Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 8 januari 2020 it i skolan

skolverket-nationellaprov.jpg

 Vi eftersträvar att göra det så enkelt som möjligt för skolorna att tekniskt ansluta sig till de digitala nationella proven och är fullt medvetna om hur de olika förutsättningarna ser ut. Vi vill helst att skolorna ansluter sig via federation, men kommer att ha andra säkra alternativ för inloggning och behörighetshantering för de skolor som av olika anledningar inte kan leva upp till kraven på en federationsanslutning, säger Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

Skolverket arbetar för fullt med att få till digitala nationella prov, DNP, ett projekt som ska vara infört till 2022. Att göra nationella proven digitala är en av de viktigaste uppgifterna som skolor har framför sig inom digitalisering.

Det kommer att innebära en likvärdig hantering av proven i hela landet, eftersom de blir rättade av både externa och egna lärare. Det ska också minska arbetstiden som de nationella proven har inneburit för lärare.

Utbildningsminister Anna Ekström har skjutit till 16 miljoner för 2020, 20 miljoner till 2021 och 24 miljoner till 2022 för digitaliseringen av de nationella proven. Det har länge diskuterats ute hos kommunerna ifall det ska komma några investeringar från regeringshåll för att hjälpa till i arbetet. 

Kan pengarna komma huvudmännen till del på skolorna?

 Tillskottet är välkommet, men om det kan komma huvudmän på skolor till del vet jag inte. Idag finns det inga medel avsatta till kommunerna inför införandet av digitala nationella prov. I slutändan får politiker jobba med frågan, samtidigt som vi ger dem information om hur arbetet ligger till i svensk skola, vilka utmaningar som finns och vart vi är på väg.

Vilken är din största farhåga inför införandet av digitala nationella prov?

 Det är att skolorna inte ska hinna förbereda sig. Jag är säker på att vi kommer att leverera en provtjänst till dess, men det ska ju finnas en mottagare redo på andra sidan också. Mycket beror på kommunikationen, att det finns ett stöd och en förståelse för dem som ska genomföra förändringsarbetet.

– Det handlar om att 6 000 skolor ska göra förändringen, så jag ser gärna nya sätt att samarbeta mellan skolor och jag kan vara med och påverka men bara till en viss grad. Ska vi lyckas måste alla samhällsaktörer hjälpas åt och det börjar bli ont om tid.

Rekommenderad läsning

papper och papperspärmar på hög.jpg

Datorn rättar proven

28 nov 2019 it i skolan

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

student-960640.jpg

Skolverket provar proven

15 maj 2019 it i skolan

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

penna-med-knut-pa.jpg

Teknik för nationella prov

31 jan 2019 it i skolan

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Nu har Skolverket bestämt de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov.

bygghjälmar, en dator, en drönare och lite annat ligger uppradat på en byggarbetsplats.jpg
video

Rätt dator på rätt plats

21 jan 2019 it i skolan

Ystad gymnasium tror på att anpassa enheter efter respektive program och ge valfrihet till pedagogerna. Aktuellt just nu är datorer som fungerar som whiteboard och att skolan deltar i Skolverkets försöksverksam för digitala nationella prov. Utmaningen är att hitta ett sätt för alla system att fungera tillsammans.

en flicka i förgrunden som tittar mot en lärare utanför kameran; andra barn i bakgrunden.jpg

Skolan söker standard

10 jul 2018 it i skolan

För att underlätta inköp av digitala verktyg till skolan behövs standarder och styrning. Det menar bland annat skolchefen i Skellefteå kommun. Därför välkomnas SKL:s kommande handlingsplan av alla i branschen med öppna armar.

litet förvnånat barn tittar in i kameran.jpg

Skolåret 2018

3 jan 2019 it i skolan

Införandet av GDPR, utökad fjärrundervisning och tillgång till big data är några av förändringarna för skolan under 2018. Samtidigt är bristen på lärare och skolledare stor och under 2019 finns det många frågor att ta tag i.

Academedia_960x640.jpg
podcast

Academedias elever lär lärare

14 jul 2017 it i skolan

Petter Hallman, CIO på Academedia, deltog under Almedalsveckan och pratar i Voister-podden om vad som är högst på agendan under 2017, hur koncernen jobbar med hållbarhet och hur intresset för programmering kan öka.

hogstadie-skola.jpg
video
voister paper - cisco software defined access

Första skolan med SDA

10 feb 2020 digit

Karlskoga behöver ett nät som är enkelt att hantera och har hög säkerhet. Med Cisco SDA har kommunen en lösning som även klarar att växa med skolans utveckling.