Stark start för CDO

kalmar slott en fin dag.jpg

Med digitaliseringsstrategin på plats jobbar Kalmar intensivt med innovation och IoT. Utmaningen är inte tekniken utan att skapa en förändring som drivs av medarbetarna.

– Det här är en helt ny tjänst inom kommunen och jag ser stora utmaningar och möjligheter. Jag började med att träffa kommunens sju förvaltningar och åtta bolag för att skapa en gemensam bild av nuläget. Det resulterade bland annat i den digitala strategi för verksamheten som godkändes av kommunledningen i början av december, berättar Niklas Hörling som sedan i höstas är Kalmar kommuns digitaliseringsledare och rapporterar direkt till kommundirektören.

Strategin krokar an till regeringens nationella respektive SKL:s regionala digitaliseringsagenda med mål som enklare vardag för medborgare och företag, effektiv förvaltning, och att stödja innovation.

niklas_2.jpg

Niklas Hörling, CDO Kalmar kommun.

– Vi arbetar med allt från vård till hamn och digitaliseringsstrategin drar upp mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Sedan är det upp till respektive förvaltning att anpassa dem till sin verksamhet.

Ny kompetens

Parallellt med strategiarbetet har kommunen förstärkt organisationen ytterligare.

– Till varje förvaltning har vi nu rekryterat verksamhetsutvecklare som bereder de lokala frågorna. De tillför mycket kompetens inom digitalisering och är ansvariga för att leda dialogen internt och med mig centralt.

Med digitaliseringsstrategin och spetskompetensen på plats är det egentligen nu som det stora arbetet börjar för Niklas Hörling.

– Digitalisering handlar inte om teknik, den delen kan vi alltid lösa. Utmaning idag är att få ut våra budskap på bredden i organisationen och skapa en medarbetardriven förändring i den gängse kulturen och vardagen. Det gör vi med tre perspektiv där strategin var den första. Nu arbetar vi dels för att stärka den digitala kunskapen hos organisationens chefer, dels med att kroka an det vi gör till medborgarna för att jobba smartare, öka verkningsgraden och utveckla fler digitala tjänster för yngre och äldre.

Utbildning för alla

Perspektivet att stärka den digitala kunskapen bland kommunens chefer drivs i samarbete med HR. Vikten av förändring är fokus för de nyframtagna kompetensutvecklingsblocken som integreras i de befintliga utbildningsprogrammen. Över tid hoppas Niklas Hörling att utbildningssatsningen ska eskalera till att omfatta fler grupper i organisationen.

Kalmar kommun lanserar nya e-tjänster varje vecka. Men de är inte så tillgängliga som de skulle kunna vara och förklaringen är det digitala utanförskap som många kommuner kan känna igen.

Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap.

– Vi ser att många äldre bara kommunicerar med papper och penna och för att öka verkningsgraden behöver vi få med oss dessa grupper. Under året kommer vi arbeta på länsnivå för att erbjuda medborgare 65+ en utbildning i digital grundkunskap. Det finns lite drygt 13 300 möjliga deltagare, varav cirka 9 000 mellan 65-79, och vi hoppas kunna utbilda cirka 10 procent i år.

De tio utbildningstillfällena erbjuder mycket mer än digital grundkompetens.

– Det är kommunens niondeklassare som håller i undervisningen och jag tror det kommer bli väldigt spännande möten över generationsgränserna.

Digitalt medborgarskap

Det finns flera tunga skäl till att genomföra utbildningarna.

– Forskningen visar att äldre kan bo kvar hemma längre om man lever i det digitala samhället. För oss som kommun är det viktigt att lära känna och komma nära våra användare och vår kommundirektör kommer att finnas på plats och hälsa välkommen vid varje kurstillfälle. Den här satsningen betyder mycket och jag ser själv fram mot att vara med vid så många tillfällen som möjligt. Jag gillar de här ytterligheterna i min vardag, att få jobba med parallella processer som alla är lika viktiga.

Våga utmana

Perspektivet innovation kretsar mycket kring uppkopplade möjligheter och IoT där Kalmar är en av elva städer i ett Vinnovaprojekt med målet att ta fram ett ramverk för smarta städer. Kalmar driver fyra pilotförsök med sensorer som är kopplade till studien.

– Bland annat tittar Kalmarsunds renhållningsförbund på uppkopplade sopkärl för en smartare planering av tömningen. Det är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba för att minska sitt klimatavtryck och över tid erbjuda nya tjänster och därmed bättre service med hjälp av insamlad data. I en smart kommun hänger allt ihop.

För Niklas Hörling är innovation en självklar del av kommunens verksamhet.

– Vår digitala strategi säger att vi ska utmana oss själva och våga testa nytt, avslutar han.

11 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldledarskapFoto mostphotos, kalmar kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng