Digitala bästkusten

Mölndals RPA-upphandling är bara ett av flera goda exempel på vad Göteborgsregionens arbete kring digital samverkan kan åstadkomma. Nu lanseras en ny tjänst som ger Sveriges 290 kommuner en god överblick över både egna och andras it-system för enklare utveckling och integration.

– Vi försöker omforma oss och bli mer av en utvecklingsorganisation för de 13 kommunerna i vår region. Vi har en hel del projekt som bland annat jobbar med bättre förhållanden för socialsekreterare och som vi kallar Yrkesresan. Det innebär att socialsekreterarna får ett stöd i sin kompetensutveckling för att ta sig vidare och bli mer trygga i sina roller, säger Johan Kjernald, digitaliseringsstrateg, Göteborgsregionen, GR.

– Mer konkret innebär Yrkesresan att man genomgår ett antal olika kurser där man höjer sin kompetensnivå inom yrket, och på så sätt får en bättre koll på vad man gör och en tryggare ställning på arbetsmarknaden. Det är mycket rotation på den typen av kompetens. Vi jobbar också en hel del med gymnasieantagningen, där eleverna via en gemensam tjänst kan söka vilka skola de vill inom regionen.

– Jag personligen jobbar ganska mycket med kartläggning av it-system och en tjänst som ska möjliggöra för kommuner i hela Sverige att skaffa sig en överblick över sina egna system, men också över vilka system som andra kommuner har för att på så sätt förenkla och förbättra möjligheter för samverkan genom upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsutbyte.

Vi har redan hört från flera håll att man haft nytta av tjänsten, till exempel för att samarbete kring utvecklingen av en gemensam e-tjänsteplattformen.

Vad har kartläggningen haft för resultat?

– Innan lanseringen senare i sommar har vi smygstartat lite och låter kommuner som vill mata in sina system. Hittills har 70 kommuner runt om i Sverige börjat mata in sina system och de har redan nu fått tillfälle att jämföra med andra kommuner. Vi har redan hört från flera håll att man haft nytta av tjänsten, till exempel för att samarbete kring utvecklingen av en gemensam e-tjänsteplattformen.

– Det här länge funnits ett behov av bättre koll och även SKL och SKL Kommentus säger att de behöver få reda på hur de ser ut runt om i Sverige för att kunna göra nationella insatser.

– Dela digitalt är ett annat projekt som jag initierade i Göteborgsregionen och som nu är ett gemensamt arbete tillsammans med SKL. Det är ett digitalt verktyg som främjar samverkan och utbyte av erfarenheter med idag och drygt 11 000 användare runt om i det offentliga Sverige.

Varför är Dela digitalt en stängd sida?

– I det kommunala och det offentliga finns en enorm vilja att dela med sig. Problemet är att man inte vet hur eller till vem man ska göra det. Dela digitalt är en stängd sida för de som arbetar inom den offentliga sektorn. Det handlar om att skapa en arena där man snabbt och enkelt vågar dela med sig. Vi har sett i intervjuer med användare att man vill vara trygg för att dela med sig av de små saker i vardagen som faktiskt gör skillnad. Sedan är det inget hemligt som pågår där, men det hade varit ganska tomt där med en annan approach.

Vad har du fått för återkoppling?

– Enormt positiv och varför har vi inte haft det här tidigare. Alla kommuner, regioner och drygt 150 myndigheter är där och det växer stadigt med över 100 användare i veckan. Vi pratar mycket om samverkan men det är svårt och det kanske inte är grannkommunen eller -myndigheten som har de rätta svaren för mig. Vi ser mycket korsbefruktning där en myndighet tagit fram något som en liten kommun har stor nytta av, och vice versa. Sannolikheten att någon i Sverige redan gjort det man själv håller på med är ganska stor.

Ni hjälper också till med upphandlingar?

– Det stämmer, vi i GR hade ett projekt under hösten och vintern som egentligen Mölndals stad initierade i vårt lilla nätverk att de ville göra en upphandling av en RPA-plattform. Vi på GR ställde frågan om det var något som de andra kommunerna ville hoppa på och göra tillsammans. Det var väldigt roligt att se att alla 13 kommuner litade på Mölndals upphandling av den tekniska plattformen och lät dem göra jobbet.

– Vi stöttade genom samordning och det strategiska arbetet med de andra kommunena. Mycket av samverkan handlar om att lita på varandra och att man gör det för allas bästa. Men också att man kan göra vissa avsteg från det man upplever gör en unik, för att man får större nytta av att sitta på samma plattform och kan samverka mer framöver.

Vad är nästa steg?

– Nu återstår det svåra arbetet och det handlar om att samverka kring processerna, arbetssätten och själva förändringsarbetet. Där har vi etablerat ett nätverk för att se hur vi kan börja göra det här gemensamt. Ska man ansöka om skolskjuts på 13 olika sätt eller kan vi enas om en process och automatisera den gemensamt? Den tekniska plattformen är en liten detalj men utgör startskottet för ett större samverkansarbete som jag hoppas kan bära frukt framöver, avslutar Johan Kjernald.

3 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noredigitFoto fredrik kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng