Mönstra i AR

kvinna-monstring.jpg

Rekryteringsmyndigheten satsar på en Snapchat-lins och en chattbot för att kommunicera med mönstrande ungdomar. Och resultaten är positiva, AR-linsen har hittills nått hela 337 000 unika användare. 

Ett av Rekryteringsmyndighetens uppdrag är att varje år informera ungdomar som fyller 18 år om skyldigheten att fylla i mönstringsunderlaget, mönstra och göra värnplikten. I år valde myndigheten en annorlunda väg, med en lins i Snapchat.

– Vi ville vara där ungdomarna är och visa vad man ska göra när man blir kallad, samtidigt som vi visar hur mönstringen faktiskt går till. Därför skapade vi en Snapchat-lins med AR-teknik. Där får ungdomar öppna olika lådor, där lådorna symboliserar rummen på prövningskontoren i antingen Stockholm eller Malmö, säger Carl Åström, kommunikatör på Rekryteringsmyndigheten. 

De olika rummen visar också momenten i prövningskedjan, som receptionen, där man anmäler sig när man ska mönstra. Andra rum som visas är där begåvningstestet, I-provet, genomförs, rummet för de fysiska testerna och rummet för de medicinska testerna.

– Du kan även se hur det ser ut hos psykologen och till sist får du även se mötet den mönstrande har med inskrivningshandläggaren. Det är hos inskrivningshandläggaren du får reda på vilka befattningar hos Försvarsmakten som kan bli aktuella för dig. För varje rum finns det en text som förklarar hur varje moment kommer att gå till vid mönstringen.

Rekryteringsmyndigheten var första myndighet i Europa med att ge ut samhällsinformation med en Snapchat-lins. Funktionen togs fram under våren 2019 och annonserades i maj. Nästa år ska Snapchat-linsen återanvändas för att informera om mönstringen för nästa ålderskull som är född 2002.

mönstra snapchat.png

Så här ser det ut när man använder Snapchat-linsen. Sex olika rum med både visuella och skriftliga beskrivningar.

Målgruppen för mönstring är varje år cirka 95 000 ungdomar, men mönstringslinsen nådde hela 337 000 unika användare under våren och den startades 846 000 gånger, vilket innebär att varje person öppnade den 2,5 gång i snitt.

– Det är positivt att vi nådde fler än själva målgruppen. Vi hoppas att det även är senare årskullar som har sett den och att ungdomar delat med sig till kompisar och att de även har visat sina syskon och föräldrar. Det har varit roligt att se att användandet av ny teknik har gett så bra resultat och tagits emot så väl av målgruppen.

Chatta med Värnpliktsboten

Rekryteringsmyndigheten använder sig även av en chattbot i Facebook Messenger, kallad Värnpliktsboten. Den är uppbyggd som ett träd med olika grenar, varje gren är ett ämnesområde och varje fråga kopplar chattbotten till ett svar. Chattbotten kommer också med förslag på följdfrågor inom ämnet. Frågorna handlar oftast om vad man ska ha med sig till mönstringen, hur mönstringen går till och vilka lagar som gäller. Det går även att skriva egna frågor i fritext som den hittar svar på.

– Den har mottagits väldigt bra, ungdomar är vana vid att chatta. Värnpliktsboten hittar man genom att söka i Facebook Messenger. Sedan starten har den haft drygt 11 000 besökare. Vi märker även att de som testat den en gång och sen blir kallade till mönstring återkommer och använder den igen. Det upplever vi som ett bra betyg. 

Hur fortsätter arbetet?

– Med Värnpliktsboten så fortsätter utvecklingen och vi arbetar konstant med att göra den mer träffsäker och smartare hela tiden. Vad gäller AR ser vi hur många möjligheter som helst. Det är bara fantasin som sätter gränser. Ni får helt enkelt se hur vi utvecklar den i framtiden, avslutar Carl Åström. 

14 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng