SKL:s plan snart klar

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar.

– Vi har jobbat med en bred samverkan med bland annat Skolverket och Utbildningsdepartementet. Just nu är vi i ett intensivt skede där vi har gjort nulägesanalys, sett behoven och föreslår initiativ kopplat till det. Nu måste också aktörer ta ansvar kring de här initiativen, säger Annika Agélii Genlott, forskare informatik Örebro universitet, projektansvarig nationella handlingsplanen på SKL och skolutvecklare Sollentuna kommun.

Vad har ni fått för reaktioner under arbetet?

– Det har varit väldigt positivt. Många vill bidra och aktivt underlätta för att nå målen, vilket ju är vad planen syftar till. Det ska vara ett av stöden för huvudmännen att nå målen i strategin, men det är ingen checklista över hur man ska göra. Däremot är det en handlingsplan som riktar sig mot nationella aktörer  eftersom de behöver driva vissa frågor så att huvudmännen kan uppfylla målen i strategin. 

– Det har också blivit tydligt hur komplext det är. Vi känner igen behovsbilden men att lösa den är en annan sak. Det har länge varit så att väldigt många känner till problembilden men ofta pekar på varandra, vilket vi måste komma förbi. Det har varit ett aktivt arbete att faktiskt lyfta fram aktörer som måste vara drivande och ha samordningsansvar så att saker börjar rulla. Det får inte blir ett moment 22 helt enkelt. 

Vad är nästa steg?

– Vi sitter med alla initiativen på bordet och bjuder in aktörerna till nya runda bords-samtal, vilket vi också startade arbetet med. Genom det vill vi knyta ihop jobbet. Blir det några kraftiga reaktioner så vill vi göra aktörerna varse om förändringarna i handlingsplanen innan de sätts i bruk.

– Samtidigt skriver vi ihop rapporten så att regeringen kan förstå vad vi har gjort, hur vi har gått tillväga, vad vi kommit fram till och vad vi föreslår för att möjliggöra beslut. 

Något mer du vill tillägga?

– Viktigt nu är att det stora engagemanget och samarbetet mellan alla aktörer inom skolväsendet fortsätter. Det kan handla om det egna och lokala ansvaret om man är huvudman, enskild eller kommunal, därför att i planen får man ytterligare stöd för det. Men också att man är aktiv i de nationella frågorna, att man stödjer det som man varit med och drivit fram.

– Strategin handlar inte om att trycka ner digitalisering i halsen på någon eller göra något man inte har koll på, utan den handlar lika mycket om att ta rätt kliv och vägval. Man behöver inte springa jättefort på allt utan precis tvärtom. Det är viktigt att tänka att strategin har vi för att vi ska vandra rätt i digitaliseringen.

11 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng