Fördel Stenkulaskolan

Alla elever ska få rätt kunskaper med sig in i vuxenlivet. Deepening learning är ett område som Stenkulaskolan i Malmö satsar på och som redan har gett resultat.

– Deepening learning innebär ett fördjupat lärande för eleverna och att de ska kunna använda de förmågor och kunskaper de tillgodogör sig i skolan. Att man med hjälp av olika partnerskap, lärmiljö, digitalisering, undervisningsmetoder samt olika framtidskompetenser som karaktär och medborgarskap, kan fördjupa elevernas lärande så att de kan lära sig mer och kunna göra skillnad i världen när de lämnar skolan, säger Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö.

Varför har ni valt just det sättet?

– I undersökning efter undersökning ser vi hur engagemanget i skolorna går ned och ju äldre eleverna blir desto mindre är engagemanget. På något sätt handlar det om att kunna engagera eleverna i sitt eget lärande och göra det meningsfullt för dem och göra så att de faktiskt ska vilja gå i skolan och vilja lära sig saker. Det innebär inte att vi tummar på faktakunskaper eller kunskaper rent allmänt, utan det innebär bara att kunna bygga något som engagerar eleverna både i deras vardag och i världen i stort.

Hur ska er skola utvecklas av det här?

– Skolans varför handlar om att vi gör världen till en bättre plats. Med hjälp av deepening learning så tänker vi att vi kan få mer engagerade elever som kan göra en skillnad framöver. Man har sett att när man har arbetat med det här så är det bra för alla elever, men det är som bäst för de marginaliserade eleverna och det är de eleverna vi arbetar med.

– Digitaliseringen är ett redskap för oss att inkludera fler elever. Att engagera fler elever och få fler elever att ta till sig och visa sin kunskap på nya sätt. Så med hjälp av deepening learning och digitalisering hoppas vi helt enkelt på att kunna inkludera fler elever i skolan och få fler elever som klarar skolan. Klarar man skolan har man en bra biljett ut mot verkligheten för att kunna klara sig framöver.

Hur hjälper digitalisering de mer marginaliserade?

– Det finns många olika sätt. Ett konkret exempel kan vara att matematikläraren har ett gäng elever som kämpar och krigar för att komma upp i högre nivåer. Det läraren gör är att använda digitaliseringen för att spela in sig själv när han eller hon förklarar på en lägre nivå, och ger möjligheten för eleverna att kunna arbeta upp sig i andra miljöer. Många av våra elever har inte alltid föräldrar som kan hjälpa dem, dels på grund av språket och dels på grund av att föräldrarna kanske inte har samma utbildningsnivå. Men här kan de ta med sig läraren hem så att eleven kan lära sig och därmed utvecklas, få högre betyg och komma längre. Vi har sett en stor förändring för elevernas betyg när de har jobbat på det sättet.

Du har tilldelats priset Årets unga skolledare. Vad har det inneburit för dig?

– Det var en del som skämtade om min ålder så jag fick förklara att det handlade om hur länge man hade varit verksam och inte om hur gammal man var. Skämt åsido, priset har gett mig möjligheter att komma ut och få chansen att prata och diskutera saker som jag brinner för. Den effekt jag är mest glad över är att Stenkulaskolan har fått större uppmärksamhet och att det fantastiska arbete som bedrivs av alla på skolan får synas och höras. På så sätt kan andra lära sig av oss, samtidigt som vi kan ta del av andras erfaranheter för att utveckla oss själva.

Vad har ni på gång nu framöver?

– Deepening learning är ännu i sin linda och det ska implementeras för all personal och för hela skolan. Men vi har ledord som handlar om digitalisering, inkludering och inte minst utveckling, så skolan står aldrig still. Vi kan aldrig stanna och det bästa och sämsta med skolan är att vi aldrig blir klara. Som det är nu har vi många delar som vi kallar för achievement, well being och equity. Det kan till exempel handla om att jobba med positiva samtal hem för eleverna eller likvärdighetsmöten för att se vad vi behöver göra för att kompensera för det våra elever inte har. Tillsammans ska det ge en ännu bättre undervisning för samtliga elever på Stenkulaskolan. 

14 november 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Fredrik Kron, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng