RPA för nya regionen

En RPA som på sikt integreras med AI står högt på Region Blekinges önskelista. I närtid handlar det om lösningar som digital signering för att spara tid och pengar minskar avtrycket på miljön.

– Vi är en ganska nybildad region och när vi bildades, bildades också digitaliseringsenheten. Ett av syftena med det är att vi ska fokusera på digitalisering och innovation. Vi tittar bland annat på RPA för att automatisera och effektivisera processer och så tittar vi även på digital signering, säger Tommy Brånhede, innovationsstrateg, Region Blekinge.

Hur går det?

– Vi håller på med en POC, eller kanske snarare proof of value, och letar processer som är lämpliga att testa på, för att visa det värde som en RPA kan tillföra om vi får alla bitar på plats. Digital signering tittar vi på och där tror jag det är jätteviktigt att vi vågar leverera saker. Det är naturligtvis så att vi har sekretessbelagda papper, men vi har också mycket offentliga handlingar som vi skulle kunna använda det till. Det är ju också en miljöaspekt då vi använder mindre papper, samt att vi sparar in på tid och kostnader genom att skicka mindre fysiska papper, och process- och handledningstiderna blir kortare.

Tittar ni på AI-teknik?

– Absolut. Personligen tror jag att om vi ska få riktigt bra effekt på det måste vi börja med att titta på hur vi märker data så att vi kan frigöra data på ett annat sätt än vad vi gör idag. Nu är den väldigt märkt på olika sätt, inte minst inom offentlig sektor och den silo-lagras, kan man säga. Frågan är hur vi gör data tillgängligt på ett bättre och mer omfattande sätt.

Hur kommer vi dit, tror du?

– Samverkan och korsbefruktning tror jag är jätteviktigt. Att vi pratar med varandra och identifierar rätt problem så att vi kan tillgodose rätt behov.

Dialog mellan vem?

– Egentligen alla. Vi på regionerna ska ju serva invånarna och det är viktigt att vi får med oss dem. Vi har dialoger med högskolor och universitet och interna dialoger. Det finns en tendens att arbeta i silos och det är förödande för ett samarbete. Vi måste bredda oss och tänka mer horisontellt än lodrätt.

Hur ser det ut om några år hos er?

– Till att börja med är ju den RPA vi tittar på inte så smart egentligen. Det är ju inte så att det är en robot som fattar beslut, utan den är ju förstås förprogrammerad att göra det den ska göra. Men tittar vi framåt blir det intressant att se hur en RPA kan utvecklas med AI. Vi skulle kanske kunna ge den möjligheter att dra slutsatser utifrån de givna data vi har. Så RPA som det ser ut idag kommer att försvinna, och kommer istället att integreras på längre sikt med AI.

Hur ser er samverkan kring AI generellt ut?

– Vi tillverkar ju mycket data som den offentliga aktör vi är. Om vi skulle kunna märka data på ett annat sätt och dela data med andra offentliga aktörer och kanske köpa data från kommersiella företag, kan vi skapa mervärde. Men det tar en stund att bygga upp en medvetenhet. Det är som att köpa en ballong. Den är uppblåst när du tittar på den men när du köper den är det en tom ballong och måste fyllas med något. Att komma dit är en resa och vi måste lära oss att samla in rätt data och analysera den och det krävs också otroligt mycket data för att få den möjligheten. Vi får heller inte ha för bråttom och köpa något från hyllan och tro att vi har löst allt, utan vi måste vara ödmjuka. Vi kan testa det för att det är coolt, men vi får inte glömma att det måste tillföra något slags värde.

26 augusti 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolssondigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng