Göteborg jagar jämlikhet

Interaktiva skärmar, whiteboards och projektorer finns i de flesta klassrum, men nivån på tekniken skiljer sig mycket beroende på skola. För att jämna ut skillnaderna behövs en långsiktig budget, hjälp till äldre skolor och en gemensam stor upphandling.

– Grundskoleförvaltningen i Göteborg är drygt ett år gammal och syftet med den har varit att centralisera allt som handlar om skolan ute i de tio förvaltningarna till en förvaltning, Bertil Karlsson, it-samordnare på grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad.

Vad är din roll?

– Jag är it-samordnare på en avdelning som heter Digitalisering och Innovation som hjälper skolorna med datorer. Nu har vi också ett projekt med en dator till varje elev i årskurserna 4 till 9. Vi hjälper dem också med inköp av annan utrustning, exempelvis audiovisuell utrustning, såsom whiteboards, interaktiva skärmar, projektorer och så vidare. Det senare är det jag sysslar med mest.

Hur går det?

– Det går bra för att istället för att ha tio stycken organisationer där det har suttit it-samordnare som har arbetat med i princip allt har vi kunnat få en mer samlad expertkompetens som betydligt kraftfullare kan stödja skolorna med både råd och med inköp och upphandlingar.

Hur skiljer sig skolorna åt?

– När en ny skola byggs i Göteborg finns det en schablon med ett visst antal kronor kopplat till varje elev och med de pengarna kan man köpa till exempel smarta whiteboards till hela skolan. Den schablonen är tillräcklig, så de nya skolorna får en modern utrustning med hög kvalitet. Men de skolor som inte är nya har bara sin egen budget att förnya och köpa in utrustning för och det kan se väldigt olika ut. En del sitter med utrustning som är drygt tio år gammal och de har det jobbigt.

Vad kan göras åt det?

– Hjälp till skolorna med hur de lägger upp sin budget och att det finns avsatt pengar varje år för att byta ut en del av utrustningen och underhålla den som finns. Så att det ska bli jämlikt i skolorna när det gäller digital kompetens och digitalt lärande. 

Hur hoppas du att situationen ser annorlunda ut om två år?

– Jag hoppas att vi har gjort en inventering för att se vad deras behov är. Och även att vi har gjort en större upphandling där vi ser priserna för klassrumsutrustning, så att vi kan hjälpa skolorna till ett bra pris. Kanske också att förvaltningen kan stötta skolorna med ekonomin för inköp av detta. Det är min förhoppning och för att det överhuvudtaget ska bli jämlikt behövs detta. Om vi pratar digitalisering i skolan måste alla delar fungera för alla, även den audiovisuella utrustningen i klassrummen. 

21 november 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng