Färre brev för Postnord

Om Postnord skulle få möjlighet att dela ut brev varannan dag istället för fem dagar i veckan, skulle man lättare kunna anpassa sina verksamheter till den nya digitala världen. Det tror vd Annemarie Gardshol.

– Vi investerar väldigt mycket för att ha en infrastruktur som möter de behov som finns över hela norden. Samtidigt investerar vi mycket i digital utveckling och ser till att vi med utgångspunkt från både avsändare och mottagare kan säkerställa att de får den information de behöver om sina leveranser och har möjlighet att påverka de leveranser som man önskar. Det är vad framtiden handlar mycket om, skulle jag säga, säger Annemarie Gardshol, vd för Postnord.

Vilka är dina största utmaningar?

– Att vara med i den här tillväxten och det är en utmaning eftersom det går väldigt fort. Sedan finns det utmaningar kring den reglerade verksamheten med brevutdelning, där vi har ett samhällsuppdrag som säger att vi ska dela ut brev fem dagar i veckan. Vi ser inte att det behovet finns där ute idag. Det kanske är fem procent som säger att de behöver brev så ofta och där tycker jag att det är väldigt viktigt att våra politiker tar ställning och bestämmer sig för vilken service ska samhället ha. Samhällsuppdraget i sin nuvarande utformning kommer inte att vara lönsam med den här omfattande digitaliseringen som vi möter.

Vad finns det för lösningar som Postnord själva kan få till stånd?

– På kort sikt jobbar vi naturligtvis med att hela tiden effektivisera vår verksamhet, och göra de förändringar som vi kan och får göra inom den reglering som vi har att förhålla oss till. Ett naturligt nästa steg är att vi får ett OK på att faktiskt dela ut brev varannan dag. Det är ett omedelbart behov. Det skulle kunna göra att vi på sikt får möjlighet att anpassa verksamheten under lite friare former allteftersom brevvolymerna går ner. Sen finns det fortfarande grupper i samhället som har ett större behov av den här typen av kommunikation, och då får man fundera på hur man bäst möter upp det behovet.

– Det är frågorna vi arbetar med på brevsidan. E-handeln är någonting helt annat. Den styr vi över helt och hållet själva och bestämmer takten själva.

Hur påverkar människors rörlighet ert arbete?

– Vi ser med paketleveranser att folk förflyttar sig, och att man i sista stund byter sättet på vilket man vill ha sitt paket levererat. Flexibilitet och att låta mottagare bestämma och, så långt det är möjligt, anpassa leveransen efter det de behoven, är sådant som vi ser som viktigt och som vi arbetar med.

8 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng