Skolverket om digitala prov

skolverket-nationellaprov.jpg

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

 Vi eftersträvar att göra det så enkelt som möjligt för skolorna att tekniskt ansluta sig till de digitala nationella proven och är fullt medvetna om hur de olika förutsättningarna ser ut. Vi vill helst att skolorna ansluter sig via federation, men kommer att ha andra säkra alternativ för inloggning och behörighetshantering för de skolor som av olika anledningar inte kan leva upp till kraven på en federationsanslutning, säger Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Skolverket arbetar för fullt med att få till digitala nationella prov, DNP, ett projekt som ska vara infört till 2022. Att göra nationella proven digitala är en av de viktigaste uppgifterna som skolor har framför sig inom digitalisering.

Det kommer att innebära en likvärdig hantering av proven i hela landet, eftersom de blir rättade av både externa och egna lärare. Det ska också minska arbetstiden som de nationella proven har inneburit för lärare.

Utbildningsminister Anna Ekström har skjutit till 16 miljoner för 2020, 20 miljoner till 2021 och 24 miljoner till 2022 för digitaliseringen av de nationella proven. Det har länge diskuterats ute hos kommunerna ifall det ska komma några investeringar från regeringshåll för att hjälpa till i arbetet. 

Kan pengarna komma huvudmännen till del på skolorna?

 Tillskottet är välkommet, men om det kan komma huvudmän på skolor till del vet jag inte. Idag finns det inga medel avsatta till kommunerna inför införandet av digitala nationella prov. I slutändan får politiker jobba med frågan, samtidigt som vi ger dem information om hur arbetet ligger till i svensk skola, vilka utmaningar som finns och vart vi är på väg.

Vilken är din största farhåga inför införandet av digitala nationella prov?

 Det är att skolorna inte ska hinna förbereda sig. Jag är säker på att vi kommer att leverera en provtjänst till dess, men det ska ju finnas en mottagare redo på andra sidan också. Mycket beror på kommunikationen, att det finns ett stöd och en förståelse för dem som ska genomföra förändringsarbetet.

– Det handlar om att 6 000 skolor ska göra förändringen, så jag ser gärna nya sätt att samarbeta mellan skolor och jag kan vara med och påverka men bara till en viss grad. Ska vi lyckas måste alla samhällsaktörer hjälpas åt och det börjar bli ont om tid.

8 januari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng