Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Stark start för CDO

Med digitaliseringsstrategin på plats jobbar Kalmar intensivt med innovation och IoT. Utmaningen är inte tekniken utan att skapa en förändring som drivs av medarbetarna.

Text anne hammarskjöld Foto mostphotos, kalmar kommun 11 mars 2019 ledarskap

kalmar slott en fin dag.jpg

– Det här är en helt ny tjänst inom kommunen och jag ser stora utmaningar och möjligheter. Jag började med att träffa kommunens sju förvaltningar och åtta bolag för att skapa en gemensam bild av nuläget. Det resulterade bland annat i den digitala strategi för verksamheten som godkändes av kommunledningen i början av december, berättar Niklas Hörling som sedan i höstas är Kalmar kommuns digitaliseringsledare och rapporterar direkt till kommundirektören.

Strategin krokar an till regeringens nationella respektive SKL:s regionala digitaliseringsagenda med mål som enklare vardag för medborgare och företag, effektiv förvaltning, och att stödja innovation.

niklas_2.jpg

Niklas Hörling, CDO Kalmar kommun.

– Vi arbetar med allt från vård till hamn och digitaliseringsstrategin drar upp mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Sedan är det upp till respektive förvaltning att anpassa dem till sin verksamhet.

Ny kompetens

Parallellt med strategiarbetet har kommunen förstärkt organisationen ytterligare.

– Till varje förvaltning har vi nu rekryterat verksamhetsutvecklare som bereder de lokala frågorna. De tillför mycket kompetens inom digitalisering och är ansvariga för att leda dialogen internt och med mig centralt.

Med digitaliseringsstrategin och spetskompetensen på plats är det egentligen nu som det stora arbetet börjar för Niklas Hörling.

– Digitalisering handlar inte om teknik, den delen kan vi alltid lösa. Utmaning idag är att få ut våra budskap på bredden i organisationen och skapa en medarbetardriven förändring i den gängse kulturen och vardagen. Det gör vi med tre perspektiv där strategin var den första. Nu arbetar vi dels för att stärka den digitala kunskapen hos organisationens chefer, dels med att kroka an det vi gör till medborgarna för att jobba smartare, öka verkningsgraden och utveckla fler digitala tjänster för yngre och äldre.

Utbildning för alla

Perspektivet att stärka den digitala kunskapen bland kommunens chefer drivs i samarbete med HR. Vikten av förändring är fokus för de nyframtagna kompetensutvecklingsblocken som integreras i de befintliga utbildningsprogrammen. Över tid hoppas Niklas Hörling att utbildningssatsningen ska eskalera till att omfatta fler grupper i organisationen.

Kalmar kommun lanserar nya e-tjänster varje vecka. Men de är inte så tillgängliga som de skulle kunna vara och förklaringen är det digitala utanförskap som många kommuner kan känna igen.

Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap.

– Vi ser att många äldre bara kommunicerar med papper och penna och för att öka verkningsgraden behöver vi få med oss dessa grupper. Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap. Det finns lite drygt 13 300 möjliga deltagare, varav cirka 9 000 mellan 65-79, och vi hoppas kunna utbilda cirka 10 procent i år.

De tio utbildningstillfällena erbjuder mycket mer än digital grundkompetens.

– Det är kommunens niondeklassare som håller i undervisningen och jag tror det kommer bli väldigt spännande möten över generationsgränserna.

Digitalt medborgarskap

Det finns flera tunga skäl till att genomföra utbildningarna.

– Forskningen visar att äldre kan bo kvar hemma längre om man lever i det digitala samhället. För oss som kommun är det viktigt att lära känna och komma nära våra användare och vår kommundirektör kommer att finnas på plats och hälsa välkommen vid varje kurstillfälle. Den här satsningen betyder mycket och jag ser själv fram mot att vara med vid så många tillfällen som möjligt. Jag gillar de här ytterligheterna i min vardag, att få jobba med parallella processer som alla är lika viktiga.

Våga utmana

Perspektivet innovation kretsar mycket kring uppkopplade möjligheter och IoT där Kalmar är en av elva städer i ett Vinnovaprojekt med målet att ta fram ett ramverk för smarta städer. Kalmar driver fyra pilotförsök med sensorer som är kopplade till studien.

– Bland annat tittar Kalmarsunds renhållningsförbund på uppkopplade sopkärl för en smartare planering av tömningen. Det är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba för att minska sitt klimatavtryck och över tid erbjuda nya tjänster och därmed bättre service med hjälp av insamlad data. I en smart kommun hänger allt ihop.

För Niklas Hörling är innovation en självklar del av kommunens verksamhet.

– Vår digitala strategi säger att vi ska utmana oss själva och våga testa nytt, avslutar han.

Rekommenderad läsning

Anna Andersson 960x640.jpg
video

E-politik demokratiserar Enköping

6 dec 2016 ledarskap

I Enköpings kommunfullmäktige är både de höga uppropen och de prasslande papprena borta - istället används surfplattor till såväl möteshandlingar som voteringar och talarlistor.
– Voteringarna går mycket snabbare nu, vilket självklart sparar pengar för kommunen, säger Anna Andersson, projektansvarig på Enköpings kommun.

AdobeStock_167757143_2.jpg

Trelleborg prisat för sitt mod

2 okt 2017 it i vården

Socialförvaltningen i Trelleborg har visat vad kreativitet och synergieffekter kan erbjuda medarbetare och vårdtagare. Mer arbetstid med människor och betydligt kortare handläggningstider är bara några resultat för kommunen som uppmärksammats med Guldlänken för sitt mod i förändring.

Stetoskop och dator.jpg

Vårdåret 2017

29 dec 2017 it i vården

Appar för läkarbesök, VR för strokepatienter och plattor som sparar en timme per personal och arbetspass - det råder ingen brist på smarta lösningar inom vården. Men mycket återstår att göra för att säkra vår välfärd och samverkan är nyckeln till långsiktig framgång.

digitaliseringsradets-rapport-om-digital-kompetens.jpg

En bit kvar till digital ledartröja

28 jun 2018 ledarskap

Digitaliseringsrådets rapport om den digitala kompetensen i Sverige visar på ett gott grundläge men också på stora utmaningar. Bland annat för att motarbeta digitalt utanförskap samt på kort och lång sikt säkra kompetensbehoven inom bland annat välfärds- och IKT-sektorn. Ett stort ansvar för utvecklingen ligger på regeringen, SKL och Skolverket. 

batar-vid-sodermalm.jpg
video

Söders digitala höjder

30 okt 2018 ledarskap

Efter en omfattande inventering ser Södermalms stadsdelsförvaltning konturerna av en allt mer digitaliserad verksamhet med lika fokus på medborgare och medarbetare. Nu börjar det strategiska arbetet för att bli en organisation i framkant.

kungakrona-i-guld.jpg

Ny roll för it-chef

14 feb 2019 ledarskap

Den traditionella it-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Ett nytt fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen.

kiruna-kommun.jpg (1)

Ny styrning i Kiruna

26 sep 2018 ledarskap

När it-avdelningen i Kiruna kommun utvecklar ett mer processorienterat arbetssätt påverkar det hela organisationen. Nu ska 3 000 användare få hjälp att bli bättre beställare av rätt kvalitet till rätt pris.

ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg

"Offentlig sektor har hamnat efter"

8 sep 2017 ledarskap

Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.  

cirkuskonster-pa-hog-niva.jpg
video

Mölndal möts om RPA

12 jun 2019 ledarskap

Alla vill ha smarta lösningar men få vill ha ansvaret för utvecklingsarbetet och ofta är kunskapen bland politiker skral när det kommer till digitalisering. Mölndals stad samverkar med grannkommunerna kring utveckling av RPA och lägger mycket tid på att förklara it.