voister trend 2019

Mod, möten och Stålmannen

superwoman.jpg

Med stora behov av innovation för användare som kan liknas vid allt från Greta Garbo till Justin Bieber är det inte konstigt att de flesta CIO:er önskar sig mer tid. När Voister Trend tar tempen på Sveriges it-avdelningar är många utmaningar gemensamma men inspirationen varierar från Tesla till OECD och Skatteverket.

Intresserad av att läsa Voister Trend 2019? Ta del av hela undersökningen genom att klicka på knappen nedan. 

Aldrig förr har möjligheterna inom digitalisering varit större. Samtidigt som it-avdelningen utvecklar smarta lösningar, i nära samarbete med verksamheten, ska även drift, support och allt annat fungera. Så hur mår svenska CIO:er, it-chefer, utvecklare och andra i ledande position på svenska it-avdelningar?

I slutet av april fick 400 ledande befattningshavare på Sveriges it-avdelningar undersökningen Voister Trend. Det här är första artikeln där vi presenterar resultatet. Under juni kommer hela Voister Trend att presenteras.

CIO eller Stålmannen 

Dagens CIO och it-chef är en tusenkonstnär som, likt en indisk gud med mängder av armar, ska kunna coacha och driva på it-avdelningen och kanske även ledningsgruppen, och samtidigt vara lyssnande och i ständig dialog med verksamheten.

Det läggs alldeles för mycket tid på prat.

Mod, medkänsla och nytänkande är ord som återkommer för att beskriva en framgångsrik CIO och it-chef i Voister Trend. Dessutom bör hon eller han ha en tydlig målbild och kunna coacha hela it-gruppen att vara serviceinriktad.

– I varje organisation idag finns fem generationer användare från Greta Garbo till Justin Bieber. Att vara en proaktiv CIO i den mångfalden synpunkter och förhållningssätt till teknik handlar då mycket om att driva utvecklingen mot hur organisationen vill jobba, säger Torbjörn Svedung, digitaliserings- och informationssäkerhetschef, Melleruds kommun.

Tid till innovation

Innovation och förändringsledning toppar listan över vad de svarande i Voister Trend skulle vilja lägga mer tid på. Lantmäteriet har tagit innovation steget längre än de flesta.

Tänk om vi som kommun skulle skippa bilar och samarbeta med till exempel Sunfleet via Västtrafik.

– Vi ska jobba med systematisk innovation och jag är så unnad att jag nästan inte har några andra åtaganden. Vi driver en rad innovationsprojekt inom bland annat AI och machine learning för att analysera flygfoton av fastigheter för att hitta förändringar, chattbottar och AI för att utveckla vår kundservice att helst ge svaren innan frågan ställs och för att använda våra kvalificerade resurser på bästa sätt, samt lite annat smått och gott för att ge mervärde till våra kunder, säger Mats Snäll, innovationschef på Lantmäteriet.

Mer tid för affärsutveckling ligger också mycket högt i kurs av skäl som ligger nära Torbjörn Svedungs.

– För många handlar digitalisering om att införa system som ska förbättra informationshantering och annat. Men kanske har man inte optimerat effekterna av investeringen, kanske kan medarbetarna använda tekniken för att ytterligare förenkla vardagen, till exempel med mer automatisering, förenklade processer och så vidare, säger Torbjörn Svedung.

Vi ska jobba med systematisk innovation och jag är så unnad att jag nästan inte har några andra åtaganden.

Några andra återkommande önskemål i enkäten är att fördjupa arbetet inom säkerhet, att coacha och utbilda personalen och att öka dialogen med kärnverksamheten.

– En bra dialog är viktig för att kunna hjälpas åt att tänka utanför boxen och se vilka möjligheter som digitalisering kan erbjuda idag och lite längre fram. Annars är det väldigt lätt att man fastnar i tekniken och tappar utvecklingen. Här är bristen på tid ett vanligt problem för alla berörda, säger Johanna Sundberg, digitaliseringsstrateg på strategienheten i Laholms kommun.

Att frigöra tid genom automatisering, chattbottar och självhjälpssystem står också högt på önskelistan. Tid som istället kan användas till utveckling och ledarskap.

Möten som tidstjuv

När it-chefer och utvecklare ska nämna vad de gärna skulle vilja avstå från att ägna sig åt i det dagliga arbetet kommer möten högt upp på listan.

– Det läggs alldeles för mycket tid på prat. Jag är en doer och vill ha mindre snack och mer verkstad, säger Johanna Sundberg.

Hon är i gott sällskap med sina kollegor runt om i Sverige som just nämner ostrukturerade möten, evighetsdiskussioner samt administration, som dessutom skulle kunna automatiseras, som exempel på vad man vill lägga mindre tid på.

torbjörn svedung2.PNG

Torbjörn Svedung, Melleruds kommun.

Många upplever också att de lägger mer tid än de skulle önska på arbetet med drift, support och hantering av servrar och infrastruktur.

Den pedagogiska delen av jobbet, att förklara hur it fungerar, varför man behöver jobba på ett visst sätt för att säkerställa verksamheternas behov och varför grunden måste sitta innan en digitaliseringsresa kan starta, upplever många som något frustrerande som tar mycket tid.

– Vi jobbar med att lägga en stark grund för vårt digitaliseringsarbete. Idag har vi till exempel ingen systemförvaltningsmodell, och dialogen med verksamheten behöver utvecklas och förstärkas ytterligare. Vägen dit går bland annat genom att öka medvetenheten hos kommunledningen om digitaliseringens möjligheter för att i nästa steg omsätta insikterna till handling, säger Johanna Sundberg.

johanna sundberg.jpg

Johanna Sundberg, Laholms kommun.

Inspireras av Skatteverket

När ledande it-medarbetare ska nämna ett företag eller en organisation de inspireras av nämns Tesla för nytänkande inom hållbarhet, Amazon för drivet inom innovation, men också bolag som Ikea och ICA för deras respektive digitala resa och förmåga att bredda sig utan att tappa fokus.

Men det förekommer även bubblare som Polismyndigheten för dess förmåga att ställa om till en snabbrörlig it-avdelning med innovation i fokus.

Skatteverket hyllas för tidiga innovationer och att myndigheten har ett bra fokus på kundnytta och Systembolaget för världsklass i kundservice och en ständigt innovativ och modern it-plattform.

mats_snall2.jpg

Mats Snäll, Lantmäteriet

Möjligheten att som stadsodlingsföretaget Plantagon kombinera it, innovation och hållbarhet inspirerar också.

 – Tänk om vi som kommun skulle skippa bilar och samarbeta med till exempel Sunfleet via Västtrafik. Kommunen använder bilarna på dagtid, på kvällar och helger kan våra anställda eller helt andra grupper använda bilarna. På så sätt skulle vi jobba klimatsmartare och nyttja kommunens resurser på ett bättre sätt, säger Torbjörn Svedung.

– En annan smart lösning är distanskontor, som det Tierps kommun nu öppnar i Gävle. På så sätt skulle vi öka möjligheterna att hålla oss med spetskompetens och det behöver inte ens vara experter som sitter i Sverige. Där kan tekniken hjälpa oss och Teams och Skype har översättning i realtid.

mäts och utvärderas2.jpg

För Mats Snäll inspirerar gränsöverskridande samarbeten som skapar ringar på vattnet.

– OECD och deras organ för myndighetsinnovation, OPSI, Observatory of Public Sector Innovation, samlar in goda exempel på strategisk innovation från olika länders förvaltning och delar dem bland sina medlemsorganisationer på ett mycket tillgängligt sätt. Ett annat fantastiskt bra koncept för idéutbyte var det Vinnova-finansierade lärandenätverket med KTH, Implement och ett antal myndigheter, bland dem Lantmäteriet, som tyvärr är avslutat nu.

Tung mandsominans

Budget och ekonomi är det vanligaste styrverktyget för att utvärdera it-avdelningarnas resultat och effektivet. Närmare hälften av organisationerna utvärderas enligt dessa variabler, medan cirka 20 procent mäts på tillgänglighet och något färre mäts på hur enheten bidrar till organisationens mål. Resterande 20 procent mäts inte alls.

kvinnor.PNG (1)

Fortfarande är it-branschen tungt dominerad av män. Av de svarande i Voister Trend uppger den övervägande delen att endast 10 till 20 procent av arbetsgruppen är kvinnor. Samtidigt har 17 procent av de svarande inga kvinnor bland it-avdelningens medarbetare. ​

Voister Trend

Voister Trend är en återkommande undersökning som skickas till it-chefer, CIO:er, utvecklare och andra i ledande position på svenska it-avdelningar. Årets Voister Trend skickades i slutet av april till 400 personer, varav 100 har svarat. Hela rapporten kommer att presenteras i juni.

För varje svarande har Voister bidragit med en säker förlossning på Panzisjukhuset i Kongo.

23 maj 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Nore, Anne HammarskjöldledarskapFoto Adobestock, Fredrik Kron, Lantmäteriet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng