Myndighetens moderna print

små trädgrenar från gran i närbild.jpg

För Skogsstyrelsen är print fortfarande en nödvändighet för att bland annat kunna skriva ut kartor att ta med i fält. För att göra hela processen av utskrifter så enkel som möjligt har myndigheten valt print som tjänst. 

– Att ha print som tjänst har underlättat arbetet på Skogsstyrelsen oerhört mycket och vi har idag en i princip underhållningsfri printlösning, säger Fredrik Törngren, supporttekniker på Skogsstyrelsen.

Papper flera år framåt

Utskrifter är kanske vanligare än vad många tror, även om den nya generationen på arbetsmarknaden tenderar att skriva ut i allt mindre utsträckning. Mycket information och kommunikation läses, lagras och skickas i allt större utsträckning på digital väg, men en del material är fortfarande viktigt att skriva ut och spara på papper och Skogsstyrelsen är en av många myndigheter där pappret är oumbärligt.

– Till att börja med är vi en myndighet där det vi gör måste arkiveras i pappersform. Men vi använder det också i vårt arbete när till exempel våra skogskonsulenter är ute bland lant- och skogsbrukare. Då behöver de ibland papperskartor, bland annat. När digital arkivering blir godtagbar kanske vi börjar se en utfasning, men pappret blir kvar även de kommande åren, säger Fredrik Törngren.

Det blir både flexiblare, lättare att drifta och kräver mindre bandbredd.

Fredrik Törngren, Supporttekniker, Skogsstyrelsen

Print som tjänst

Skogsstyrelsen finns på ett 80-tal platser i Sverige där medarbetare måste skriva ut dokument med jämna mellanrum. För ett par år sedan valde myndigheten en lösning som ger varje kontor full kontroll på sina skrivarmiljöer och som fortsätter att fungera även om det centrala nätet skulle ligga nere, samtidigt som all drift sköts centralt.

Tidigare när Skogsstyrelsen i Kalix skulle skriva ut något skickades all data först till skrivarservern i Jönköping och behandlades där, för att sedan skickas tillbaka upp till Kalix. Men inte nu längre.

– När en utskrift sker skickas metadata om utskriften till oss centralt, men datan som krävs för att skriva ut hanteras lokalt. Det blir både flexiblare, lättare att drifta och kräver mindre bandbredd.

Färre avtal

fredrik törngren.jpg

Fredrik Törngren, supporttekniker på Skogsstyrelsen.

Lösningen är inbäddad i ett koncept om print som tjänst. Det innebär helt enkelt att Skogsstyrelsen nu prenumererar på allt som har med print att göra i ett och samma paket. Alltifrån skrivare till mjukvaran med pull print-systemen, där varje användare har sitt eget utskriftskonto och där datan om utskriften flyttas till själva skrivaren först vid utskriftstillfället.

– Vi har en helt annan kostnadskontroll samtidigt som mycket sköts automatiskt. Vi vet precis vad det innebär i tid och pengar om vi vill sätta in en maskin på en ny ort. Jag får mer tid att lägga på annat och om något inte fungerar går jag till leverantören. Det är genialt, säger Fredrik Törngren.

Vad händer härnäst?

– Jag kan titta framåt där jag tror mycket på pull print-lösningen och det är något jag skulle vilja få in på alla kontor. Det gör att förflyttning mellan kontor och orter blir betydligt lättare att hantera.

3 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng