Stenas hållbara data

Med 70 000 kunder har Stena Recycling ett gyllene läge att driva bolag mot hållbarare tillverkningsprocesser. Att skapa nytta av all den data som bolagen samlar in om sina kunders avfall kommer att vara en central del i arbetet. Det säger Mattias Hermansson, CDO Stena Metall.

– Vi vill ju hjälpa våra kunder att driva sin hållbarhetsagenda. Stena Recycling arbetar med 70 000 kunder. De är förstås väldigt olika och vi har en dominant ställning i Sverige tack vare lång erfarenhet och massor av kunskap, säger Mattias Hermansson, CDO på Stena Metall.

– Därför kan hjälpa till vid flera tillfällen i produktionen. Vi kan hjälpa till innan produktion för att berätta för bolag hur de behöver designa sina produkter för att bli enkla att återvinna efter att de är färdiganvända. Vi kan också gå in i produktionen och tala om för våra kunder hur de kan arbeta utan att skapa onödigt avfall. Efter livscykeln är slut behöver så mycket som möjligt helst återvinnas för att skapa nya material, snarare än att det grävs ner eller eldas upp. Men vi brukar försöka att arbeta med att återvinna materialet i produkterna.

– Det vi gör nu är att satsa på att försöka skapa större nytta av datan vi samlar in från våra kunder om deras avfall. För att skapa effektiva digitala verktyg som hjälper dem att fatta beslut i sin vardag. Hur de ska sortera, designa produkter, och hur de kan informera sina kunder om vad de gör för nyttor i sin verksamhet som skapar en bättre hållbarhet i produkterna.

Hur långt har ni kommit?

– Vi är i början av digitaliserings- och transformationsresan. Precis som många andra i vår bransch ligger vi inte i framkant utan behöver arbeta mycket på att skapa de förmågor som kan vara med och driva digitaliseringen framåt. Framförallt när det gäller att skapa nya affärsmöjligheter och nya värden för våra kunder som vi inte har idag, och som vi inte har eller kan erbjuda någonting till idag. Dessa värden kommer troligen vara mer datadrivna där vi till exempel skapar ruttplanering efter data istället för att folk ringer in och frågar om vi kan komma.

Hur kommer ni dit?

– Vi kommer framåt genom att ständigt lyssna på våra kunders skiftande behov. Att vara snabba på att utveckla där de behoven finns och experimentera oss fram till bra lösningar istället för att sitta och klura för länge. Det vi gör nu är att vi har byggt upp den typ av förmåga internt. Där jobbar vi med att utforska nyttor våra kunder letar efter i sin verksamhet.

Hur hållbara kan man bli?

– Vi måste tro och har målet att det går att bli hundra procent hållbar. Det är det vi jobbar för. Sedan är det klart att alla inte är där och då måste de få hjälp där de står idag. Vi tror därför att tillgången till data och vår kunskap om skillnaden vad som kan återvinnas och vad som faktiskt blir återvunnit idag kan göra skillnad. Där är vi experter och kan hjälpa och guida våra kunder från en kanske lite lägre nivå idag, till att bli lite bättre, istället för att göra dem nervösa för var de borde vara i framtiden.

2 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng