Hållbart klassrum på Hammarö

elever-sitter-på-golvet.jpg

I Hammarö kommun har eleverna tillgång till en egen dator och lärarna utbildar varandra via Google Classroom och i workshops, men frågan om hållbarhet och återanvändning är ständigt aktuell.  

Hammarö är en halvö söder om Karlstad. Där är digitala redskap en viktig del av tillvaron, speciellt för fem F-6-skolor och två grundskolor för årskurs 7 till 9. För ett år sedan fick alla elever varsin dator, vilket Göran Born, ICT-Developer i Hammarö kommun, är väldigt nöjd med. 

– Det har fallit väl ut, eleverna har anammat tekniken och pedagogerna är superduktiga. Vi ser tekniken som en viktig del i att skapa en likvärdig skola, dina förutsättningar för framtiden ska inte försämras beroende på var du bor.

– Tidigare hade endast barn med läs- och skrivsvårigheter tillgång till egna datorer eller plattor, vilket gjorde att de stack ut. Nu har istället alla sin egen enhet och ingen behöver känna sig utpekad.

Viktiga samarbeten

För att utvecklas digitalt satsar kommunen på samarbeten, interna utbildningar och att dela kunskap. I samma veva som alla elever fick en dator började skolorna även med Google Classroom, vilket innebär att elever och lärare kan dela dokument och uppgifter med varandra. Samarbeten sker även mellan lärare från olika skolor i kommunen, vilket är något som Googles verktyg främjar.

En del samverkan sker även fysiskt. Alla pedagoger i kommunen har fått fylla i vad de har kunskap om och vad de skulle behöva utbildas inom. Sedan har det anordnats workshops för alla pedagoger där de utbildar varandra.

– Politiker pratar mycket om dela-kulturen och den försöker vi få till här. Att pedagoger hjälper pedagoger från andra skolor i kommunen känns också mycket roligare än att köpa in kompetens. På så sätt lyfter vi varandra. 

Laga eller inte laga

På skolan har det väckts frågor från eleverna hur datorerna köps in, då chromebooks är i en sådan prisklass att de knappt lönar sig att laga. 

– Elever har blivit besvikna när deras chromebooks har gått sönder och de får en ny dator, istället för att den blir lagad. De undrar vad som hände med den förra och tycker att vi borde tänka mer på miljön.

Vad ska ni göra åt det?

– Det vet jag inte än. Generellt återanvänder vi 90 procent av datorerna, men chromebooks är helt enkelt för billiga för att göra det, vilket blir ett problem. Vi får se om eller hur vi kan lösa det. 

Hur fortsätter ni att utvecklas?

– Vi kommer vidareutvecklas genom att skapa enklare digital hantering av elevarbeten. Tekniken kommer också göra det lättare för oss att arbeta kreativt och inte producera så mycket för papperskorgen. Genom att göra poddar, video och hemsidor så ska vi också utveckla det entreprenöriella tänkandet i tidig ålder.

20 februari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng