer, oavsett om de vill boka tid eller bara ha någon att skriva med.

I appen finns det en FAQ-funktion och filmer om psykisk ohälsa, som elever kan titta på själva, med sina klasskamrater eller tillsammans med en lärare. Det kommer också finnas små klipp om bland annat studieteknik och kost. Filmerna är tänkta att vara förebyggande och som hjälp till mentorer. Till en början ska appen vara anpassad för gymnasieskolor.

­– I skolan händer det mycket som kuratorer och lärare inte får reda på. Via appen kan elever också skicka in tips, även anonymt, om till exempel droger eller mobbning. Om vi exempelvis ser att många trakasserier sker i matsalen skulle vi då kunna hjälpa till där på ett annat sätt än vad vi kan idag. Genom tipsfunktionen vill vi också minska elevernas otrygghet, säger Mats-Peter Krantz, skolområdeschef gymnasieskolan, Karlskrona kommun.

Redan har andra kommuner kontaktat Karlskrona och visat intresse för appen.

Chattbot för elevers frågor

Tekniken ska förstärka det fysiska mötet, så när du väl kommer in till en studie- och yrkesvägledare har du mer med dig in i samtalet.

Vid samma tidpunkt, höstterminen 2020, ska även en första prototyp av en chattbot vara tillgänglig. Botten kommer från början inte att vara i full skala utan kommunen ska då inleda tester för ett visst antal elever som söker till gymnasiet. Hit kan elever vända sig med olika sorters frågor.

­– Det kan exempelvis handla om kursbyten, vilka program som finns och vilka poäng som krävs för att komma in på de olika programmen. Det kan också handla om att botten frågar dig vad du gillar för ämnen, och svarar du då matematik kommer den med lämpliga förslag på program. Vi tänker att tekniken ska förstärka det fysiska mötet, så när du väl kommer in till en studie- och yrkesvägledare har du mer med dig in i samtalet.

­– Än finns dock inget planerat lanseringsdatum utan vi testar den i liten skala först. Om det sedan blir något riktigt stort eller ej vet vi inte än, men det är ett riktigt roligt projekt, säger Mostafa Hassan.

– Det var tur att Mostafa tog kontakt med mig, annars hade vi nog inte tänkt tanken att anställa någon programmerare och då hade vi inte sett den här utvecklingen, säger Mats-Peter Krantz. 

Mats-Peter Krantz tips för lyckad digitalisering

  1. Om det finns en ledig tjänst i din kommun: anställ en programmerare. Vi kan redan se hur värdefullt det är. Vi gick utanför ramen och fick in en helt ny profession i själva verksamheten.

  2. Se över hur ni bearbetar data. Om ni gör det enklare att samla in och hantera datan så kan ni underlätta verksamheten för pedagoger, rektorer, skolsköterskor och kuratorer. Ju bättre kvalitet på data desto mer kan du förenkla i verksamheten.
  3. Eliminera och automatisera arbetsuppgifter av rutinmässig karaktär. Om vi ska öka vår kvalitet samtidigt som vi ska möta samhällets utmaningar med en begränsad ekonomi inom offentlig sektor så måste vi alla arbeta smartare.

26 februari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock, Karlskrona kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng