Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Skolan söker standard

För att underlätta inköp av digitala verktyg till skolan behövs standarder och styrning. Det menar bland annat skolchefen i Skellefteå kommun. Därför välkomnas SKL:s kommande handlingsplan av alla i branschen med öppna armar.

Text Tim Leffler Foto Adobestock 10 juli 2018 it i skolan

en flicka i förgrunden som tittar mot en lärare utanför kameran; andra barn i bakgrunden.jpg

– Digitaliseringsstrategin för skolan sträcker sig fram till år 2022 och vår handlingsplan om hur vi bäst tar oss an skolans digitala utmaningar ska vara klar i mars år 2019 men det går inte att vänta på den. Fram till dess måste alla inblandade arbeta för allt de är värda, säger Anneli Agélii Genlott, projektledare för SKL:s handlingsplan för skolans digitalisering, under ett seminarium i Almedalen.

Anneli Agélii Genlott leder arbetet, tillsammans med representanter från huvudmän och skolverket, på SKL, och målet är att ta fram en trefaldig strategi för hur vi bäst kan fortsätta utveckla skolans digitala kompetens, med likvärdig tillgång till digitala medel samt hur forskning och uppföljning kan få ett lyft.

– Jag uppmanar alla att ta kontakt och engagera sig i vårt arbete. Ju fler vi är desto fler intryck får vi. Precis som att det är viktigt att så många som möjligt ställer krav på branschen. Jag hoppas också att vår handlingsplan också kan fungera som ett kompetensutvecklingsverktyg.

Mindre tjafs

Anders Bergström är skolchef i Skellefteå kommun och menar att den här satsningen från SKL:s sida är extremt viktigt. Han önskar mer styrning och övergripande nationella digitala satsningar för att jämna ut olikheter som finns, beroende på vilken kommun man är ifrån.

– Jag tycker att Skolverket måste få tydligare mandat från utbildningsdepartementet. Digitala nationella prov kommer att rullas ut på nationell nivå men jag vill att det ska gälla för fler områden. Det finns många kommuner som helt enkelt inte har muskler nog och vi har inte tid att tjafsa om olika upphandlingar utan vi måste landa i fler standarder på nationell nivå.

Inte peka för mycket

Om staten pekar alltför mycket kan det dock bli till en nackdel, menar Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, en ideell branschförening som samlar den samlande kunskapen inom edtech-området. Att rulla ut plattformar som ska gälla för alla riskerar att leda till en inbromsning i innovationstakten.

– Jag tror inte på stora plattformar som alla ska använda. Tvärtom, om vi tar bort den fria konkurrensen kommer vi inte få de förhållandevis låga priserna som idag finns på produkter och sannolikt kommer kvaliteten inte bli lika hög. Däremot måste vi intensifiera arbetet med standarder för att öka interoperabiliteten och förenkla användandet.

– Inte minst eftersom vi kommer ha en extrem brist på medarbetare och alla vara trygga i sitt arbete och slippa behöva sätta sig in i för många olika system. Får vi ingen styrning slutar det med att många kommuner kommer att chansa sig fram och det är inte bra. Jag ser mina lärare som konstnärer och de måste ha utrymme att göra det de är bäst på, säger Anders Bergström.

Rekommenderad läsning

elever-vantar-pa-prov-i-skolam.jpg

SKL:s guide till digitala prov

10 apr 2018 it i skolan

I höst genomförs det första steget i digitaliseringen av de nationella proven och frågorna är många från skolorna. Därför arbetar SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry med en vägledning som ska vara klar under våren.

jannie-jeppesen-960640.jpg

Edtechkartan tar greppet om skolan

16 apr 2018 it i skolan

I den allt mer digitala skolvärlden har Swedish Edtech Industry skapat edtechkartan.se. Kartan ger en snabb koll på skolans digitala tjänster och produkter.

barn blåser iväg skröfs från en maskros.jpg

Satsning på svensk Edtech

23 aug 2018 it i skolan

Genom kvällskurser med coachning från ledande edtechinvesterare vill startup-ekosystemet Sting Test Drive Edtech ge den svenska edtech-branschen en skjuts.

nationella-digitala-prov-960640.jpg
video

Inga försökskaniner

13 apr 2018 it i skolan

Från och med 2022 blir nationella proven digitala. Det innebär att proven är anonymiserade och förhoppningsvis mer likvärdiga. Trots att förändringen ska ske snart finns det ingen risk att eleverna hamnar mellan stolarna. Det menar Karin Hector-Stahre på Skolverket.

 

tre-flickor-vid-dator.jpg

Digitala prov 1.0

26 feb 2018 it i skolan

Om fyra år ska de nationella proven genomföras digitalt. Skolverket förbereder införandet och valet av digital provplattform är bara en av flera viktiga utmaningar som återstår att lösa.

en lärare sitter på ett bord med en lärplatta och pratar med lågstadieelever.jpg
video

SKL:s plan för skolan

16 apr 2018 it i skolan

Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som kan komma att behandlas är lärarutbildningens utformning.

fem-personer-i-samtal-pa-rad.jpg

SKL:s råd för skolan

1 nov 2018 it i skolan

Nu erbjuder SKL ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Rådslaget mellan den 30 oktober och 12 november lyfter upp konkreta frågor om bland annat digital kompetens.

tjej vinkar till en datorskärm hemma.jpg

Utökad fjärrundervisning

22 nov 2018 it i skolan

Skolverket föreslår nu i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen än vad som tillåts i nuvarande reglering.

annika agelii genlott.jpg
video

Förändring som väcker rädsla

26 jan 2018 it i skolan

Starka känslor och upprop på Facebook var vardag för Annika Agélii Genlott när hon startade arbetet med att förändra skolan i Sollentuna. Lyssna, ge tid men alla måste med är några av hennes råd.