Digital skola från start

uppslagen laptop lutad mot böcker.jpg

Just nu sker byggandet av en av Sveriges största gymnasieskolor och smarta, digitala lösningar är självklara från start. På Karlstads Sundsta-Älvkullegymnasium kommer elever och lärare att jobba i trådlösa lärmiljöer, klassrum med touchpaneler och whiteboardtapeter.

Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad blir en av Sveriges största gymnasieskolor med över 2 000 elever. Men än så länge har skolan bara flyttat in i ett av de flera husen. Under ett och ett halvt år har de testat olika lösningar, framförallt i syfte att hitta teknik som stödjer den pedagogik som lärarna vill använda.

– Vi har flexibla lösningar med trådlösa klass- och grupprum. Vi har även arbetat med skolans lärmiljö där tekniken samspelar med gradängsalar, kombisalar och gemensamma lärmiljöer. Vi har försökt bygga framtidens skola med många små rum som passar för ett par elever och även stora rum för över 70 elever, samt en öppnare lärmiljö där eleverna kan samarbeta, lära sig och utvecklas under en större del av skoldagen. Teknik och lärmiljö som stöttar både pedagoger och elever, helt enkelt, säger Daniel Skålerud, gymnasiechef i Karlstad kommun.

Utöka lärandedelen

Nu är varje klassrum utrustat med en touchpanel som styr tekniken, samtidigt som rummets projektor projicerar bilden på en stor whiteboardtapet, det vill säga inga dukar eller traditionella whiteboards. Läraren kan i sin tur ansluta sin dator eller den interaktiva whiteboarden Samsung Flip trådlöst till projektorn, vilket sker genom Microsoft Miracast-teknik. 

sundstagymn2960640.jpg

Lärmiljö med bland annat två interaktiva whiteboards uppe.

– Nu kan lärare röra sig fritt eller stå vänd mot sina elever samtidigt som hon eller han skriver instruktioner till eleverna. Både tv-skärmarna och whiteboardtapeten finns även utanför klassrummen i den gemensamma lärmiljön, så elever kan samarbeta och använda tekniken även när det inte är lektioner, säger Anders Lenz, it-strateg i Karlstads kommun.

– Det är en viktig aspekt som professor Anne Bamford poängterat. Nämligen att vi alltid bör utöka delen av lärande under skoldagen. Lärande sker även mellan och innan lektioner, och det har vi haft i åtanke när vi tagit fram konceptet för tekniken.

Intelligensen i O365

I hela utvecklingsarbetet har gymnasiet försökt tänka öppet vad gäller det tekniska för att inte låsa fast sig i något. Karlstad är en Microsoft-kommun så intelligensen ligger istället i Office 365.

– Oavsett vad lärarna väljer att jobba med så ska det vara enkelt att använda tekniken som behövs just där och då. Den är också påbyggnadsbar så lärare kan addera det de behöver, eftersom intelligensen är i molnet. Elever och lärare ska känna igen sig oavsett vilket klassrum de kommer in i, det ska inte vara några konstigheter. Touchpanelen är densamma.

sundsgymn960640.jpg

Whiteboardtapet i en av visningsytorna.

– En annan fördel med en O365-miljö är att om elever är sjuka kan de även i efterhand se vad de missat på exempelvis den senaste mattelektionen. Läraren kan lägga in uppgifterna i Onenote så alla får tillgång till dem, säger Anders Lenz.

Hur har responsen varit?

 Responsen har varit positiv från både vårdnadshavare, elever och lärare. Vi har ju byggt en skola som kan växa, utvecklas och förändras med verksamheten in i framtiden. Det är exempelvis en balansgång när vi pratar om öppna gemensamma lärmiljöer. Miljöerna ska uppmuntra till samarbete, kreativitet och lärande men de ska också bidra till att våra elever och lärare kan koncentrera sig. Det är en utmaning men vi är på rätt väg.

– Nu ska vi snart utvärdera vad vi ska satsa på i nästa hus, och vi kan redan se att grunden vi lagt här med bland annat touchpaneler, tapet, Office 365 och Flip fungerar bra. Hösten 2021 ska hela nya skolan vara klar, säger Daniel Skålerud.

30 januari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng