Suzukis nya fjäder

Genom att digitalisera produktionen får Suzuki Garphyttan bättre koll på flödet i fabrikerna. Det är inte minst viktigt för omställningen från traditionell förbränningsmotorn till andra alternativ.

– Suzuki Garphyttan är en internationell koncern som jobbar med fjädertråd. Vi tillverkar fjädertråd framförallt till bilindustrin. Om du har en bil så är det 50 procents chans att du har vår fjädertråd i förbränningsmotorn. Så vi står inför en stor utmaning i och med att förbränningsmotorn går mot sin ända, säger Anders Jonsson, it-chef på Suzuki Garphyttan.

Hur kan it hjälpa er att tillverka fjädrar?

– Framförallt kan det höja vår lönsamhet för att vi ska kunna ta oss in på nya marknader. Vi måste bli bäst på det vi gör så att vi kan tränga undan andra aktörer på marknaden, och ta oss in på nya marknader. Ett sätt att bli bäst på det vi gör är att digitalisera vår produktion så att vi får bättre kontroll på våra processer.

– Vi ska veta när saker och ting inte fungerar. Vi ska bli bättre på att när vi gör utvecklingsprojekt att se effekterna utav dem ute i produktionen. Det kan vi göra genom att digitalisera fabriken och ta in all processdata ifrån våra maskiner och kunna göra big data-analyser på detta.

Och det här kan användas på fler platser?

– Ja, vi finns på fem platser i världen och tanken är att vi ska samla in all den här processdatan till en databas så att vi kan göra globala analyser av våra globala processer.

Vilka utmaningar har ni?

– Vi har en ganska rak väg framåt i vad som ska göras. Våra stora utmaningar är egentligen kopplat till vår verksamhet. Det har alltid gått bra för oss och vi har gjort bra ifrån oss, och då kanske en del medarbetare undrar varför vi ska ändra på ett vinnande koncept. Men finns idag framförallt i förbränningsmotorer vars ända vi kan se, och därför måste vi tränga in på nya marknader. Det måste vi kunna förmedla till våra medarbetare.

Hur hjälper tekniken er att ställa om?

– Det kanske kommer göra så att vi får bättre kvalitet på tråden och vi kommer att kunna bli effektivare i våra produktionsprocesser och ser hur lång tid vissa saker tar. På det sättet kan vi bli mer effektiva och jämföra fabriker med varandra. Dessutom kommer vi att kunna gå tillbaka och titta på hur vi tidigare har utvecklat våra trådrullar.

Var är ni 2030 när förbränningsmotorn börjar fasas ut helt?

– Då är vi ett världsledande företag inom all annan fjädertrådtillverkning.

23 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng