BI gör Boliden bättre

Boliden tar hjälp av Power BI för att få struktur och koll på all data. I kombination med plattor i gruvorna är planen att verktygen ska förbättra både bolagets processer och att medarbetarna tar nya digitala kliv.

– Just nu rullar BI-projektet på för fullt i Boliden. Vi jobbar för närvarande med att få ut det till fler personer i verksamheten och driva den här standardiseringen som BI-projektet har medfört, till exempelvis förbättrar vi processer, beställningsförfarande för rapporter och vi håller på att förbättra tillgängligheten för alla våra datakällor i Boliden också, säger Andreas Stenlund, it-chef affärsområde gruvor på Boliden.

Vad tittar ni på?

– Flödet vi har tagit fram för det här BI-avtalet består av ett antal olika delar. Det är alltifrån hur vi initierar beställningar, till hur vi går vidare och uppskattar inför rapporten och hur vi ska gå tillväga för att ta fram de olika delarna utav den. Det handlar också om hur vi identifierar datakällor och vidare hur vi rullar ut det i drift. Det flöde försöker vi optimera steg för steg så att det blir mer lättillgängligt för alla våra medarbetare så att de enkelt ska få tillgång till sina data.

Hur har det gått?

– Det har gått väldigt bra om jag får säga det själv. Just enkelheten i att gå från idé till verkstad och skala bort ett antal steg som annars kan skapa förvirring, som vem man ska kontakta och hur, har varit väldigt uppskattat. Nu blir det en sorts entrépunkt in i själva avtalet, och det har varit väldigt lyckosamt.

Ni har introducerat plattor i verksamheten. Vad är status där?

– Status där är att vi har haft det i ungefär ett år och sett stora konkreta förbättringar i exempelvis hur man jobbar med att beställa arbeten i gruvan, eller hur man jobbar med att följa upp arbete samt effekterna av det arbete som man har gjort. Det digitala hjälpmedel som plattan är har verkligen hjälpt till att driva fram digitaliseringen, men har också bidragit till att öka enkelheten på verktyg och processer.

Vad säger medarbetarna?

– Vi har faktiskt gjort en del utvärderingar för att se hur attityden till teknikförändringen har sett ut, och medarbetarna är generellt väldigt nöjda och väldigt engagerade. De vill arbeta med dessa verktyg och förbättra dem och sina egna processer. Vi har sett att mängden personer som använder plattan ökar stadigt. Det var det vi hade hoppats på och att detta skulle bli startskottet för digitaliseringen av gruvan.

Vad är planen de kommande två åren?

– Nu när vi har byggt infrastrukturen som har möjliggjort det nya digitala arbetssättet, vill vi se hur vi kan förbättra processen och förbättra verktygen som de använder sig av. Det har kommit in flera konkreta exempel på hur man dels kan förbättra väldigt detaljerade delar av arbetsprocessen, dels stora saker som informationsspridning och scheman och liknande. Så planen nu är att välja ett antal av dessa exempel och konkretisera dem för att sedan rulla ut dem på ett enkelt sätt till medarbetarna så att de får se effekten utav det direkt.

16 december 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron, Boliden

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng