Tintin knegar i Östersund

Östersund vill bli en av de framstående digitaliserade kommunerna i Sverige. För att nå dit krävs det att man kompetensutvecklar och får samtliga medarbetare att förstå nyttan med de nya verktygen. Och att nya RPA-kollegan Tintin kan dra sitt strå till stacken.

– Vi jobbar framförallt med att höja den digitala kompetensen bland våra medarbetare, samtidigt som vi vill bygga upp vår grundstruktur för att kunna ta in nya funktioner och tjänster, säger Marie Fryklöf, it-chef Östersunds kommun.

Hur ser arbetet med kompetensförhöjningen ut?

– Att se till att vi får in digitalisering på agendan och att berörda förstår vad det innebär och vad det kan ge för möjligheter, vad det kan förenkla och hur det kan höja kvaliteten i vår organisation.

Har du några knep?

– Kompetenshöjning är inte enkelt. Man måste jobba både stort och smått så att alla förstår vad var och en kan ha för nytta av det. Att man kanske slipper att åka fram och tillbaka för att göra en journalanteckning och istället göra den direkt i verktyget jag har i min hand. Samtidigt måste man tänka hur det fungerar ur ett helhetsperspektiv och vad chefer kan tänka på för att skapa en bra struktur för sina medarbetare, så att det är hållbart.

Har du de verktyg du behöver för det?

– Det är klart att det alltid finns inspirationskällor, från andra kommuner eller andra myndigheter. Jag vet att i en av regionerna i norr har man startat program och fokuserat på kompetensförsörjning. Vi har kikat på hur de har gått till väga och försöker lära oss av andra.

Vem är Tintin?

– Det är vår digitala medarbetare. Tintin har fått fast anställning efter en tids provanställning och hjälper oss i avslutet för våra anställningar.

Hur då?

– Det är en RPA som gör sina uppgifter enligt ett visst schema och frigör tid så att våra fysiska medarbetare kan göra andra uppgifter.

Kan Tintin få fler arbetsuppgifter?

– Ja, andra förvaltningar börjar bli intresserade och vill också ha hjälp med rutinartade och tråkiga uppgifter. Vi har pratat med vår socialarbetsmarknadsförvaltning och är igång med att hjälpa dem att effektivisera med hjälp av Tintin.

Var är Östersunds kommun om några år?

– Jag hoppas att vi är en av de framstående digitaliserade kommunerna i Sverige och att vi arbetar effektivt och ur medborgarnas nytta. Vi ska leverera tjänster till medborgarna som de efterfrågar. Att vi överhuvudtaget har ett digitalt tänk och är effektiva i våra interna processer så att varje enskild medborgare känner att vi har förstått digitalisering och sätter henne eller honom främst.

3 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng