It som förändrar världen

byggkranar och blå himmel.jpg

Solceller, butiken Mjukvaruhuset och RPA i Trelleborg har ett ord gemensamt: Mod. Det har aldrig varit viktigare att våga och förutsättningarna att lyckas har aldrig varit bättre än nu. Det menar Peter Falk, chef innovation och affärsutveckling på Atea.

Temat för årets Atea Bootcamp är informationsteknologi och det ordet bygger Peter Falk sin keynote på. Han menar att det finns egentligen inget tekniskt som hindrar oss från att bli mer produktiva, effektiva och konkurrenskraftiga i våra arbeten idag.

Istället ligger den stora utmaningen i att transformeras i informationsdelen. Där kommer man direkt in på organisation, affärsutveckling, affärsmodell och interaktion mellan människa och mjukvara. Och för att lyckas med detta område krävs egentligen bara en sak: mod.

– Min tes är att det 2019 aldrig varit viktigare än att vi alla visar mod, och det har aldrig funnits bättre förutsättningar att lyckas när och om vi gör det. Men tyvärr finns det nästan lika många skäl till att inte visa mod, som att göra det.

Timing och exponering

Några av argumenten för att inte visa mod är, enligt Peter Falk, timing, exponering, säkerhet och det allmänna tillståndet i världen. Ett exempel på dålig timing tar Peter från sig själv. 1995 var han med och grundade it-butiken Mjukvaruhuset efter att internet kom, men lade ner det efter två år för att det inte gick speciellt bra. 1998 blev årets julklapp datorspel och alla började köpa persondatorer. Modet var alltså stort men timingen var helt off.

Här har vi i Sverige bra förutsättningar.

Det andra argumentet som är exponering tar han ifrån Trelleborg. Kommunen fick väldigt mycket synlighet för att de var först ut med att använda RPA i sitt försörjningsstöd. Ska en kommun syssla med det? Är det ens lagligt? Frågorna var många och det blev en domstolsprocess kring det.

– Så i vissa fall kan det kosta på att vara modig, framförallt om man är en offentlig verksamhet där exponeringen inte alltid är önskad. Det kan också säkerhetsmässigt vara bra att ligga lågt då risken att utsättas för exempelvis DDoS-attacker kan öka om någon inte gillar det kommunen gör.

Den sista anledningen är tonläget i debatten. Enligt olika källor går den åt helt fel håll, där ett exempel på tankegångar kan vara: Kina står för 30 procent av koldioxidutsläppen, varför ska vi bry oss om planeten?

Fyra anledningar för mod

Men alla dessa faktorer går egentligen att vända på och det finns fler anledningar till att visa mod än att inte göra det, menar Peter Falk. Allt färre föds fattiga och dör hungriga, vi har ökat vår livslängd med 22 år under de senaste 40 åren och över 90 procent av världens länder är numera demokratier. Men det innebär också högre konkurrens runt om i världen och i Sverige ligger vi inte längst fram i utvecklingen längre.

– Detta leder direkt till anledning nummer 1 till att visa mod, som nämligen är att vi måste göra det. Annars kommer vi inte lyckas ta nästa steg och komma ikapp länderna som gått om oss.

peter-falk.jpg

Peter Falk.

En annan anledning är utvecklingen hos de fossila bränslena. Sedan 50-talet har priserna på olja, kol och gas legat platt medan priset på solenergi gått rakt ner och nu nått punkten där det är mer eller lika effektivt som fossila bränslen. Även vindkraft går om 2022.

– Vad gör Kina, som just nu bygger 120 nya kolkraftverk, när de ser att till exempel Volvo Cars kan leverera ännu bättre bilar, till lägre pris? För att de har automatiserat det som går och gjort det på förnybar energi vilket är billigare. Då kommer de att titta på Sverige och vilja göra samma sak. På så sätt kan vi få andra att ändra sig då det är ekonomiskt fördelaktigt. Den positionen är en huvudanledning till att visa mod.

Den tredje anledningen är att transformationen i världen händer nu. Enligt en rapport kommer 133 miljoner nya jobb att skapas och 75 miljoner jobb att försvinna under den närmaste tioårsperioden. Vi människor kommer att arbeta med det vi är passionerade för som empati, kärlek, kreativitet.

– Här har vi i Sverige bra förutsättningar. Vi har redan en hög grad av automatisering och en bra förståelse för vad det är vi vill göra.

– Och en fjärde anledning: Vad hände egentligen med Trelleborg och deras RPA-satsning? Jo, fler arbetssökande får jobb efter införandet därför att de anställda kan spendera tid med personer istället för på administration. Och kommunen har fått motta pris för sitt arbete. Så de som satte igång satsningen i kommunen för några år sedan kanske hade det svårt ett tag men deras mod har nu lönat sig.

– Så för att sammanfatta kan man säga att skälet till att inte visa mod överskuggas av faktumet att vi i Sverige måste det, att vi i Sverige har en drömposition och att exponering faktiskt lönar sig, avslutar Peter Falk.

24 maj 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonledarskapFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng