App mot depression

bebis-forlossning2.jpg

Via en ny app kan gravida och nyblivna mammor delta i en studie om förlossningsdepression. Genom den insamlade datan hoppas forskarna kunna identifiera vilka som riskerar att drabbas och även kunna förebygga depression.

– Användarna får via appen information om graviditet från oss och de får svara på korta enkäter var tredje dag. De kan också ställa frågor och när det behövs få stöd och hjälp.

– Utöver svar på enkäter får vi tillgång till viktiga passiva data, exempelvis motion, mobilanvändning och sociala medier-användande, som kan vara faktorer som associeras med depressionsutveckling, säger Alkistis Skalkidou, överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet.

Appen som används i studien heter Mom2B, och gravida kvinnor samt alla vuxna kvinnor som har fött barn för mindre än tre månader sedan får delta. Forskarna hoppas och räknar med att kunna följa 20 000 kvinnor i upp till ett år efter deras förlossningar. Datainsamlingen förväntas pågå i två år.

– En stor fördel är att de flesta är vana med mobilappar och därför kan vi nu nå ut lättare. Man behöver inte rekrytera från vårdinstanser där personalen redan är belastad. Kvinnorna kan också ge sitt medgivande genom appen, utan att vi behöver skicka papper fram och tillbaka. Det förenklar processen mycket.

Nedprioriterat område

Alkistis Skalkidou har i flera år arbetat med förlossningsdepression, och hon menar att forskning på området varit nedprioriterad under lång tid.

– Patienter faller ofta mellan olika stolar, därför att så många aktörer är inkluderade. Mödrahälsovården följer alla under graviditeten, kvinnosjukvården tar hand om förlossningen, psykiatrin tar tag i de svårast sjuka patienterna, och personer med mildare depressionstillstånd får sällan ett snabbt omhändertagande. Det är svårt att värdera nivån på vården som behövs och samordna alla aktörer.

– Med Mom2B-appen hoppas jag på att vi ska få en klarare bild av ett tillstånd som är multifaktoriellt och hitta sätt att identifiera dem som behöver stöd tidigt.

Arbetet har redan börjat på en relativt liten skala, och en större kampanj kommer gå ut i januari-februari 2020.

– Förhoppningen är att 20 000 ska ladda ned och använda appen de kommande åren. Anledningen till att användarna måste vara så många är att vi genom AI-modeller ska kunna se vilka parametrar som kan förutse bra eller dåligt mående. Och för att resultatet ska vara tillförlitligt måste svarsunderlaget vara stort. När systemet bakom appen sedan ser kvinnor som är i riskzonen för depression kommer det skicka ut individuellt anpassad information och råd om vad vården kan erbjuda.

Vad hoppas du på att studien ska leda till?

– Jag hoppas på att kvinnors lidande ska minska. Mer än 16 000 familjer drabbas av förlossningsdepression varje år i Sverige. Det handlar ofta om unga personer och förstagångsmammor, i en väldigt kritisk period av deras liv. Om vi kan minska antalet depressiva episoder, sjukskrivningar, behov av medicinering och psykologisk behandling så vore det otroligt glädjande, allra främst ur ett mänskligt perspektiv men även ur ett samhälleligt och ekonomiskt perspektiv.

16 januari 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng