ABB förlänger livet

ABB vill ta rollen som föregångare inom produktion och design i den cirkulära ekonomin. I en klimatsmart industri krävs ett strakt samarbete mellan bolag och organisationer, för att de olika produkterna ska bli lättare att återvinna.

Jag tror att det kommer bli tydligt att alla har något att tjäna på hållbarhet.

– Våra två stora ben är automation och elektrifiering och som i all cirkulär ekonomi kommer vi att behöva titta på de industriella flödena och hur vi effektiviserar dem. Det handlar bland annat om energieffektivisering, men också om hur vi designar våra produkter för att göra dem mer återvinningsbara och modulära, säger Martin Björnmalm, försäljning och affärsutveckling, digital operations på ABB.

– Digitalisering kan även hjälpa våra kunder genom att sammankoppla värdekedjor vilket i sin tur gör att återvinnings- och återbruksvärdet blir mycket större. ABB:s roll i den cirkulära ekonomin handlar om att försöka vara en föregångare i hur vi designar och producerar våra produkter och system.

Vad betyder orkestrering i sammanhanget?

– Jag tror att när vi går in mer i nya affärsmodeller och i delningsekonomier och mer och mer realiserar as a service-konceptet, kommer det att bli naturligt att producenter av produkter och system att ta ett större ansvar under hela livscykeln och förstå hur de ska användas på bästa sätt. Då får man en kedja från implementering till återbruk istället för kassering, och en aktör ser till att optimera utifrån hela värdekedjan.

Jag tror att det kommer bli tydligt att alla har något att tjäna.

– Sätter vi samman det i en fabrikskontext så finns det ett antal olika aktörer, där vissa är utvinner metaller och driver gruvor och andra ligger bakom maskinerna som används. Om de senare blir bättre på att förstå hur de kan hjälpa gruvdriften eller stålindustrin att få ut så mycket av systemen som används som möjligt, då kommer vi får en bättre industri. Därför behöver vi ha olika så kallade orkestratörer i den här värdekedjan som kan se till att varje ingående del blir optimalt utnyttjad.

Hur löser man vem som drar vilken affärsnytta i ett sådant ekosystem?

– Jag tror att det kommer bli tydligt att alla har något att tjäna på hållbarhet, men detta är något vi måste öva oss fram till. Vi arbetar i olika projekt där vi har samlat en rad olika företag med delar som kompletterar varandra. Då blir det inte så kontroversiellt egentligen. Där ser vi att vi redan har upparbetade affärsrelationer och då handlar det mer om att ändra vissa processer och nyttja varandras kompetenser ännu mer.

– Det kan förstås bli fall där man står i direkt konkurrens med varandra och då får man ta det allt eftersom. Det finns ett spännande exempel inom serietidningsvärden där Sony och Marvel skötte uppdelningen av Spiderman-licensen. I slutändan insåg man att båda bolagen ville nyttja karaktären. Då delade man helt enkelt på det utan kostnad, och båda bolag tjänade massa pengar. Man inser att om man delar och samarbetar kommer man att tjäna mer än om man sätter upp barriärer.

Vad kan AI bidra till i dessa sammanhang?

– Jag tror att AI kommer att vara extremt viktigt. Ju mer vi delar information och ju större datamängderna blir, desto viktigare kommer det bli att ha kraftfulla verktyg för att kategorisera och förädla den informationen. I början får man förstås dela upp det så att man har lagom stora användarområden i början för att hitta värdet snabbt, och sedan skala det i värdekedjan och mellan flera aktörer. AI, precis som många andra digitala lösningar, kommer att vara en möjliggörare när man hittar rätt problem att använda det för. Och ju mer vi använder AI desto lättare blir det att anpassa det till de problem som finns.

24 oktober 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng