Så driver Cisco förändring

Digital transformation blir allt viktigare i en snabbföränderlig värld. För att lyckas krävs att man förstår både nuläge och vart man vill. Här kan Cisco vara till stor hjälp med bland annat beslut och analyser. 

– Det finns ett antal saker att titta på när det handlar om transformation och om hur man som verksamhet kan bli effektivare i allt arbete och säkerställa att de investeringar man gör i teknik genererar så mycket värde som möjligt. En stor del utav konkurrenshoten kommer från nya spelare, som äldre bolag kanske inte har sett de sista åren. Man behöver anpassa sig och driva på för att inte tappa marknadsposition, säger Fredrik Wester, Sales manager på Cisco Services.

– Det handlar också om att bättre nyttja sina pengar när man driver förändringen. Transformationen är något som sker inom it, men det stöd behövs från hela verksamheten för att lyckas.

Är kommunernas situation annorlunda?

– Ja, delvis. Kommunen erbjuder tjänster till sina invånare och då ska de känna att de får nytta av sina skattepengar. Därför finns det också ett värde i kommunen att ha digitala tjänster i större och bredare skala.

Hur ska en kommun gå tillväga?

– Det handlar om att förstå nuläget och veta vilken utgångspunkt man har och hur infrastruktur och applikationer ser ut. Därifrån kan man sedan ta beslut om vad man ska göra i nästa steg. Det är inte alla som har den insynen idag och det är viktigt att man börjar med det arbetet ganska omgående.

Vad skapar detta för nytta?

– Om vi tar företag är det ett sätt för dem att hävda sig i den globala konkurrensen. Att de kan erbjuda mer attraktiva tjänster och vara snabbare med nya tjänster till marknaden, skapa en bättre kundupplevelse och en högre nivå av lojalitet. Det är viktigt för att vara framgångsrik och för att behålla sina kunder.

– För kommunerna kommer det att se lite annorlunda ut. Jag tror att generationerna som växer upp nu kommer att ställa högre krav på att det verkligen finns ett digitalt samhälle och att man som medborgare kan vara delaktig och bli en del av kommunen och de tjänster som kommunen erbjuder.

Och var kommer Cisco in?

– Det viktigaste vi kan göra är att bidra med vår erfarenhet och bakgrund i att driva digital transformation. Både för att förstå nuläget och för att arbeta mer dedikerat med den vision som en organisation har. Fattar man rätt beslut och görs rätt analyser, finns det värden jag kan få ut av min plattform som jag kanske inte riktigt har insyn i just nu? Cisco vill hjälpa till med den resan, så att värdet med tekniken kommer kunden, företaget, kommunen och medborgarna till nytta.

12 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng