Uppsalas plan för 2050

studenthatt framför carolina rediviva.jpg

Uppsala siktar på 350 000 invånare. För att locka till inflyttning krävs e-tjänster, 5G och smarta IoT-lösningar. Med nya pengar från politiken är nu kommunens CIO redo att starta arbetet för att nå målen.

– Just nu pågår det initiativ inom politiken där det ser ut att finnas både en bred överenskommelse och en hög ambition om att satsa på digitala lösningar inom en mängd områden, säger Thomas Ekvall, CIO i Uppsala kommun.

Robotisering och e-tjänster

Uppsala har det långsiktiga målet att nå 350 000 invånare år 2050. Då krävs det förstås att kommunen är attraktiv för sina nuvarande medborgare samt att man kan locka till sig nya, vilket är en möjlighet men också utmaning för en stad nära Stockholm.

Men det finns en plan. De närmaste fem åren satsar kommunen på bland annat robotisering och e-tjänster. Under hösten lanserar man exempelvis en e-tjänst för byggnadslovsansökan och robotar används idag redan i ansökningar om försörjningsstöd.

– Men vi ser ett stort sug från andra verksamheter på att utnyttja liknande teknik för sina repetitiva arbetsuppgifter. Det handlar om exempelvis lokalbokning eller olika typer av bidrag. Även kring e-tjänster finns det ett stort tryck, och här måste vi komma igång och testa alla de alternativ som dyker upp för att komma igång på allvar, säger Thomas Ekvall.

IoT för bättre flöde

En ökad ambition inom digital transformation innebär också ett ökat fokus på IoT och andra smarta tjänster och lösningar, som på det stora hela kan underlätta för medborgarna och förse dem med nyttig realtidsinformation i vardagen.

– Det kan handla om alltifrån att styra trafikflöden och informera om parkeringar i staden, till att mäta luftkvalitet i skolor. Här kommer förstås explosionen kring AI-användning att vara central.

För att skynda på utvecklingen och säkerställa att kvaliteten blir så hög som möjligt går kommunen in i ett projekt med Helsingborgs kommun och SKL som går under namnet Digiteam. Projektets syfte är i första hand digitalisering av socialtjänsten.

5G-licenser viktigt

Att möjliggöra det mobila arbetssättet är något som återkommer när Thomas Ekvall beskriver vilka kliv kommunen vill ta. För ett mobilt arbetssätt krävs förstås att en stabil infrastruktur är på plats för att alla smarta tjänster ska kunna fungera och det finns alltjämt parallellt med i planeringen för uppbyggnaden av ett smartare Uppsala. Dessutom närmar sig ju utbyggnaden av 5G-nätet.

– Kanske bör vi och andra kommuner börja söka 5G-licenser för att säkerställa att IoT-utbyggnaden fungerar för kommunens behov. Men det är inget vi har tagit ställning till. Under hösten kommer en tilldelning av frekvenser att äga rum, men det finns ändå anledning att tänka över om vi kan tjäna på att ha egna frekvenser.

Var är Uppsala om fem år?

– Då är min förhoppning om att vi har ett högt nöjdhetsindex bland våra medborgare och företag. Det ska vara lätt att bo och verka i Uppsala. Om du exempelvis bor i villa och vill bygga ett uterum, tänker jag mig att bygglovsansökan aktiveras när du handlar byggmaterialet i bygghandeln. Det är ju ett typexempel på en smart och smidig lösning där robotisering tillsammans med ett uppkopplat samhälle underlättar för människor.

7 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng