Kommuner på efterkälken

Fortfarande saknar många kommuner digitala processer för hantering av viktiga flöden. Förutom att digitala processer går snabbare, minskar också risken att något går fel och vid akuta situationer, som när barn far illa, är tiden en viktig parameter.

– Det är många kommuner som inte har digitaliserat alla processer ännu och framförallt för politiker finns det en hel del att göra, säger Berit Backvid, affärsområdeschef på Visma Consulting.

Hur märker ni det?

– Vi har gjort undersökningar som visar att det exempelvis bara är 6 procent som har en digitaliserad process för ersättning till förtroendemän. Många gör alltså det här jobbet helt och hållet manuellt. Det innebär att signering, kvalitet på data och så vidare inte blir bra. Det finns en stor osäkerhet och mycket bir fel.

Man måste titta på sina processer och se vilka möjligheter som finns.

Varför tror du att det ser ut så här fortfarande?

– Jag tror att det har att göra med att man inte har hittat rätt tekniska lösningar. Det kan också beror på en osäkerhet och att man inte är mogna att arbeta digitalt, men i de intervjuer vi har gjort visar det sig att över 80 procent vill ha en digital lösning.

Vad är nästa steg?

– Man måste titta på sina processer och se vilka möjligheter som finns. Det finns lösningar idag som är framtagna för att hjälpa politikerna med dessa delar, men man måste vara överens hela vägen. Både den administrativa delen på kommunen och politikerna, så att man får en lösning där alla känner sig trygga och tillfreds.

Har du exempel på hur digitala processer kan underlätta?

– När det gäller Socialjouren är det exempelvis så att om man behöver ta hand om ett barn som har farit illa på något sätt, vill man ju förstås kunna göra detta direkt. Det här kan ju ha inträffat mitt i natten, men idag får man inte göra detta om inte ordföranden i Socialnämnden har signerat ett dokument och godkänt.

– Det innebär att politikern måste åka in till kontoret för att göra det eller har en fax, det finns faktiskt många som använder det fortfarande. Det är ungefär en tredjedel som har digitaliserat den här delen av verksamheten, men för två tredjedelar kan det alltså vara så att ordföranden måste kliva upp mitt i natten och köra flera mil till kontoret för att göra detta. Det gör också att det drar ut på tiden.

– Om man istället digitaliserar med digital signering som bank-id eller liknande, kan man påskynda processen och barnen kan snabbare få hjälp.  

4 februari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng