Så blir Sweco digitalt

Digital office ska ge Sweco en rejäl skjuts i bolagets digitalseringsarbete. Om projektet faller väl ut för de nästan 15 000 anställda kan Daniel Sandbergs roll som digitaliseringschef till och med bli överflödig.

– Digitalisering förändrar organisationer, företag och samhällen, och vi känner att vi behöver koppla ett grepp om den förändringen och leda våra organisationer genom den för att fortsätta vara relevanta för våra kunder och medarbetare, säger Daniel Sandberg, digitaliseringschef på Sweco.

Hur tar ni er an förändringen som sker?

– Vi arbetar med lite olika saker, men det är ett ganska nytt arbetssätt så vi fokuserar på att sätta ramarna runt frågan just nu. Men mycket handlar om att skapa en medvetenhet i vår organisation för vad de digitala teknologierna kan hjälpa oss med och hur de kan förbättra vår leverans och skapa ännu mer kundvärden. Det är jätteviktigt att för oss att få våra medarbetare att förstå vad det finns för potential. Sedan vill vi arbeta med att skapa mer nyfikenhet och kreativitet runt digitalisering. Vi tror att när kunskapen kommer längst ut till våra medarbetare och våra duktiga ingenjörer och arkitekter så kan de lättare applicera de nya möjligheterna i sina uppdrag. Det är först då det börja hända grejor och vi blir innovativa och kan skapa ännu mer kundvärde.

Ni kallar det digital office. Hur skiljer det sig från it-avdelningen?

– Till att börja med tror jag att det är viktigt att säga att de går ganska mycket hand i hand. Den traditionella it-leveransen är avgörande och jätteviktig för att detta ska vara möjligt och det är vår hygienfaktor kan man nästan säga. Vi tittar på processerna vi har i vår verksamhet och hur de kan effektiviseras med hjälp av ny teknologi. Men ibland handlar det bara om att titta på processerna för att förstå dem bättre. Den största delen handlar vidare om förflyttning av våra medarbetare. Att de ska bygga upp nya kompetenser och få dem att förstå vad det här handlar om.

Är det ni eller kunderna som tryckt på förändringen?

– Både och skulle jag säga. Vi förstår att kunderna har höga förväntningar på våra leveranser och vår förmåga att använda ny teknologi i våra uppdrag. Men det kommer också från våra medarbetare som förväntar sig att en arbetsgivare ska ha den här typen av förmågor och möjligheten att använda moderna verktyg och att man får möjlighet att arbeta på lite nya sätt. Det är både ett utifrån- och ett inifrånperspektiv.

Var hoppas du att ni är om ett par år?

– Det är en intressant fråga, för frågan är om den här typen av roll som jag har behövs om två-tre år. Jag tror att det är för tidigt att säga än och vi får se vad det här tar vägen. Uppdraget i sig handlar ju om att hjälpa till med att förflytta organisationen, men med tanke på att det kommer nya teknologier och nya lösningar hela tiden finns det ju en risk eller en möjlighet, beroende på hur man ser det, att den här typen av roll behövs även bortom femårsstrecket. Men det beror lite på hur snabbt vi arbetar och vad som händer i framtiden.

10 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng