Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Stark start för CDO

kalmar slott en fin dag.jpg

Med digitaliseringsstrategin på plats jobbar Kalmar intensivt med innovation och IoT. Utmaningen är inte tekniken utan att skapa en förändring som drivs av medarbetarna.

– Det här är en helt ny tjänst inom kommunen och jag ser stora utmaningar och möjligheter. Jag började med att träffa kommunens sju förvaltningar och åtta bolag för att skapa en gemensam bild av nuläget. Det resulterade bland annat i den digitala strategi för verksamheten som godkändes av kommunledningen i början av december, berättar Niklas Hörling som sedan i höstas är Kalmar kommuns digitaliseringsledare och rapporterar direkt till kommundirektören.

Strategin krokar an till regeringens nationella respektive SKL:s regionala digitaliseringsagenda med mål som enklare vardag för medborgare och företag, effektiv förvaltning, och att stödja innovation.

niklas_2.jpg

Niklas Hörling, CDO Kalmar kommun.

– Vi arbetar med allt från vård till hamn och digitaliseringsstrategin drar upp mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Sedan är det upp till respektive förvaltning att anpassa dem till sin verksamhet.

Ny kompetens

Parallellt med strategiarbetet har kommunen förstärkt organisationen ytterligare.

– Till varje förvaltning har vi nu rekryterat verksamhetsutvecklare som bereder de lokala frågorna. De tillför mycket kompetens inom digitalisering och är ansvariga för att leda dialogen internt och med mig centralt.

Med digitaliseringsstrategin och spetskompetensen på plats är det egentligen nu som det stora arbetet börjar för Niklas Hörling.

– Digitalisering handlar inte om teknik, den delen kan vi alltid lösa. Utmaning idag är att få ut våra budskap på bredden i organisationen och skapa en medarbetardriven förändring i den gängse kulturen och vardagen. Det gör vi med tre perspektiv där strategin var den första. Nu arbetar vi dels för att stärka den digitala kunskapen hos organisationens chefer, dels med att kroka an det vi gör till medborgarna för att jobba smartare, öka verkningsgraden och utveckla fler digitala tjänster för yngre och äldre.

Utbildning för alla

Perspektivet att stärka den digitala kunskapen bland kommunens chefer drivs i samarbete med HR. Vikten av förändring är fokus för de nyframtagna kompetensutvecklingsblocken som integreras i de befintliga utbildningsprogrammen. Över tid hoppas Niklas Hörling att utbildningssatsningen ska eskalera till att omfatta fler grupper i organisationen.

Kalmar kommun lanserar nya e-tjänster varje vecka. Men de är inte så tillgängliga som de skulle kunna vara och förklaringen är det digitala utanförskap som många kommuner kan känna igen.

Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap.

– Vi ser att många äldre bara kommunicerar med papper och penna och för att öka verkningsgraden behöver vi få med oss dessa grupper. Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap. Det finns lite drygt 13 300 möjliga deltagare, varav cirka 9 000 mellan 65-79, och vi hoppas kunna utbilda cirka 10 procent i år.

De tio utbildningstillfällena erbjuder mycket mer än digital grundkompetens.

– Det är kommunens niondeklassare som håller i undervisningen och jag tror det kommer bli väldigt spännande möten över generationsgränserna.

Digitalt medborgarskap

Det finns flera tunga skäl till att genomföra utbildningarna.

– Forskningen visar att äldre kan bo kvar hemma längre om man lever i det digitala samhället. För oss som kommun är det viktigt att lära känna och komma nära våra användare och vår kommundirektör kommer att finnas på plats och hälsa välkommen vid varje kurstillfälle. Den här satsningen betyder mycket och jag ser själv fram mot att vara med vid så många tillfällen som möjligt. Jag gillar de här ytterligheterna i min vardag, att få jobba med parallella processer som alla är lika viktiga.

Våga utmana

Perspektivet innovation kretsar mycket kring uppkopplade möjligheter och IoT där Kalmar är en av elva städer i ett Vinnovaprojekt med målet att ta fram ett ramverk för smarta städer. Kalmar driver fyra pilotförsök med sensorer som är kopplade till studien.

– Bland annat tittar Kalmarsunds renhållningsförbund på uppkopplade sopkärl för en smartare planering av tömningen. Det är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba för att minska sitt klimatavtryck och över tid erbjuda nya tjänster och därmed bättre service med hjälp av insamlad data. I en smart kommun hänger allt ihop.

För Niklas Hörling är innovation en självklar del av kommunens verksamhet.

– Vår digitala strategi säger att vi ska utmana oss själva och våga testa nytt, avslutar han.

11 mars 2019 Uppdaterad 12 mars 2019 Reporter anne hammarskjöld ledarskap Foto mostphotos, kalmar kommun

Rekommenderad läsning

Färgglada Piller

Kalmar signerar digitalt

19 feb 2021 digit

Kalmar kommun har gått över till digital signering för läkemedel inom äldreomsorgen. Det innebär bland annat en större säkerhet för de 3 700 insatserna som sker varje dag inom kommunen.

Karl Oskar Och Kristina Monument I Karlshamn

Ny RPA-tid i Karlshamn

18 nov 2020 digit

Ett ärende som tidigare tog två veckor kan nu hanteras på en dag. Det är resultatet när Karlshamns kommun anlitade en RPA för att sköta två uppgifter på löneenheten. Digitala e-tjänster har varit en viktig förutsättning och nu tittar lönechef Annika Risberg på ytterligare processer att automatisera.

Vard Kommun

Sveriges bästa kommuner

1 jun 2020 digit

SKR har utsett tio modellkommuner som ska stärka äldreomsorgens digitalisering 2020-2022. Tillsammans med SKR ska de utvalda kommunerna sedan hjälpa andra med digitala tjänster och välfärdsteknik.

ronney-ronneby960640.jpg

Ronney jobbar jämt

6 apr 2020 digit

Sedan mitten av februari använder Ronneby en RPA för att hantera ansökningar av ekonomiskt bistånd. Resultatet är snabbare hantering och mer tid till annat för medarbetarna, något som uppskattas inte minst under coronatider.

andmamma med ungar bakom går på väg.jpg

Kalmar driver standard

19 feb 2020 digit

För att Sverige ska nå digitaliseringsmålen krävs det standarder som alla kan dra nytta av. Kalmar stad ingår i ett projekt som ska göra det lättare för kommuner att dela erfarenheter och plattformar med varandra. 

böcker på hög i vänsterkanten.jpg

Så undervisar Årets nytänkare

17 dec 2019 it i skolan

Med Youtube som undervisningsstöd och språkprogrammering på schemat, tog Fredrik Johansson emot priset som Årets nytänkare. Nu hoppas han på att skolan inser att det är skarpt läge för att få igång programmering i undervisningen. 

cirkuskonster-pa-hog-niva.jpg
video

Mölndal möts om RPA

12 jun 2019 ledarskap

Alla vill ha smarta lösningar men få vill ha ansvaret för utvecklingsarbetet och ofta är kunskapen bland politiker skral när det kommer till digitalisering. Mölndals stad samverkar med grannkommunerna kring utveckling av RPA och lägger mycket tid på att förklara it. 

byggkranar och blå himmel.jpg

It som förändrar världen

24 maj 2019 ledarskap

Solceller, butiken Mjukvaruhuset och RPA i Trelleborg har ett ord gemensamt: Mod. Det har aldrig varit viktigare att våga och förutsättningarna att lyckas har aldrig varit bättre än nu. Det menar Peter Falk, chef innovation och affärsutveckling på Atea.

superwoman.jpg
voister trend 2019

Mod, möten och Stålmannen

23 maj 2019 ledarskap

Med stora behov av innovation för användare som kan liknas vid allt från Greta Garbo till Justin Bieber är det inte konstigt att de flesta CIO:er önskar sig mer tid. När Voister Trend tar tempen på Sveriges it-avdelningar är många utmaningar gemensamma men inspirationen varierar från Tesla till OECD och Skatteverket.