Kör hållbart med el

Ställ hårdare krav på självkörande fordon. Det säger Robert Falck, vd Einride, och hoppas att riksdag och regering tar ansvar för att minska koldioxidutsläppen och uppmuntrar elektrifierade självkörande fordon. 

– Vi håller på att expandera och anställer ganska kraftigt och vår plan att kunna leverera till de kunder vi har just nu, säger Robert Falck, vd på Einride.

Hur viktigt var tillståndet att få köra på allmänna vägar?

– Det var så klart jätteviktigt. Vi var också först med att få ett sådant tillstånd. Det är framtid och ger oss chansen att fortsätta att växa som bolag och utveckla ny teknik.

Om vi ska börja gå över till autonoma fordon kommer det att innebära en kraftigt ökad mängd trafik.

Hur skapar vi tuffare krav på hållbarhet?

– Vi måste förstå att tekniken som vi utvecklar i Sverige med vår fantastiska ingenjörskultur och ingenjörskonst också innebär utmaningar. De tekniska produkter som utvecklats av svenska bolag står för någonstans mellan 4-5 procent av de globala koldioxidutsläppen. I det har vi också ett ansvar att ställa krav på att vi ska göra en omställning och faktiskt ta fram de nya tekniska lösningarna som också kan vara grunden för ett hållbart samhälle.

Vilka krav tycker du att riksdag och regering ska ställa på bolag?

– Om vi ska börja gå över till autonoma fordon, om det så är år 2025 eller år 2035, kommer det att innebära en kraftigt ökad mängd trafik. Om inte den sker på ett hållbart sätt, exempelvis genom el, kommer vi se en drastisk ökning av koldioxidutsläpp, istället för tvärtom. Att ställa krav på att autonoma fordon ska vara elektriska och hållbara tycker jag ska vara en självklarhet.

I Sverige jämför vi oss ofta med USA och Kina. Vilket land har kommit längst med självkörande fordon?

– Jag skulle säga att vi i Sverige ligger ganska bra till på det området. Vi har en lång tradition av transport och fordon och det var faktiskt vi som var först på det område. Kina har en enorm industriell kapacitet som det inte går att underskatta och när det kommer till rena el-applikationer och batterier har nog Kina redan nästa vunnit det racet. Där måste både Europa, och i viss mån USA, springa lite snabbare.

Jag tror att 5G är lika viktigt för Sverige, som persondatorn var på 90-talet eller bredbandet på 00-talet.

– När det kommer till mjukvaruplattformar och avancerad mjukvara är USA världsledande och där har vi också ett stort jobb framåt. Det ska dock sägas att Sverige, till skillnad från andra delar av Europa, har lyckats vara något slags neutral grund mellan både Kina och USA och vi gör affärer med båda och kan hävda oss väldigt väl som en inkorporerad del i ekosystemet. Vi är nästan som en testbädd för båda marknaderna.

I USA är lastbilschaufför det vanligaste yrket. Hur länge tror du att det förblir så?

– Jag tror att det kommer vara så ganska lång tid framåt. Vi ser inte att chauffören inte kommer att ha en roll framåt, men däremot kommer arbetsplatsen att se annorlunda ut. Vi kommer fortfarande att behöva lastbilschaufförer, även om de är mer av en operatör som sitter på distans och har hand om större flottor.

– När det kommer till distribution, om något exempelvis ska levereras här i Visby, är det ganska svårt att automatisera. Där är snarare chauffören en tjänst, så jag tror att vi snarare kommer att se en jobbtillväxt inom det område och att transportsektorn överlag växer med ungefär 3-4 procent per år. Det finns en global brist på chaufförer och det innebär också att det finns en väldigt stor potential att automatisera, utan att man kapitaliserar på jobb.

Einride är beroende av 5G-utvecklingen. Går det tillräckligt snabbt i Sverige?

– Jag skulle säga att vi behöver ta några större steg för att komma framåt. Jag tror att 5G är lika viktigt för Sverige, som persondatorn var på 90-talet eller bredbandet på 00-talet. Om vi får en utveckling på den här nya tekniken kommer det att möjliggöra en helt ny typ av företag. Om vi tittar på startup-kulturen och utvecklingen av nya tjänster, är 5G en viktig nyckel. Vi måste utveckla det, helt enkelt.

8 juli 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth NoredigitFoto Fredrik Kron, Einride

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng