Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Skolan söker standard

För att underlätta inköp av digitala verktyg till skolan behövs standarder och styrning. Det menar bland annat skolchefen i Skellefteå kommun. Därför välkomnas SKL:s kommande handlingsplan av alla i branschen med öppna armar.

Text Tim Leffler Foto Adobestock 10 juli 2018 it i skolan

en flicka i förgrunden som tittar mot en lärare utanför kameran; andra barn i bakgrunden.jpg

– Digitaliseringsstrategin för skolan sträcker sig fram till år 2022 och vår handlingsplan om hur vi bäst tar oss an skolans digitala utmaningar ska vara klar i mars år 2019 men det går inte att vänta på den. Fram till dess måste alla inblandade arbeta för allt de är värda, säger Anneli Agélii Genlott, projektledare för SKL:s handlingsplan för skolans digitalisering, under ett seminarium i Almedalen.

Anneli Agélii Genlott leder arbetet, tillsammans med representanter från huvudmän och skolverket, på SKL, och målet är att ta fram en trefaldig strategi för hur vi bäst kan fortsätta utveckla skolans digitala kompetens, med likvärdig tillgång till digitala medel samt hur forskning och uppföljning kan få ett lyft.

– Jag uppmanar alla att ta kontakt och engagera sig i vårt arbete. Ju fler vi är desto fler intryck får vi. Precis som att det är viktigt att så många som möjligt ställer krav på branschen. Jag hoppas också att vår handlingsplan också kan fungera som ett kompetensutvecklingsverktyg.

Mindre tjafs

Anders Bergström är skolchef i Skellefteå kommun och menar att den här satsningen från SKL:s sida är extremt viktigt. Han önskar mer styrning och övergripande nationella digitala satsningar för att jämna ut olikheter som finns, beroende på vilken kommun man är ifrån.

– Jag tycker att Skolverket måste få tydligare mandat från utbildningsdepartementet. Digitala nationella prov kommer att rullas ut på nationell nivå men jag vill att det ska gälla för fler områden. Det finns många kommuner som helt enkelt inte har muskler nog och vi har inte tid att tjafsa om olika upphandlingar utan vi måste landa i fler standarder på nationell nivå.

Inte peka för mycket

Om staten pekar alltför mycket kan det dock bli till en nackdel, menar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, en ideell branschförening som samlar den samlande kunskapen inom edtech-området. Att rulla ut plattformar som ska gälla för alla riskerar att leda till en inbromsning i innovationstakten.

– Jag tror inte på stora plattformar som alla ska använda. Tvärtom, om vi tar bort den fria konkurrensen kommer vi inte få de förhållandevis låga priserna som idag finns på produkter och sannolikt kommer kvaliteten inte bli lika hög. Däremot måste vi intensifiera arbetet med standarder för att öka interoperabiliteten och förenkla användandet.

– Inte minst eftersom vi kommer ha en extrem brist på medarbetare och alla vara trygga i sitt arbete och slippa behöva sätta sig in i för många olika system. Får vi ingen styrning slutar det med att många kommuner kommer att chansa sig fram och det är inte bra. Jag ser mina lärare som konstnärer och de måste ha utrymme att göra det de är bäst på, säger Anders Bergström.

Rekommenderad läsning

Academedia_960x640.jpg
podcast

Academedias elever lär lärare

14 jul 2017 it i skolan

Petter Hallman, CIO på Academedia, deltog under Almedalsveckan och pratar i Voister-podden om vad som är högst på agendan under 2017, hur koncernen jobbar med hållbarhet och hur intresset för programmering kan öka.

annika agelii genlott.jpg
video

Förändring som väcker rädsla

26 jan 2018 it i skolan

Starka känslor och upprop på Facebook var vardag för Annika Agélii Genlott när hon startade arbetet med att förändra skolan i Sollentuna. Lyssna, ge tid men alla måste med är några av hennes råd.

litet förvnånat barn tittar in i kameran.jpg

Skolåret 2018

3 jan 2019 it i skolan

Införandet av GDPR, utökad fjärrundervisning och tillgång till big data är några av förändringarna för skolan under 2018. Samtidigt är bristen på lärare och skolledare stor och under 2019 finns det många frågor att ta tag i.

penna-med-knut-pa.jpg

Teknik för nationella prov

31 jan 2019 it i skolan

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Nu har Skolverket bestämt de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov.

student-960640.jpg

Skolverket provar proven

15 maj 2019 it i skolan

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

papper och papperspärmar på hög.jpg

Datorn rättar proven

28 nov 2019 it i skolan

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.

skolverket-nationellaprov.jpg

Skolverket om digitala prov

8 jan 2020 it i skolan

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

skor-ryggsack-960640.jpg

Listan för digital skola

17 mar 2020 it i skolan

Nu lanseras Skola online (covid-19) där lärare, elever och skolledare kan få en överblick över alla digitala läromedel och verktyg som är tillgängliga att använda gratis. 

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.