Ögonscanning i Örebro

skola-lexplore-960640.jpg

Friskolan Fyren Ekalmen utanför Örebro har scannat av 250 elevers ögonrörelser med hjälp av eye tracking och AI. Det har sparat både tid och pengar samtidigt som de fått en bättre självkänsla bland sina elever. 

 Om en elev inte kan ett mattetal så syns det direkt, men så behöver inte fallet vara med läsning. Det händer att pedagoger funderar över vad som hade hänt om skolan hade upptäckt och kunnat hjälpt elever med läsning i yngre åldrar. Här vill vi göra vårt allra bästa för eleverna, och nu finns även tekniken för detta, säger Hanna Rådehed, skolledare och lärare på Fyren Ekalmen. 

Fyren Ekalmen grundades 2012 med visionen att vara en skola för att rusta eleverna för framtiden och försöka ta tillvara på nya metoder och teknik. Några år senare fick Hanna Rådehed och hennes kollegor höra talas om Lexplore, ett verktyg för att upptäcka tendenser till lässvårigheter samt dyslexi.

 Då trodde vi att det skulle vara ett väldigt krångligt verktyg som kräver avancerade specialkompetenser, men det är faktiskt väldigt enkelt. Först kom det några personer från företaget till skolan och informerade oss och lite senare scannade en av dem av eleverna. Året efter skapades en ny tjänst där man kunde köpa in utrustningen och utbilda sig själv på tekniken. Så nu kör jag och ytterligare en svenskalärare scanningen på skolan. 

I tjänsten köper man även in antal screeningtillfällen och antal elever. På en dag kan man hinna med upp till femtio elever där varje elev tar ca två minuter var, och under de senaste två åren har Fyren Ekalmen scannat av 250 elever på skolan.

AI scannar av

Rent tekniskt går det till så att verktyget med hjälp av eye tracking och AI scannar av ögonrörelser på elever när de läser. På så sätt kan man bedöma om de har väldigt god läsförmåga, om det finns små indikationer på att något är fel eller om det finns starka indikationer på lässvårigheter. Efter det kan passande hjälp sättas in för att främja läsandet hos alla elever. De som är väldigt duktiga på att läsa kan få svårare böcker för att de inte ska tröttna, och elever som uppvisar problem

Dels är det skönt för barnet som får en bättre självkänsla och dels underlättar det även för familjen och för oss som skola.

Hanna Rådehed

kan få extra hjälp tidigt.

 Efter senaste testet så satte vi in intensivträning med eget material och från Lexplore för de elever som låg under medel. Vi tog också kontakt med föräldrarna och bad dem träna hemma. Av de sexton elever, i en årskull på 50 barn, som uppvisade bekymmer vid första testet så var det bara fyra stycken kvar efter det andra testet en månad senare. Så det går att få ett helt annat resultat med intensiv träning på kort tid.

Strategier för att dölja

Om skolbarn inte får hjälp i tid kan det hända att de utvecklar olika slags strategier för att dölja sina läs- och skrivsvårigheter, och det kan vara svårt för lärare att förstå och upptäcka vad det beror på. Nu kan det istället upptäckas direkt och rätt hjälp kan sättas in.

 Det skapar också en acceptans för eleven med att det här behöver vi jobba vidare med. Det behöver inte bli ett problem. Dels är det skönt för barnet som får en bättre självkänsla och dels underlättar det även för familjen och för oss som skola att förstå och hjälpa.

Finns det någon ROI i produkten?

 Absolut, kostnaden för att senare i elevens skoltid sätta in extra stöd och jobba med specialpedagoger och kuratorer blir jättehöga i längden. Att lyssna på när alla barn läser tar också tid, men nu sitter vi bara två minuter med eleverna och får ett resultat. Det sparar både tid och pengar.

 Men den största fördelen är självklart den rent mänskliga; att vi får elever som går ur skolan och känner att de duger, med eller utan lässvårigheter. Jag kan inte förstå varför inte alla skolor investerar i en sådan här tjänst, den gynnar på så många olika sätt, både mänskligt och ekonomiskt.

14 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolanFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng