Den ultimata skolan

Sverige lägger minst pengar på läromedel i hela Europa, samtidigt som skolan lever i en brytningstid mellan traditionell undervisning och ett mer digitalt arbetssätt. Att i läromedel och undervisning kombinera beprövad erfarenhet och nydanande verktyg är lika spännande som utmanande. Det menar Libers vd Anna Settman.

– Det är två perspektiv som är viktiga när vi utvecklar läromedel, dels fakta i ett visst ämne och dels det pedagogiska flödet. Hur materialet ska användas i klassrummet och kombinationen fakta, lärarstöd och övningar, säger Anna Settman, vd på Liber.

– Den här processen pågår under ganska lång tid, där våra ansvariga har en dialog med aktiva lärare. Vi har också ämnesspecialister och lärare på Liber som samarbetar med lärare för att utforma läromedlen.

Vilken är den största utmaningen för svensk skola?

– Det är att hitta en balans av beprövad erfarenhet hos lärarna och de möjligheter som de digitala delarna kan erbjuda. Att hitta den ultimata kombinationen är både utmanande och spännande.

Har skolorna resurser för att experimentera?

– Sverige är ett av de länder i Europa som lägger minst pengar på läromedel och där finns något skevt i hela upplägget. Sedan tror jag det finns ett behov hos många skolor att experimentera med det digitala, men inte införa allting över en natt utan kunna anpassa till bland annat var lärarna och skolorna befinner sig och den infrastruktur som de har.

Att hitta den ultimata kombinationen både utmanande och spännande.

Hur skapas ett mer experimenterande klimat?

– Vi ser en brytpunkt nu när vi ser hur fysiska böcker samverkar bra med det digitala. Då finns det mycket värde i det digitala, för att mäta progressionen för eleverna, eller guida lärare på olika sätt i hur de kan planera sina lektioner och sin undervisning. Här kanske det finns möjligheter att betala mer för läromedel eftersom vi kan täcka in fler delar av lärandeprocessen.

Är det något Liber behöver bli bättre på?

– Användarvänligheten är en utmaning för i stort sett alla branscher som digitaliseras. Som digitala konsumenter är vi vana från olika sammanhang att ha en väldigt bra användarupplevelse. Det här är en kompetens som är svår att hitta eftersom alla stora bolag vill ha den. Det är också en utmaning att göra det rätt, för vad är den optimala användarupplevelsen för elever och lärare som är digitala konsumenter med höga krav. Där har vi mycket att utveckla.

23 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter tim lefflerit i skolanFoto fredrik kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng